Zast 1.Kol

84 Questions | Total Attempts: 109

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zast 1.Kol

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osoba koja poseduje visoka znanja informacionih tehnologija ali ih koristi za ostvarivanje sopstvene koristi, najcesce materijalne, kroz nanosenje stete drugima, naziva se:
  • A. 

   Lejmer

  • B. 

   Haker

  • C. 

   Kreker

  • D. 

   Insajder

 • 2. 
  Filter paketa koji svoje odluke zasniva na izvorisnoj i odredisnoj IP adresi radi na: 
  • A. 

   4. sloju OSI modela

  • B. 

   3. sloju OSI modela

  • C. 

   7. sloju OSI modela

 • 3. 
  Koriscenje sledecih objekata za autentifikaciju potpada pod visefaktorsku autentifikaciju: 
  • A. 

   SMS poruka i USB token

  • B. 

   Lozinka i SMS poruka

  • C. 

   Snimak irisa i smart-kartica

  • D. 

   Otisak prsta i prepoznavanje glasa

  • E. 

   Snimak lica i odgovor na tajno pitanje

  • F. 

   Dvostruka lozinka

 • 4. 
  Sistemi koji omogucavaju da se zadavanjem odredjenih kriterijuma neke mrezne komunikacije dozvole, a neke zabrane najopstije se nazivaju:
  • A. 

   Filteri paketa

  • B. 

   Sistemi za visefaktorsku autentifikaciju

  • C. 

   Proksi serveri

 • 5. 
  Kompromitujuce elektromagnetno zracenje je termin koji se najcesce korsti kada se govori o: 
  • A. 

   Bezicnim komunikacijama

  • B. 

   Funkcionalnosti

  • C. 

   Performansama

  • D. 

   Bezbednosti

 • 6. 
  Redosled pravila filtera paketa moze imati uticaj na njegove performanse: 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Da, alli samo ukoliko je filter paketa realizovan u jezgru OS

  • C. 

   Da, ali samo kod softverskih filtera paketa

  • D. 

   Ne

  • E. 

   Da, ali samo ukoliko je filter paketa realizovan u korisnickom prostoru

  • F. 

   Da, ali samo kod hardverskih filtera paketa

 • 7. 
  Mrezni uredjaji, hardverski ili softverski, koji omogucavaju posredan pristup ostalim racunarima ili resursima u mrezi, nazivaju se:
  • A. 

   Proksi serveri

  • B. 

   Demilitarizovani hostovi

  • C. 

   Aplikacioni serveri

 • 8. 
  Komutatori koji rade na trecem sloju OSI modela podrazumevano se koriste u kombinaciji sa sledecim tehnologijama: 
  • A. 

   IEEE802.11

  • B. 

   IEEE802.1X

  • C. 

   VLAN

  • D. 

   IEEE802.1Q

  • E. 

   VPN

  • F. 

   IPsec

 • 9. 
  Primer autentifikacije koriscenjem iskljucivih karakteristika za postojanje je:
  • A. 

   Koriscenje personalizovane smart-kartice

  • B. 

   Uporedjivanje otiska prstiju

  • C. 

   Unos lozinke

 • 10. 
  Proces kojim se otkrivaju otvoreni portovi na odredjenom sistemu naziva se:
  • A. 

   Vertikalno izvidjanje

  • B. 

   Dubinsko izvidjanje

  • C. 

   Horizontalno izvidjanje

 • 11. 
  Uopsteno gledano, kontrola pristupa resursima u racunarskim mrezama moze se posmatati kao pitanje:
  • A. 

   Ko sme, sta, i sa cim da radi

  • B. 

   Koja su vlasnistva i dozvole podesene na sistemu fajlova

  • C. 

   Kako su podeseni filteri paketa

 • 12. 
  Neke od akcija koje administratori mogu preduzeti kao preventivnu odbranu od napada izvidjanja su: 
  • A. 

