Kuiz Edu 3105 Teknologi Dlm P&p

20 Questions
Kuiz Edu 3105 Teknologi Dlm P&p

SOALAN-SOALAN LEPAS

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Konsep Teknologi Pendidikan adalah merujuk kepada prasa: Teknologi dalam pendidikan
  • A. 

   Adalah sebahagian dalam teknologi dari pendidikan.

  • B. 

   Adalah sebahagian dari teknologi pendidikan.

  • C. 

   Dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama.

  • D. 

   Dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan.

 • 2. 
  Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan diberi penekanan dalam kurikulum pendidikan guru?
  • A. 

   Meningkatkan peratus kelulusan pelajar dalam peperiksaan.

  • B. 

   Memberikan kesedaran bahawa teknologi pendidikan penting kepada guru.

  • C. 

   Membiasakan guru-guru pelatih menggunakan alat bantu mengajar.

  • D. 

   Memberikan kefahaman dan kemahiran tentang aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik kepada guru-guru.

 • 3. 
  Rekabentuk Pengajaran merupakan satu proses yang sistematik bagi merealisasikan prinsip-prinsip umum pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah kategori reka bentuk pengajaran KECUALI, Rekabentuk Pengajaran Sebagai Satu,
  • A. 

   Sains

  • B. 

   Teknik

  • C. 

   Proses

  • D. 

   Disiplin

 • 4. 
  Pemilihan sesuatu media pengajaran berdasarkan faktor-faktor berikut KECUALI
  • A. 

   Gaya pembelajaran pelajar

  • B. 

   Kaedah pengajaran yang dipilih

  • C. 

   Kualiti media yang akan digunakan

  • D. 

   Objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan

 • 5. 
  Merujuk kepada bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Gabungan pelbagai model, dan pelbagai objek dengan lukisan sebagai latar belakang yang diletakkan di dalam satu bekas dikategorikan sebagai,
  • A. 

   Realia

  • B. 

   Diorama

  • C. 

   Bahan 3 dimensi

  • D. 

   Media pengajaran

 • 6. 
  Model ASSURE mengandungi enam langkah. Dalam langkah "Analyse Learners", pelajar dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut, KECUALI
  • A. 

   Gaya belajar

  • B. 

   Ciri-ciri umum pelajar

  • C. 

   Tanggapan pelajar terhadap TMK

  • D. 

   Pengetahuan/pengalaman sedia ada

 • 7. 
  Sebagai seorang guru, penggunaan warna dalam menyediakan bahan sumber memainkan peranan yang penting. Warna boleh dibahagikan berdasarkan suhu warna iaitu sebanyak;
  • A. 

   Satu

  • B. 

   Dua

  • C. 

   Lima

  • D. 

   Tujuh

 • 8. 
  Antara ciri-ciri berikut manakah merupakan elemen asasreka letak grafik? I           Titik II          Ruang III         Bentuk IV        Domiunen
  • A. 

   I, III dan III

  • B. 

   II, III dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   I, II, III dan IV

 • 9. 
  Anda dikehendaki menghasilkan satu carta berdasarkan maklumat berikut iaitu
  •         keretapi
  •         bas
  •         jet pejuang
  •         skuter air
  Carta yang  akan anda hasilkan itu termasuk dalam jenis carta    
  • A. 

   Aliran

  • B. 

   Tarbular

  • C. 

   Organisasi

  • D. 

   Kelasifikasi

 • 10. 
  Anda ditugaskan menjelaskan kepada murid mengenai sistem jalan raya, taburan penduduk, kawasan pertanian, sempadan negeri dan nama ibu negeri dengan menggunakan transparensi dan OHP. Apakah teknik tansparensi yang paling sesuai digunakan untuk tujuan tersebut?
  • A. 

   Sehelai

  • B. 

   Tetingkap

  • C. 

   Tindan tindih

  • D. 

   Beranimasi/bergerak

 • 11. 
  Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah level
  • A. 

   Output yang tidak terlalu tinggi

  • B. 

   Input yang tidak terlalu rendah

  • C. 

   Output yang tidak menyakitkan telinga

  • D. 

   Input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah

 • 12. 
  Antivirus adalah perisian yang dinamik mengikut perkembangan perisian komputer. Berikut adalah ciri antivirus yang baik kecuali
  • A. 

   Scanning yang cepat

  • B. 

   Update virus pattern

  • C. 

   Defrag dengan cepat

  • D. 

   Mengesan semua jenis virus

 • 13. 
  Pengurusan markah pelajar menjadi lebih efisyen dengan menggunakan pelbagai perisian. Perisian terbaik untuk mengurus markah pelajar ialah
  • A. 

   MS Word

  • B. 

   MS Excell

  • C. 

   MS Access

  • D. 

   MS Powerpoint

 • 14. 
  Apakah fitur dalam MS Powerpoint yang patut digunakan untuk membuat animasi ringkas
  • A. 

   Slideshow

  • B. 

   Animated GIF

  • C. 

   Slide Transition

  • D. 

   Custom animation

 • 15. 
  Hak cipta adalah sangat penting untuk melindungi sesuatu produk. Berdasarkan pernyataan di atas, hak cipta merujuk kepada
  • A. 

   Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu yang baru

  • B. 

   Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad.

  • C. 

   Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat.

  • D. 

   Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad.

 • 16. 
  Dalam era ICT sekarang pelbagai perisian boleh didapati di pasaran. Ciri perisian yang dikategorikan sebagai FREEWARE adalah
  • A. 

   Percuma dan boleh digunakan oleh orang ramai

  • B. 

   Perisian yang boleh dibaiki dan tingkatkan kualiti oleh sesiapa sahaja

  • C. 

   Tertakluk juga kepada Akta Hakcipta dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemegang hakcipta

  • D. 

   Boleh digunakan untuk menjadi satu sumber pendapatan tanpa perlu kebenaran dari pemilik hakcipta

 • 17. 
  Rekabentuk pengajaran penting untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan kerana reka bentuk pengajaran nerupakan
  • A. 

   Satu model pengajaran teruji dan tersusun untuk mengajar sesuatu topik

  • B. 

   Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi

  • C. 

   Teori pengajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran

  • D. 

   Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai

 • 18. 
  1. Sebuah kamera video digerakkan dari tengah ke atas atau tengah ke bawah. Apakah jenis pergerakan tersebut;
  • A. 

   Tilting

  • B. 

   Panning

  • C. 

   Pergerakan Dolly

  • D. 

   Pergerakan Truck

 • 19. 
  Berikut adalah kelebihan OHP kecuali
  • A. 

   Bilik tidak terlalu gelap

  • B. 

   Penyampai menghadap penonton

  • C. 

   Menayangkan bahan 3D

  • D. 

   Sesuai digunakan di tempat terbuka

 • 20. 
  Grafik terdiri daripada elemen-elemen berikut kecuali
  • A. 

   Saiz

  • B. 

   Ruang

  • C. 

   Garisan

  • D. 

   Permukaan