Are You Social At The Internet? Gala Ka Ba Sa Internet?

20 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Are You Social At The Internet? Gala Ka Ba Sa Internet?

Test if how well you know the Social world of Internet. This examination will measure if how familiar are you with famous websites on the world wide web. Kung adik ka sa internet tiyak kilala kung sino ang mga nagmamay-ari ng mga icon na ito. Subukin ang iyong kaalaman sa pakikipag-sosyalan sa internet sa pamamagitan ng pagkuha ng pagsusulit na ito. Please share to other. Don't forget to post a comment on my blog at http://jr041283. Blogspot. Com Thanks a lot.


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   AOL

  • B. 

   AIM

 • 2. 
  • A. 

   MAC

  • B. 

   Apple

 • 3. 
  • A. 

   Blogger

  • B. 

   Blogspot

 • 4. 
  • A. 

   Del-ware

  • B. 

   Delicious

 • 5. 
  • A. 

   Digg

  • B. 

   Diggy

 • 6. 
  • A. 

   Facebooh

  • B. 

   Facebook

 • 7. 
  • A. 

   Two dots

  • B. 

   Flickr

 • 8. 
  • A. 

   Friendfeed

  • B. 

   Friendforever

 • 9. 
  • A. 

   Gmail

  • B. 

   Google

 • 10. 
  • A. 

   Googletalk

  • B. 

   Google

 • 11. 
  • A. 

   Multiply

  • B. 

   Myspace

 • 12. 
  • A. 

   Openid

  • B. 

   I-Twist

 • 13. 
  • A. 

   Picaso

  • B. 

   Picasa

 • 14. 
  • A. 

   Plurk

  • B. 

   Plane

 • 15. 
  • A. 

   Signal

  • B. 

   Rss

 • 16. 
  • A. 

   YouTube

  • B. 

   YouTube Video

 • 17. 
  • A. 

   YahooBuzz

  • B. 

   BeeFriends

 • 18. 
  • A. 

   Yehey

  • B. 

   Yahoo

 • 19. 
  • A. 

   Windows

  • B. 

   Windows XP

 • 20. 
  • A. 

   Wordpress

  • B. 

   WorldWideWeb

Back to Top Back to top