   Iskljucivanje potpisa Apache HTTPD softvera

  • B. 

   Iskljucivanje IDS/IPS sistema

  • C. 

   Iskljucivanje filtera paketa

  • D. 

   Iskljucivanje ICMP protokola

 • 13. 
  Napadac ima mogucnost da pasivno analizira signale koji prolaze kroz komunikacioni kanal. U pitanju je napad na:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Dostupnost

 • 14. 
  Ukoliko u filteru paketa Linuks OS-a zadamo sledece naredbe # iptables -I INPUT 2 -i eth0 -p tcp -j ACCEPT # iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DROP rezultat ce biti:
  • A. 

   Zabrana svih komunikacija pod TCP protokolom

  • B. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TC protokolom

  • C. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TCP protkolom, osim na portu 80

 • 15. 
  Napadi na racunarske sisteme  i mreze poznati pod skracenicom DoS su napadi na:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Dostupnost

  • C. 

   Poverljivost

 • 16. 
  Napadac izvrsava naredbu: # nmap  -O 192.168.1.122 Moze se pretpostaviti da je u pitanju:
  • A. 

   Dubinsko izvidjanje

  • B. 

   Horizontalno izvidjanje

  • C. 

   Vertikalno izvidjanje

 • 17. 
  Dva kriticna zadatka u vezi sa kontrolom pristupa su: 
  • A. 

   Koriscenje visefaktorske autentifikacije

  • B. 

   Utvrdjivanje posedovanja prava za izvodjenje zahtevane akcije

  • C. 

   Sifrovanje lozinki u repozitorijumu primenom hes funkcija

  • D. 

   Provera identiteta pristupaoca

 • 18. 
  Osnovna uloga napada izvidjanja je:
  • A. 

   Da se izvidi da li postoje aktivni napadi na sistem koji se stiti

  • B. 

   Da se oslabe odbrambeni mehanizmi sistema koji se napada

  • C. 

   Da napadacu pruze informacije o sistemu koji napada

 • 19. 
  Za horizontalno skeniranje racunarskih mreza najcesce se koristi sledeci protokol:
  • A. 

   IPSec

  • B. 

   ICMP

  • C. 

   UDP

  • D. 

   IGMP

  • E. 

   IP

  • F. 

   TCP

 • 20. 
  Ukoliko za zastitu odredjene  racunarske mreze izaberemo filter paketa neodgovarajuceg kapaciteta, ocekivana posledica je:  
  • A. 

   Ranjivost na napade putem 'trojanaca'

  • B. 

   Usporavanje mreznih komunikacija

  • C. 

   Nizi nivo bezbednosti

 • 21. 
  Performanse i opterecenje servera ce ostati nepromenjeno ukoliko:
  • A. 

   Koristimo hardverski filter paketa

  • B. 

   Koristimo softverski filter paketa

  • C. 

   Koristimo bilo hardverski bilo softverski filter paketa

 • 22. 
  Protokol koji omogucava kontrolu pristupa privatnoj mrezi na osnovu korisnickog imena i lozinke ili digitalnog sertifikata je: 
  • A. 

   IEEE802.1Q

  • B. 

   IEEE802.11

  • C. 

   IEEE802.1X

 • 23. 
  Utvrdjivanje i postovanje prava i ogranicenja koje korisnik ima u radu sa odredjenim objektima racunarskog sistema ili mreze naziva se:
  • A. 

   Autentifikacija

  • B. 

   Autorizacija

  • C. 

   Prijavljivanje na sistem

  • D. 

   Logovanje

 • 24. 
  Porast rizika u racunarskim mrezama direktna je posledica:
  • A. 

   Osamostaljenog razvoja vestacke inteligencije

  • B. 

   Porasta znanja prosecnog korisnika racunara

  • C. 

   Migracije vrednosti iz stvarnog sveta u digitalni

  • D. 

