Online Quiz For Filipino II

20 Questions | Attempts: 736
Share

SettingsSettingsSettings
CSWIP Quizzes & Trivia

CSWIP 3. 1 Revision Questions


Questions and Answers
 • 1. 
  Isang pag-alaala sa buhay ni Longinus , isang di- nananalig kay Kristo at isang bulag na Romano na ang mga tauhan ay nakadamit ng senturyon.
  • A. 

   Moriones

  • B. 

   Senakulo

  • C. 

   Tibag

  • D. 

   Moro-moro

 • 2. 
  Isang komedya  o melodramang may kasamang awit at tugtog na binubuo ng tatlong yugto.
  • A. 

   Moriones

  • B. 

   Sarswela

  • C. 

   Tibag

  • D. 

   Senakulo

 • 3. 
  Pasalaysay ng pagkakasunud-sunod ng pangyayari
  • A. 

   Tauhan

  • B. 

   Banghay

  • C. 

   Kaisipan

  • D. 

   Diyalogo

 • 4. 
  Ito ang naiiwan sa isipan ng sinuman kung nahawi na ang tabing
  • A. 

   Banghay

  • B. 

   Diyalogo

  • C. 

   Kaisipan

  • D. 

   Dakilang palabas

 • 5. 
  Magkahalong katatawanan at kasawian gaya ng mga dula ni Shakespeare
  • A. 

   Melodrama

  • B. 

   Trahedya

  • C. 

   Drama

  • D. 

   Tragikomedya

 • 6. 
  Nabubuo sa pamamagitan ng tunggalian ng magkalabang puwersa na may tiyak na pinangyarihan
  • A. 

   Yugto

  • B. 

   Tanghal-eksena

  • C. 

   Tagpo

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 7. 
  Pinakamalaking tipak na bahagi ng dula
  • A. 

   Yugto

  • B. 

   Tanghal-eksena

  • C. 

   Tagpo

  • D. 

   A at b

 • 8. 
  Kailan itinanghal sa Pilipinas ang operang "Carmen at Lucia" mula sa Italya?
  • A. 

   Panahon ng Espanyol

  • B. 

   Panahon ng Amerikano

  • C. 

   Panahon ng Hapon

  • D. 

   Panahon ng Republika

 • 9. 
  Panahon na nagsimula ang  "Tibag, Flores de Mayo, Pangangaluluwa" atb.
  • A. 

   Panahon ng Republika

  • B. 

   Panahon ng Espanyol

  • C. 

   Panahon ng Amerikano

  • D. 

   Matandang Panahon

 • 10. 
  Punan ang patlang ng angkop ng ingklitik upang mabuo ang pangungusap. Ninanais ________ ng aming punong barangay na mag-clean-up drive kami sa Linggo.
  • A. 

   Ba

  • B. 

   Kasi

  • C. 

   Kaya

  • D. 

   Sana

 • 11. 
  Punan ang patlang ng angkop ng ingklitik upang mabuo ang pangungusap.  Naipa-guidance  ______ ang mga estudyanteng nahuling nagdo-dota?
  • A. 

   Ba

  • B. 

   Kasi

  • C. 

   Kaya

  • D. 

   Na

 • 12. 
  Piliin ang pang-ugnay na ginamit sa pahayag Ang pag-aalaga ng mga hayop at  pagtatanim ng mga gulay
  • A. 

   Pang-ugnay sa salita

  • B. 

   Pang-ugnay sa parirala

  • C. 

   Pang-ugnay sa sugnay

  • D. 

   A at b

 • 13. 
  Piliin ang pang-ugnay na ginamit sa pahayag: Ako'y maglilinis ng bahay kung magluluto ka ng pagkain.
  • A. 

   Pang-ugnay sa salita

  • B. 

   Pang-ugnay sa parirala

  • C. 

   Pang-ugnay sa sugnay

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 14. 
  Piliin ang titik ng wastong damdaming nakapaloob sa pahayag: Maglaba ka na ngayon!
  • A. 

   Panatag na damdamin

  • B. 

   Nagtataka

  • C. 

   Nagagalit

  • D. 

   Nagulat

 • 15. 
  Piliin ang titik ng wastong damdaming nakapaloob sa pahayag: Sasama siya?
  • A. 

   Panatag na damdamin

  • B. 

   Nagtataka

  • C. 

   Nagagalit

  • D. 

   Nagulat

 • 16. 
  Ibigay ang panauhan ng panghalip ng salitang may salungguhit. Ella, mahal na mahal ka niya.
  • A. 

   Unang Panauhan

  • B. 

   Pangalawang Panauhan

  • C. 

   Ikatlong Panauhan

  • D. 

   Wala sa nabanggit

 • 17. 
  Ibigay ang panauhan ng panghalip ng salitang may salungguhit. Sa iyo ang San Rafael, akin ang San Ildefonso.
  • A. 

   Unang panauhan

  • B. 

   Pangalawang panauhan

  • C. 

   Ikatlong panauhan

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 18. 
  Aspekto ng pandiwa ng salitang  iindayog
  • A. 

   Pawatas

  • B. 

   Naganap

  • C. 

   Nagaganap

  • D. 

   Magaganap

 • 19. 
  Aspekto ng pandiwa ng salitang magpalit
  • A. 

   Pawatas

  • B. 

   Naganap

  • C. 

   Nagaganap

  • D. 

   Magaganap

 • 20. 
  Ang teleseryeng Temptation of Wife ay halimbawa ng_______
  • A. 

   Melodrama

  • B. 

   Trahedya

  • C. 

   Drama

  • D. 

   Komedya

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.