Bahasa Jawa Kelas 5

67 Questions | Total Attempts: 1035

SettingsSettingsSettings
Bahasa Jawa Kelas 5 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ing ngisor iki gunane dolanan tradisional, kejaba.....
  • A. 

   Bisa gawe rukun sakancane 

  • B. 

   Nglatih kelantipan, ketrampilan 

  • C. 

   Gawe awak sehat, seger waras

  • D. 

   Boros, wragade akeh lan larang 

 • 2. 
  Salah siji titikan wacan narasi kaya ing ngisor iki, kajaba.... 
  • A. 

   Nyeritakaken pengalaman 

  • B. 

   Nyertiakke dedongengan 

  • C. 

   Nggambarake kahanan, panggonan 

  • D. 

   Urut wektu, kronologis 

 • 3. 
  Ukara tanggap yaiku ukara sing nganggo ...
  • A. 

   Panambang a, ake

  • B. 

   Seselan in, um

  • C. 

   Ater-ater anuswara

  • D. 

   Ater-ater dak, kok, di 

 • 4. 
  Bapak arep tindak jakarta yen digawe ukara pitakon dadi...
  • A. 

   Kapan bapak tindak jakarta?

  • B. 

   Bapak tindak karo sopo?

  • C. 

   Bapak wis tindak jakarta ?

  • D. 

   Bapak arep tindak ngendi ?  

 • 5. 
  Pak usman sregep nyambut gawe lan gumati. tembung gumati iku tembung lingga sing oleh seselan... 
  • A. 

   An 

  • B. 

   In 

  • C. 

   Um 

  • D. 

   El

 • 6. 
  Bapak yadi ngasta ing kantor kelurahan. tembung ngasta tegese...
  • A. 

   Nggawa

  • B. 

   Nyambut gawe

  • C. 

   Nglamar

  • D. 

   Menyang

 • 7. 
  Mbak wati siram kembang. tembung siram benere...
  • A. 

   Nyiram

  • B. 

   Disiram 

  • C. 

   Kosiram

  • D. 

   Daksiram

 • 8. 
  Sing kalebu ukara tanggap upamane ...
  • A. 

   Rotine dipangan adhik 

  • B. 

   Ani nyapu latar 

  • C. 

   Bapak mirsani TV

  • D. 

   Sapa sing nembang kae.?

 • 9. 
  Sing ndadaake sepedha motor gilir ... 
  • A. 

   Gumati 

  • B. 

   Gumilir 

  • C. 

   Gantian 

  • D. 

   Giliran 

 • 10. 
  Aku nyilih bukune guru. nyilih krama aluse... 
 • 11. 
  Ukara sing wasesane nganggo ater ater dak, kok , di kalebu ukara ..
 • 12. 
  Bukuku sing kosilih durung (bali). tembung bali benere..
 • 13. 
  Ukara andharand dalam bahasa indonesia disebut  kalimat ..
 • 14. 
  Yen garap ulangan sing ati-ati . ati ati kosok baline ...
  • A. 

   Sembarna

  • B. 

   Waspada 

  • C. 

   Pikiren 

  • D. 

   Diaturi 

 • 15. 
  Yen garap ulangan sing ati-ati . ati ati podo tegese karo ...
  • A. 

   Sebrana 

  • B. 

   Waspada 

  • C. 

   Pikiren 

  • D. 

   Diaturi 

 • 16. 
  Bapak dereng dipuncaosi unjukan. dipuncaosi basa ngoko lugune..
  • A. 

   Diwenehi 

  • B. 

   Diaturi

  • C. 

   Dicaosi

  • D. 

   Diparingi

 • 17. 
  Sur latare saponono, kalebu ukara...
  • A. 

   Pakon 

  • B. 

   Pitakon 

  • C. 

   Andaran 

  • D. 

   Langsung

 • 18. 
  Parikan, menyang jombang numpak kreta. klambi abang....
  • A. 

   Numpak sepur 

  • B. 

   Nyolok mata

  • C. 

   Numpak motor

  • D. 

   Tuku gethuk

 • 19. 
  Modhal koperasi disangga gotong royong. modhal tembung liyane...
 • 20. 
  Sadurunge turu embah ngombe obat. tembung ngombe krama aluse
  • A. 

   Ngunjuk 

  • B. 

   Nginum 

  • C. 

   Mimik 

  • D. 

   Dhahar

 • 21. 
  Sing ati-ati bocah iku.... tembung entar sing mathuk.
  • A. 

   Dawa tangane

  • B. 

   Jembar segarane

  • C. 

   Cilik atine 

  • D. 

   Kethul  pikirane

 • 22. 
  Kanggo nyukupi kebutuhan olehe nyambut gawe direwangi .... tembung entar ...
  • A. 

   Adus kringet 

  • B. 

   Tipis lambene 

  • C. 

   Kendel kulite

  • D. 

   Jambar segarane 

 • 23. 
  Pak darmo kuwi pancen... , sabar lan sugih pangapura
  • A. 

   Adus kringet 

  • B. 

   Tipis lambene 

  • C. 

   Kendel kulite

  • D. 

   Jambar segarane 

 • 24. 
  Pancen bener  marni iku...., bola bali diterangake tetep ora mudheng.
  • A. 

   Kethul pikirane 

  • B. 

   Tipis lambene 

  • C. 

   Kendel kulite

  • D. 

   Jambar segarane 

 • 25. 
  Ing palayatan prasasat....
  • A. 

   Kethul pikirane 

  • B. 

   Udan tangis

  • C. 

   Kendel kulite

  • D. 

   Jambar segarane 

Back to Top Back to top