   Razvoja tehnologija za vreme II svetskog rata

 • 25. 
  Ukoliko zelimo da korisniku omogucimo da samo jednom pristupi odredjenom resursu, to najjednostavnije mozemo uciniti koristeci:
  • A. 

   Visefaktorsku autentifikaciju

  • B. 

   CAPTCHA sistem

  • C. 

   Sistem tiketa

 • 26. 
  Osnovne tabele u filteru paketa (Linuks OS) su:
  • A. 

   Nat

  • B. 

   Mangle

  • C. 

   Nmap

  • D. 

   Iptables

  • E. 

   Raw

  • F. 

   Filter

  • G. 

   Netfilter

 • 27. 
  Vec postojeci lanci u filteru paketa Linuks OS-a su:
  • A. 

   MANGLE

  • B. 

   NETFILTER

  • C. 

   OUTPUT

  • D. 

   INPUT

  • E. 

   FORWARD

  • F. 

   IPTABLES

 • 28. 
  Sve popularniji CAPTCHA sistemi se koriste za:
  • A. 

   Odbranu od DoS napada

  • B. 

   Visefaktorsku autentifikaciju

  • C. 

   Zastitu poverljivosti

  • D. 

   Prepoznavanje robota

 • 29. 
  Da bismo putem filtera paketa omogucili samo komunikacije koje su putem TCP protokola inicirane iz unutrasnje mreze ka spoljnoj, dozvolicemo prolazak paketa sa sledecom kombinacijom zastavica: 
  • A. 

   SYN iz unutrasnje mreze, SYN iz spoljne

  • B. 

   SYN+ACK iz unutrasnje mreze, SYN iz spoljne

  • C. 

   SYN iz unutrasnje mreze, SYN+ACK iz spljne

 • 30. 
  U osnovne mete napada u racunarskim mrezama spadaju:
  • A. 

   Mrezni uredjaji (krajnji i posredni)

  • B. 

   Krajnji korisnici

  • C. 

   Komunikacioni kanali

  • D. 

   Hardverska infrastruktura

  • E. 

   Sifarski algoritmi

 • 31. 
  Razlika izmedju 'drop' i 'reject' akcija u filteru paketa Linuks OS-a je u tome sto: 
  • A. 

   Obe akcije odbacuju paket, ali akcija 'reject' o tome ne salje obavestenje posiljaocu

  • B. 

   Obe akcije odbacuju paket, ali akcija 'drop' o tome ne salje obavestenje posiljaocu

  • C. 

   Akcija 'drop' dozvoljava prolazak paketa, ali nakon toga prekida vezu

 • 32. 
  Napadac salje mejlove u kojima se predstavlja kao administrator. Najverovatnije je u pitanju:
  • A. 

   Napad na komunikacione kanale

  • B. 

   Napad na mrezne uredjaje

  • C. 

   Napad na krajnje korisnike

 • 33. 
  Sledeci sadrzaj: Aug 29 09:45:04 sshd[26154]: pam_unix(sshd:auth):authentication failure; Aug 29 09:45:06 sshd[26154]: Failed password for cp6 from 82.117.206.61 Aug 29 09:45:11 sshd[26154]: Failed password for cp6 from 82.117.206.61 bi mogao da predstavlja:
  • A. 

   Skup naredbi korisnika na UNIX sistemu

  • B. 

   Izvod iz 'log' fajla

  • C. 

   Snimak komunikacije putem WireShark alata

 • 34. 
  Bezbednosni mrezni koncept kod koga se odredjeni deo privatne mreze istura ka javnoj mrezi da bi mu se iz nje moglo pristupati, naziva se:
  • A. 

   'statefull' filter paketa

  • B. 

   SYN+ACK uspostavljanje veze

  • C. 

   Demilitarizovana zona

 • 35. 
  Ukoliko zelimo da ispraznimo lanac pravila (u filteru paketa Linuks OS-a) koji se odnosi na ulazne pakete, potrebno je da izvrsimo sledecu naredbu:
  • A. 

