Structura Unui Sistem De Calcul

18 Questions | Total Attempts: 5631

SettingsSettingsSettings
Structura Unui Sistem De Calcul - Quiz

EVALUARE CLASA a IX-a.


Questions and Answers
 • 1. 
   Hardware reprezintă: a. proceduri, programe, rutine b. norme şi procedee de colectare şi prelucrare a datelor c. concepte şi simboluri d. ansamblul elementelor fizice şi tehnice ale computerului  
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 2. 
  TI înseamnă: a. ansamblul componentelor fizice ale calculatorului b. proceduri, programe, rutine c. Terminal Inteligent d. Tehnologia Informaţiei
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 3. 
  Care din următoarele afirmaţii sunt corecte: a. Hardware reprezintă programele calculatorului, iar software componentele sale b. Hardware reprezintă hard-disk-ul calculatorului, restul componentelor fiind software c. Hardware reprezintă memoria şi microprocesorul d. Hardware reprezintă componentele calculatorului, iar software programele sale
  • A. 

   (d)

  • B. 

   (c)

  • C. 

   (b)

  • D. 

   (a)

 • 4. 
  Ordinea descrescătoare din punct de vedere a capacităţii pentru următoarele tipuri de calculatoare este: a. PDA, laptop, mainframe, notebook b. laptop, notebook, PDA, mainframe c. mainframe, laptop, PDA, notebook d. mainframe, laptop, notebook, PDA
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 5. 
   Care sunt principalele componente ale unui computer: a. ROM, Windows, Word, Excel b. RAM, CPU, hard-disk c. RAM, monitor, imprimanta, scaner d. CD-ROM, disc zip, dischetă
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 6. 
   Ce factori de ordin tehnic pot influenţa performanţele computerului:
  1. rezoluţia monitorului
  2. frecvenţa monitorului
  3. dimensiunea memoriei ROM
  4. capacitatea harddiscului
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  Viteza procesorului (CPU) se măsoară în: a. megahertz (MHz) b. bit pe secundă (Bps) c. gigabytes (GB) d. megabytes (MB
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 8. 
  Ordonaţi descrescător următoarele unităţi de măsură : KB, byte, TB, GB, bit
  1. TB, KB, GB, bit, byte
  2. Byte, bit, KB, GB, TB
  3. Bit, byte, GB, TB, KB
  4. TB, GB, KB, byte, bit
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  Cea mai mică unitate de măsură pentru memorie este:
  1. Hz
  2. byte
  3. bit
  4. pixel
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  Memoria RAM este:
  1. memoria periferică
  2. memoria de stocare temporară a datelor într-un calculator
  3. memoria permanentă
  4. memoria externă
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  Un dispozitiv de intrare reprezintă:
  1. Un dispozitiv cu ajutorul căruia se vizualizează rezultatele prelucrării
  2. Un dispozitiv audio
  3. Un dispozitiv de comunicaţie
  4. Un dispozitiv cu ajutorul căruia se introduc date
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 12. 
  Un dispozitiv de ieşire reprezintă: a. Un dispozitiv cu ajutorul căruia se vizualizează rezultatele prelucrării b. Un dispozitiv de stocare c. Un dispozitiv de comunicaţie d. Un dispozitiv cu ajutorul căruia se introduc date
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 13. 
  Care din următoarele reprezintă un dispozitiv de intrare / ieşire:
  1. monitor
  2. joystick
  3. plotter
  4. touchscreen
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  Trebuie să faceţi o copie de siguranţă pentru date de 1GB. Ce dispozitiv folosiţi? a. discheta   b. CD   c. DVD d. discheta zip
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 15. 
  Care dintre următoarele dispozitive este potrivit pentru a realiza un backup?
  1. scaner
  2. imprimanta
  3. CD-ROM
  4. Modem
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  DVD înseamnă: a. Digital Versatile Disk b. Video Disk c. Digital Video Drive d. Digital Versatile Drive
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 17. 
   Ce dispozitiv utilizaţi pentur a crea o versiune digitală a unei fotografii ? a. ploter b. imprimanta c. scanner d. mouse
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

 • 18. 
  Care din următoarele tipuri de computere au în mod obişnuit un trackball ? a. minicomputere b. laptop-uri c. mainframe-uri d. servere
  • A. 

   (a)

  • B. 

   (b)

  • C. 

   (c)

  • D. 

   (d)

Back to Top Back to top