Act 2b Midterm Exam Set A

40 Questions | Attempts: 252

SettingsSettingsSettings
Act 2b Midterm Exam Set A - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  I. A. Tukuyin kung anong uri ng panitikang tuluyan ang mga sumsunod na hinangong talataan. Si Dating Pangulong Ramon Magsaysay ay isa lamang karaninwang mekaniko noon. Sa buong maghapon, ang kanyang palaging kasama’y mga dyip, kotse, at trak, kaya’t sa tuwing kanyang pag-uwi ay puro langis at grasa ang nasa kanyang mukha at katawan. Ngunit noon pa man ay hinagaan na ng mga kapwa niya mekaniko, tsuper, konduktor, at kliyente ang kanyang husay at sipag sa kanyang propesyon, maging ang kanyan kabaitan at pakikisama sa kapwa.
  • A. 

   Balita

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Nobela

  • D. 

   Pabula

  • E. 

   Talambuhay

 • 2. 
  Mga kababayan, hanggang kalian tayo paaalipin sa isipang kolonyal? Kung titiisin, maraming mga produktong Pilipino ang maipagmamalaki sa buong mundo at sa katunaya’y hinahangaan sa iba’t ibang panig ng daigdig. Ngunit bakit tayong mga Pilipino’y patuloy na nahihirati sa mga gawang dayo? Hanggang kalian tayo magigingganito, mga kababayan? Kailan tayo magbabago? kapag ang ekonomiya ng bansa nati’y bagsak na at hindi na makabangon? Kapag huli na ang lahat?
  • A. 

   Balita

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Nobela

  • D. 

   Pabula

  • E. 

   Talambuhay

 • 3. 
  “Magtago ka na, pusa!” galit nag alit na sigaw ni Aso. “Miyaw! Miyaw!” panunudyo ni Pusa. "Hindi mo ko maaabutan!”             “Aw! Aw! Ayan na ako!” pagbabanta ni Aso.            Naghabulan ang dalawa sa damuhan, nagpaikot-ikot hanggang kapwa sila mapagod at hingalin.
  • A. 

   Balita

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Nobela

  • D. 

   Pabula

  • E. 

   Talambuhay

 • 4. 
  Pinarangalan kahapon ng Pangulo ang sampung pinakamahuhusay na mag-aaral sa buong bansa, sa Heroes Hall, Palasyo ng Malakanyang. Ang sampung mag-aaral ay kumakatawan sa iba’t ibang rehiyon, lalawigan at disiplina. Ang mga nahirang na pinakamahuhusay na mag-aaral ay pinangungunahan ng isang mag-aaral sa Pamantasang Normal ng Pilipinas na nagtapos ng kursong edukasyon.
  • A. 

   Balita

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Nobela

  • D. 

   Pabula

  • E. 

   Talambuhay

 • 5. 
  Sa di-kalayuan, ilang kamikislap na luha ang pumatak sa isang maliit na anino ng isang matipunong lalaki matapos gampanan ang utos ng kanyang nakatataas. Habang nagdadagsaan ang maramin tao sa paligid ng katawang naliligo sa sariling dugo ay unti-unting naglaho ang anino sa kadiliman.
  • A. 

   Balita

  • B. 

   Sanaysay

  • C. 

   Nobela

  • D. 

   Pabula

  • E. 

   Talambuhay

 • 6. 
  B. Tukuyin kung anong uri ng tula ang mga sumusunod na taludturan. Isaysay mo, Kadunung, ang kuwento                      Ng mga panahon ni Handiong Isaliw sa lirang pilak mo Ang kaytamin na bighani ng Aslon. Tanging ikaw lamang ang makakakanta Sa kariktan nito’y katutubong ganda, Tanang mga lihim na kayhihiwagang Dito sa rehiyon ay nananagana.
  • A. 

   Oda

  • B. 

   Dalit

  • C. 

   Pastoral

  • D. 

   Epiko

  • E. 

   Elehiya

 • 7. 
  O Mariang sakdal dilag Dalagang lubhang mapalad Tanging pinili sa lahat Ng Diyo Haring Mataas. Itong bulaklak na alay Ng aming pagsintang tunay Palitan mo  Birheng Mahal Ng tuwa sa kalangitan.
  • A. 

   Oda

  • B. 

   Dalit

  • C. 

   Pastoral

  • D. 

   Epiko

  • E. 

   Elehiya

 • 8. 
  Ngunit, hayaan mong sa iyo kami manghiram ng lakas Upang dangal ay maibangon sa gitna ng pandarahas. Hayaan mong sa iyo kami manghiram ng buhay Upang aming maigiit ang pagkilalang pantay-pantay. Sa isang tulad mong kaniling kinikitil, Libo ay iniluluwal na di na pasisiil!
  • A. 

   Oda

  • B. 

   Dalit

  • C. 

   Pastoral

  • D. 

   Epiko

  • E. 

