Grade 2 - Mtb

31 Questions | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Grade 2 - Mtb - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  . Ang ___________________ ng tatay ni Marlon ay pangingisda.
  • A. 

   Programa

  • B. 

   Plano

  • C. 

   Trabaho

  • D. 

   Gripo

 • 2. 
  Si Pagong at Si Unggoy             Isang araw , habang naglalakad si pagong at unggoy ay may  nakita silang puno ng saging. Kinuha nila ito at hinati. Agad na Pinili ni Unggoy ang kalahati ng saging na may mga dahon na. Ang bandang may ugat naman ang binigay niya kay pagong, Sabay na itinanim ng dalawa ang saging. Pagkalipas ng mga araw,  nalanta at namatayang saging ni unggoy. Samantalang namunga naman ang kay Pagong.  Hindi kayang akyatin ni pagong ang puno kaya humingi siya ng tulong kay Unggoy sabay sabing hati sila sa bunga ng saging. Dali-daling umakyat sa puno si Unggoy. Ngunit, sa halip na partihan si pagong ay inubos niya ang saging. Sa galit n Pagong, nilagyan niya ng basag na bote ang ibaba ng puno. Kaya nasugatan ang mga paa ni unggoy sa kanyang pagbaba. Ganoon na lamang ang galit nito kay pagong sabay sabing ihuhulog siya sa kumukulong tubig. Nagwika si pagong na gaganda ang kutis niya kapag ginawa iyon ni unggoy. Nagwika si Unngoy na itatapon na lang daw niya si pagong sa ilog. Nagmakaawa si pagong na huwag itong gawin sa kanya dahil malulunod siya. Ngunit hinagis siya ni unggoy sa ilog. Tuwang-tuwang lumangoy si pagong. Sino ang mga tauhan sa kuwento?
  • A. 

   Baka at kalabaw

  • B. 

   Aso at pusa     

  • C. 

   Pagong at unggoy  

  • D. 

   Ang madaldal na ibon

 • 3. 
  Saan naganap ang kuwento?
  • A. 

   Sa bukid

  • B. 

   Sa bayan

  • C. 

   Sa dagat

  • D. 

   Sa tabing ilog

 • 4. 
  Ano ang nakita nila habang naglalakad?
  • A. 

   Puno ng papaya

  • B. 

   Puno ng saging

  • C. 

   Pagkain

  • D. 

   Basket ng  prutas

 • 5. 
  Ano raw angmangyayari kay pagong kapag hinagis sa kumukulong tubig?
  • A. 

   Mamatay

  • B. 

   Makakatulog

  • C. 

    gaganda ang kutis     

  • D. 

   Masusunog

 • 6. 
  Ano ang unang nangyari sa kuwento?
  • A. 

   Hinati nila ang puno ng saging

  • B. 

   Nakakita sila ng puno ng saging

  • C. 

   Inihagis ni Unggoy si pagong sa ilog

  • D. 

   Itinanim nila ang puno ng saging.

 • 7. 
  Matapos hatiin ang puno ng saging, ano ang kasunod na  ginawa ng dalawa.
  • A. 

   Iniwan nila ang puno 

  • B. 

   Kinain ang puno ng saging      

  • C. 

   Itinanim ang puno ng saging.

  • D. 

   Pinamigay ang puno ng saging.

 • 8. 
  Ano ang huling pangyayari sa kuwento?
  • A. 

   Hinati nila ang puno ng saging          

  • B. 

   Nakakita sila ng puno ng saging

  • C. 

   Inihagis ni Unggoy si pagong sa ilog.

  • D. 

   Itinanim nila ang puno ng saging.

 • 9. 
  Kumain si Berto ng saging.Pagkatpos, inihagis niya ang balat sa daan. Maya-maya nagdaan si Lola Linda. Hindi niya napansin ang balat ng saging,  Ano ang mangyayari?
  • A. 

   Pupulutin ni Lola ang balat.   

  • B. 

   Hihinto sa paglakad si Lola.

  • C. 

   Lilihis siya ng daan.

  • D. 

   Matatapakan niya ito at madudulas siya.

 • 10. 
  Sarap na sarap si Ben sa bagong lutong lugaw ni Nanay. Susubo na siya nang may mapansin siyang langaw dito. Ano ang gagawin niya?
  • A. 

   Itatapon niya ang lugaw.

  • B. 

   Aalisin niya ang langaw

  • C. 

   Kakainin pa rin niya ang lugaw

  • D. 

   Hahayaan niya ang langaw sa lugaw.

 • 11. 
  Ipinagbabawal nang  kapitan ng Baranggay Masagana ang pagtatapon ng basura sa mga kanal, ngunit patuloy pa rin sa pagtatapon ang mga tao. Umulan nang malakas, ano ang mangyayari sa lugar nila?
  • A. 

   Lilinis at magiging sagana.

  • B. 

   Tutubo ang mga halaman

  • C. 

   Babaha sa kanilang lugar.

  • D. 

   Lalago ang mga damo.

 • 12. 
  . Ang ___________________ ng tatay ni Marlon ay pangingisda.
  • A. 

   Programa

  • B. 

   Plano

  • C. 

   Trabaho

  • D. 

   Gripo

 • 13. 
  Inilagay ni Aling  Nita ang mga bulaklak sa ___________________.
  • A. 

   Plato

  • B. 

   Plorera

  • C. 

    tren         

  • D. 

   Gripo

 • 14. 
  Nagluto si Aling Mona ng masarap at mainit na _______________para sa mga anak.
  • A. 

   Tsiko

  • B. 

   Tsokolate

  • C. 

   Grasa

  • D. 

   Plano

 • 15. 
  Tignan ang mga larawan. Punan ng wastong pantig ang mga mga sumusunod na salita. is_____
  • A. 

   Da 

  • B. 

   Ra

  • C. 

   La

 • 16. 
  Pa_____
  • A. 

   Ta

  • B. 

   Ra

  • C. 

   To

 • 17. 
  Ngi______
  • A. 

   Lo

  • B. 

   Pin

  • C. 

   Nip

 • 18. 
  Ha_____
  • A. 

   Ti

  • B. 

   Ri

  • C. 

   La

 • 19. 
  Hi______
  • A. 

   Pon

  • B. 

   Pan

  • C. 

   Pun

 • 20. 
  Pala______
  • A. 

   Roan

  • B. 

   Rian

  • C. 

   Ruan

 • 21. 
  Alima_____
  • A. 

   Ngu

  • B. 

   Ngo

  • C. 

   Nga

 • 22. 
  Tignan mabuti ang larawan.  Si Ana ay may hawak na ________. 
  • A. 

   Krayola

  • B. 

   Chalk

  • C. 

   Lapis

 • 23. 
  Si Cristina ay ______________.
  • A. 

   Nagkakalat

  • B. 

   Nagwawalis

  • C. 

   Naglalaro

 • 24. 
  Umakyat sa puno ng________ si Carlos. 
  • A. 

   Santol

  • B. 

   Saging

  • C. 

   Mangga

 • 25. 
  Magaling ____________ si Lory.
  • A. 

   Magpinta

  • B. 

   Sumayaw

  • C. 

   Magkulay

Related Topics
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.