   Iptables --empty INPUT

  • B. 

   Iptables -P INPUT DROP

  • C. 

   Iptables -F INPUT

 • 36. 
  Osnovni nedostaci sifrovanja podataka na nivou aplikacije su: 
  • A. 

   Potreba da se za svaku aplikaciju razvija zaseban sistem sifrovanja

  • B. 

   Izvorni kod mnogih aplikacija nije dostupan za izmenu 

  • C. 

   Mala fleksibilnost u pogledu izbora sifarskog algoritma

  • D. 

   Daleko nize performanse nego kod resenja na nizim nivoima

 • 37. 
  Najveci bezbednosni problem kod prisluskivanja cine: 
  • A. 

   DoS napadi

  • B. 

   Nekoriscenje sifarskih sistema uopste

  • C. 

   Presecanje komunikacionih kanala

  • D. 

   Koriscenje zastarelih sifarskih sistema

 • 38. 
  Ukoliko u filteru paketa izmedju unutrasnje i spoljasnje mreze zabranimo TCP pakete koji poticu iz spoljasnje mreze, a imaju ukljucenu samo SYN zastavicu, odbranicemo se od: 
  • A. 

   Uspostavljanja veza iz spoljne mreze

  • B. 

   Trojanaca u lokalnoj mrezi

  • C. 

   DoS napada

 • 39. 
  Ukoliko u filteru paketa Linuks OS-a zadamo sledece naredbe # iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --ddport 80 -j DROP # iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -j ACCEPT rezultat ce biti:
  • A. 

   Zabrana svih komunikacija pod TCP protkolom

  • B. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TCP protkolom, osim na portu 80

  • C. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TCP protokolom

 • 40. 
  U osnovne akcije filtera paketa Linuks OS-a spadaju:
  • A. 

   Accept

  • B. 

   Mangle

  • C. 

   Reject

  • D. 

   Netfilter

  • E. 

   Forward

  • F. 

   Drop

 • 41. 
  Primenom kriptografskih metoda u racunarskim mrezama direktno se ostvaruju sledeci principi:
  • A. 

   Poverljivosti

  • B. 

   Verodostojnosti 

  • C. 

   Efikasnosti

  • D. 

   Dostupnosti

 • 42. 
  Napadi izvidjanja se:
  • A. 

   Iskljucivo odnose na vise sistema

  • B. 

   Iskljucivo odnose na jedan sistem

  • C. 

   Mogu koristiti i za jedan i za vise sistema

 • 43. 
  Sistemi koji nadgledaju desavanja u posmatranom racunarskom sistemu  ili racunarskoj mrezi, otkrivaju sumnjive aktivnosti, beleze ih u dnevnike i o njima obavestavaju administratore, nazivaju se:
  • A. 

   Filteri paketa

  • B. 

   Sistemi za otkrivanje napada

  • C. 

   Demilitarizovani hostovi

  • D. 

   Sistemi za sprecavanje napada

 • 44. 
  Provera identiteta je akcija kojom se, najsire gledano:
  • A. 

   Utvrdjuju prava za izvodjenje zahtevanih akcija nad odredjenim objektima

  • B. 

   Potvrdjuje ili osporava istovetnost izjavljenog i stvarnog identiteta pristupaoca

  • C. 

   Uporedjuje skladistena hes vrednost lozinke sa unetom

 • 45. 
  Podrazumevan korisnicki alat za podesavanje filtera paketa u Linuks operativnom sistemu je:
  • A. 

   Netfwadm

  • B. 

   Iptables

  • C. 

   Nmap

 • 46. 
  Elektromagnetno zracenje koje se odnosi na oticanje nezeljenih informacija kroz 'zice', kao sto su komunikacioni kablovi ili uzemljenje, naziva se:
  • A. 

   Emisiono

  • B. 

   TEMPEST

  • C. 

