פעל בזמן עתיד: אפעול או אפעל

13 Questions | Total Attempts: 691

SettingsSettingsSettings
פעל בזמן עתיד: אפעול או אפעל - Quiz

The following is an identification exercise of which form of the verb to use in future tense: אפעול or אפעל. You are advised not only to look at the position of a letter in a root, but also to sound out loud the future tense verb!


Questions and Answers
 • 1. 
  אני 
  • A. 

   אכתוב

  • B. 

   אכתב

 • 2. 
  הוא 
  • A. 

   יצחוק

  • B. 

   יצחק

 • 3. 
  אנחנו
  • A. 

   נעבד

  • B. 

   נעבוד

 • 4. 
  היא
  • A. 

   תלמד

  • B. 

   תלמוד

 • 5. 
  אני
  • A. 

   אחזר

  • B. 

   אחזור

 • 6. 
  אתה
  • A. 

   תשלוח

  • B. 

   תשלח

 • 7. 
  הוא
  • A. 

   יזכור

  • B. 

   יזכר

 • 8. 
  היא
  • A. 

   תשכח

  • B. 

   תשכוח

 • 9. 
  אנחנו 
  • A. 

   נלמוד

  • B. 

   נלמד

 • 10. 
  אתם
  • A. 

   תלבשו

  • B. 

   תלבושו

 • 11. 
  הוא
  • A. 

   יקרא

  • B. 

   יקרוא

 • 12. 
  הוא
  • A. 

   ילבש

  • B. 

   ילבוש

 • 13. 
  אני 
  • A. 

   אשמוע

  • B. 

   אשמע