   Elehiya

 • 9. 
  Ang mahal kong ama ay isang magsasaka, Sa sakahang bukitin ay lagging makikita, Mula sa umaga hanggang dapit-hapon Hindi nag-aaksaya ng kanyang panahon. Ang init ng araw ay hindi niya pansin. Tinitiyak niyang kami’y may makakain. Laging nasa niya, bukiri’y pagyamanin Ng gulay, prutas at iba pang pananim
  • A. 

   Oda

  • B. 

   Dalit

  • C. 

   Pastoral

  • D. 

   Epiko

  • E. 

   Elehiya

 • 10. 
  Kalikasa’y biyaya, hinding hindi maitatatwa, Nararapat kalingain, katulad ng isang bata. Sapagkat kalikasan, kapag siya’y nasira, Darating na kalamidad, naku, laksa-laksa! Itong kalikasan na Diyos ang may Lalang, Handog din ng Diyos sa mahal nating bayan. Kaya’t Salamat sa Iyo, o aming Bathala Sa alay mo sa aming maririkit na hiwaga!
  • A. 

   Oda

  • B. 

   Dalit

  • C. 

   Pastoral

  • D. 

   Epiko

  • E. 

   Elehiya

 • 11. 
  Punan ang mga sa patlang sa loob ng mga sumusunod na pahayag ng mga angkop na kataga upang mabuo ang wastong diwa ng mga ito.   Ang __________ ay isang tulang inaawit bilang pagpuri sa Diyos o sa mahal na Birhen.
  • A. 

   Dalit

  • B. 

   Liriko

  • C. 

   Pastorial

  • D. 

   Patnigan

 • 12. 
  Ang __________ ay isang uri ng tulang nagsasalaysay ng kabayanihan, katapangan at pakikipagsapalaran ng isang pangunahing tauhan.
  • A. 

   Pabula

  • B. 

   Anekdota

  • C. 

   Epiko

  • D. 

   Alamat

 • 13. 
  Ang __________ ay isang salaysaying kinasasangkutan ng mga hayop, halaman at maging ng mga bagay na walang buhay na kumikilos at nagsasalita na wari ba’y mga tunay na tao.
  • A. 

   Alamat

  • B. 

   Pabula

  • C. 

   Parabula

  • D. 

   Epiko

 • 14. 
  Ang mga parabula ay mga kuwentong hinango sa __________.
  • A. 

   Kasaysayan

  • B. 

   Sarili

  • C. 

   Aklat

  • D. 

   Bibliya

 • 15. 
  Ang __________ ay maikling salaysaying may layuning umaliw o magbigay-aral sa mga mambabasa.
  • A. 

   Epiko

  • B. 

   Anekdota

  • C. 

   Parabula

  • D. 

   Alamat

 • 16. 
  1. Ang tulang pandamdamin ay tinatawag ding __________.
  • A. 

   Liriko

  • B. 

   Oda

  • C. 

   Korido

  • D. 

   Soneto

 • 17. 
  Ang soneto ay nagtataglay ng __________ na taludtod.
  • A. 

   14

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   12

 • 18. 
  1. Ang mga _________ ay maiikling tulang binibigkas nang may himig.
  • A. 

   Soneto

  • B. 

   Oda

  • C. 

   Liriko

  • D. 

   Awiting bayan

 • 19. 
  1. Ang taludturan ng kurido ay may __________ na pantig.
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   14

  • D. 

   12

 • 20. 
  Ang El Cid Compeador ay nagmula sa bansang _________.
  • A. 

   Persya

  • B. 

   Turkiya

  • C. 

   España

  • D. 

   Pransya

 • 21. 
  III. Piliin kung Bayograpikal, Historikal, Klasismo, Humanismo, Romantisismo, Realismo, Pormalismo, Sino-analitiko, Eksistensyalismo, Istrukturalismo, Dekonstruksyon at Feminismo ang teoryang nilalarawan sa bawat bilang: Tinutuklas ang pagbabagong nagaganap sa wika.
  • A. 

   Klasismo

  • B. 

   Pormalistiko

  • C. 

   Istrukturalismo

  • D. 

   Dekonstruksyon

 • 22. 
  Nasa paghahanapbuhay ang sagot upang mapasarap ang buhay.
  • A. 

   Sino-analitiko

  • B. 

   Klasismo

  • C. 

   Realismo

  • D. 

   Istrukturalismo

 • 23. 
  Ang tanging tuon ng pagsusuri ay ang akda mismo.
  • A. 

   Realismo

  • B. 

   Historikal

  • C. 

   Bayograpikal

  • D. 

   Dekonstruksyon

 • 24. 
  Kinikilala ang panulaan bilang pinakamahalagang genre sa pagsulat.
  • A. 

   Realismo

  • B. 

   Historikal

  • C. 

   Pormalistiko

  • D. 

   Klasismo

 • 25. 
  Itinuturing na sibilisado ang mga taong nakapag-aral.
  • A. 

   Istrukturalismo

  • B. 

   Pormalistiko

  • C. 

   Realismo

  • D. 

   Klasismo

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.