   Kondukciono

 • 47. 
  Prilikom autentifikacije korisnika moguce je koristiti i vise podataka razlicitih kategorija u cilju potvrdjivanja identiteta. Na primer, od korisnika se moze trazi davanje tokena ili biometrijskih podataka, uz dodatnu vrifikaciju unosom tajne lozinke. Ovakav nacin autentifikacije se naziva:
  • A. 

   Multikriterijumska autentifikacija

  • B. 

   Autorizacija

  • C. 

   Visefaktorska autentifikacija

 • 48. 
  Prvu fazu napada u racunarskim mrezama obicno cini:
  • A. 

   Uklanjanje tragova

  • B. 

   Planiranje i simulacija napada

  • C. 

   Ostvarivanje ciljeva napada

  • D. 

   Izvidjanje

  • E. 

   Izvrsavanje napada

 • 49. 
  U sustini, gotovo sve sifarske algoritme koji se danas koriste u racunarskim telekomunikacijama:
  • A. 

   Jednostavno je razbiti u roku od nekoliko sati pokusavanja

  • B. 

   Moguce je razbiti, ali za neracionalno mnogo vremena

  • C. 

   Apsolutno nije moguce razbiti

 • 50. 
  Dve osnovne tehnologije za kontrolu pristupa u privatnim racunarskim mrezama koje koriste Eternet tehnologiju su:
  • A. 

   IEEE802.1X protokol

  • B. 

   Virtualne mreze na lokalnom podrucju (VLAN)

  • C. 

   Proksi serveri

  • D. 

   Virtualne privatne mreze (VPN)

 • 51. 
  Osoba koja poseduje vrhunsko poznavanje informacionih tehnologija, ali cije ponasanje podrazumevano nije zlonamerno, naziva se:
  • A. 

   Insajder

  • B. 

   Kreker

  • C. 

   Haker

  • D. 

   Lejmer

 • 52. 
  U sustini, potpuno bezbednim sistemom moze da se smatra sistem kod koga:
  • A. 

   Svi softverki sistemi su azurirani na poslednje verzije proizvodjaca

  • B. 

   Razvijen je i odrzava se savrsen skup pravila za pristup

  • C. 

   Primenjene su najsavremenije bezbednosne tehnologije

  • D. 

   Pravila se uvek postuju, odnosno nije ih moguce zaobici

 • 53. 
  Filter paketa koji ima mogucnost da prihvata HTTP zahteve sa GET metodom, ali ne i sa POST, funksionise na:
  • A. 

   3. sloju OSI modela

  • B. 

   7. sloju OSI modela

  • C. 

   4. sloju OSI modela

 • 54. 
  U savremenim racunarskim mrezama kriptografija:
  • A. 

   Koristi se iskljucivo za proveru ostecenja transporta tokom prenosa

  • B. 

   Cini vaznu bezbednosnu osnovu

  • C. 

   Nije prakticno primenljiva zbog visokih procesorskih zahteva

 • 55. 
  Sistem zastite kod koga se jednim uredjajem stite svi dolazeci podaci, koji su najcesce multipleksirani i dolaze od razlicitih izvora informacija, naziva se:
  • A. 

   Point-to-point

  • B. 

   End-to-end

  • C. 

   Peer-to-peer

 • 56. 
  Neke od osnovnih prednosti realizacije filtera paketa u jezgru operativnog sistema, umesto u korisnickom prostoru su:
  • A. 

   Visi nivo bezbednosti

  • B. 

   Hardverska realizacija 

  • C. 

   Laksa instalacija

  • D. 

   Mogucnost izbora resenja razlicitih proizvodjaca

  • E. 

   Bolje performanse

 • 57. 
  U oblasti serverskih operativnih sistema kompanija Microsoft nudi funkciju filtritanja paketa pocev od:
  • A. 

   Windows 2003

  • B. 

   Windows 2012 R2

  • C. 

   Windows 2008

  • D. 

   Windows 2000

  • E. 

