Uji Kompetensi 3 (Menelaah TEKS Pawarta/Berita)

20 Questions | Total Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi 3 (Menelaah TEKS Pawarta/Berita) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Pawarta kudu ngandharake kedadeyan kang nyata
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 2. 
  Pawarta kang ngandharake kedadean nyata diarani opini.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Saben wong butuh pawarta.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Pawarta bisa awujud hiburan.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Saben dina mesthi ana pawarta.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 6. 
  Kalawarti basa Jawa kang isih terbit nganti saiki yaiku Jayabaya.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 7. 
  Kalawarti yaiku kabar kang terbite ora saben dina.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Layang kabar kang terbite ora saben dina diarani ariwarti.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 9. 
  Sifat pawarta aktual iku diarani bener-bener dumadi
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Pawarta lisan bisa dirungokake ing radio.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 11. 
  Mangerteni Dina Kamardikan Indonesia 17 Agustus kalebu pawarta negara.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 12. 
  Unsur pawarta 5W "when" mangsuli pitakonan kapan kedadeyane.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  Sifat pawarta BAL iku Bener, Abal-abal, Lengkap.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 14. 
  Pawarta Pendhidhikan iku kalebu jinis pawarta adhedhasar isine.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 15. 
  Pawarta dadi juwara kalebu pawarta kang nyedihake.
  • A. 

   Bener

  • B. 

   Salah

 • 16. 
  Kedadeyan utawa prastawa kang narik kawigaten lan disiyarake kanthi cepet lumantar mediya yaiku....
  • A. 

   Pawarta

  • B. 

   Opini

  • C. 

   Telegram

  • D. 

   Tontonan

 • 17. 
  Sing kalebu Rumus Berita/Pawarta yaiku kejaba....
  • A. 

   What?

  • B. 

   Who?

  • C. 

   When?

  • D. 

   Which?

 • 18. 
  Ing ngisor iki sing kalebu mediya kanggo menehi pawarta/Berita yaiku kejaba....
  • A. 

   Radhio

  • B. 

   TiVi

  • C. 

   Koran

  • D. 

   Bioskop

 • 19. 
  Kepriye kedadeyane prastawa mau? pitakonan kasebut yaiku nganggo rumus pawarta....
  • A. 

   What?

  • B. 

   Where?

  • C. 

   Why?

  • D. 

   How?

 • 20. 
  Ing ngendi kedadeyane prastawa iku mau? pitakonan kasebut nganggo rumus berita....
  • A. 

   What?

  • B. 

   Who?

  • C. 

   When?

  • D. 

   Where?

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.