   Windows NT 4

 • 58. 
  Koncept pod nazivom 'hranjenje na kasicicu' (engl. spoon feeding) se koristi za:
  • A. 

   Rasterecivanje aplikacionog servera kod sporih klijenata

  • B. 

   Izbegavanje koriscenja virtualne memorije na serverima 

  • C. 

   Zastitu klijenata od DoS napada

 • 59. 
  Filter paketa koji svoje odluke zasniva i na tome da li paket pripada vec uspostavljenoj vezi ili ne, funkcionise najmanje na:
  • A. 

   7. sloju OSI modela

  • B. 

   3. sloju OSI modela

  • C. 

   4. sloju OSI modela

 • 60. 
  Koriscenje filtera paketa:
  • A. 

   Zahteva pravilno podesavanje za podizanje nivoa bezbednosti

  • B. 

   Podrazumevano nudi visok nivo bezbednosti

  • C. 

   Nema nikakvog smisla bez dodavanja i IDS/IPS sistema

 • 61. 
  U faze napada u racunarskim mrezama spadaju:
  • A. 

   Unapredjivanje bezbednosne polise i sistema za zastitu

  • B. 

   Planiranje i simulacija napada

  • C. 

   Uklanjanje tragova

  • D. 

   Izvidjanje

  • E. 

   Implementacija polise, izbor i instalacija sistema za zastitu

  • F. 

   Razvoj bezbednosne polise

  • G. 

   Ostvarivanje ciljeva napada

  • H. 

   Izvrsavanje napada

  • I. 

   Evaluacija efikasnosti izabrane zastitne konfiguracije

  • J. 

   Oporavak sistema

  • K. 

   Otkrivanje aktivnih ili okoncanih napada

  • L. 

   Utvrdjivanje i otklanjanje stete izazvane napadom

 • 62. 
  Najveci broj napada na sifrovane mrezne komunikacije se u praksi odvija:
  • A. 

   Razbijanjem sifrata

  • B. 

   Putem propusta u softveru strana koje komuniciraju 

  • C. 

   Koriscenjem gresaka u implementaciji sifarskih algoritama

 • 63. 
  Fizicki uredjaji koji omogucavaju kopiranje podataka koji se prenose mreznim kanalom, bez davanja ikakvog nagovestaja o tome stranama koje komuniciraju, nazivaju se:
  • A. 

   SSD (stealth spying device)

  • B. 

   Pasivni mrezni ventil

  • C. 

   Proksi serveri

 • 64. 
  Primer autentifikacije koriscenjem tajnog znanja je:
  • A. 

   Uporedjivanje otisaka prstiju

  • B. 

   Koriscenje personalizovane smart-kartice

  • C. 

   Unos lozinke

 • 65. 
  U demilitarizovanu zonu se najcesce smestaju:
  • A. 

   Racunarski sistemi sa bezbednosno osetljivim i poverljivim sadrzajem i servisima

  • B. 

   Serveri sa servisima kojima je potrebno omoguciti pristup iz spoljasnje mreze

  • C. 

   Filteri paketa koji rade na 7. sloju OSI modela

 • 66. 
  Pod terminom 'kriptoloska resinhronizacija' podrazumeva se aktivnost telekomunikacionih uredjaja koja je najcesce posledica:
  • A. 

   Smetnji na komuniokacionom kanalu

  • B. 

   Direktnog pokusaja napada na dostupnost

  • C. 

   Razlicitih brzina rada uredjaja

 • 67. 
  Utvrdjivanje prava korisnika za izvodjenje zahtevanih akcija nad odredjenim objektima naziva se:
  • A. 

   Autentifikacija

  • B. 

   Logovanje

  • C. 

   Autorizacija

  • D. 

   Prijavljivanje na sistem

 • 68. 
  Ukoliko u filteru paketa Linuks OS-a zadamo sledece naredbe # iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -j ACCEPT # iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --ddport 80 -j DROP rezultat ce biti:
  • A. 

   Odobravnje svih komunikacija pod TCP protokolom

  • B. 

   Zabrana svih komunikacija pod TCP protokolom

  • C. 

   Odobravnje svih komunikacija pod TCP protokolom, osim na portu 80

 • 69. 
  Ukoliko zelimo da sakrijemo pravi izvor mrezne komunikacije koristicemo:
  • A. 

   Hardverski filter paketa 

  • B. 

   Demilitarizovane hostove

  • C. 

   Proksi server

 • 70. 
  Softverskim filterima paketa moze se ograniciti:
  • A. 

   Samo koje pakete racunar moze da prima

  • B. 

   Koje pakete racunar moze i da prima i da salje

  • C. 

   Samo koje pakete racunar moze da salje

 • 71. 
  Za utvrdjivanje identiteta koriste se tri osnovne kategorije:
  • A. 

   (licni) mobilni telefoni i drugi telekom. uredjaji

  • B. 

   (tajno) znanje

  • C. 

   (jedinstveni) otisci prstiju

  • D. 

   (jedinstvene karakteristike za) postojanje

  • E. 

   (poverljive) lozinke

  • F. 

   (iskljucivo) posedovanje

 • 72. 
  Proces kojim se otkrivaju detalji softvera (OS, serverski softver) na odredjenom sistemu, naziva se:
  • A. 

   Horizontalno izvidjanje

  • B. 

   Vertikalno izvidjanje

  • C. 

   Dubinsko izvidjanje

 • 73. 
  Filterima paketa se mogu stiti:
  • A. 

   Samo mrezni segmenti

  • B. 

   I mrezni segmenti i pojedinacni racunari

  • C. 

   Samo pojedinacni racunari

 • 74. 
  Situacija u kojoj se napadac umetne kao posrednik u komunikaciji tako da saobracaj prolazi kroz njegov racunar najcesce ima za cilj:
  • A. 

   Napad na krajnje korisnike

  • B. 

   Izvodjenje DoS napada

  • C. 

   Prisluskivanje, odnosno snimanje saobracaja

 • 75. 
  Napadac koji nije u stanju da sam pronadje propuste u racunarskim sistemima vec koristi rezultate ozbiljnih pojedinaca i grupa koji se bave racunarskom bezbednoscu naziva se:
  • A. 

   Lejmer

  • B. 

   Insajder

  • C. 

   Haker

  • D. 

   Kreker

 • 76. 
  U jezgru Linuks operativnog sistema filter paketa:
  • A. 

   Ne postoji

  • B. 

   Postoji vec preko jedne decenije

  • C. 

   Postoji kao eksperimentalna mogucnost u verziji 3+

 • 77. 
  Napadac ima mogucnost da onesposobi komunikacioni kanal. U pitanju je napad na:
  • A. 

   Dostupnost

  • B. 

   Verodostojnost

  • C. 

   Poverljivost

 • 78. 
  Filter paketa u Linuks operativnom sistemu ima mogucnost da radi:
  • A. 

   Samo u stateless rezimu rada

  • B. 

   I u statefull i u stateless rezimu rada

  • C. 

   Samo u statefull rezimu rada

 • 79. 
  U uslovima idealnih komunikacionih kanala, periodicna resinhronizacija se obavlja iz kojih razloga: ???
  • A. 

   Razloga performansi

  • B. 

   Funkcionalnih razloga

  • C. 

   Bezbednosnih razloga

 • 80. 
  Napadac koristi automatizovane agente koji na Vebu pronalaze sajtove zasnovane na softveru (Joomla, WordPress i slicno). Ovakve aktivnosti se mogu svrstati u:
  • A. 

   DoS napade

  • B. 

   Napade izvidjanja

  • C. 

   CIA bezbednosni model

 • 81. 
  Koriscenje sifrovanih fajl-sistema nudi zastitu u slucaju: 
  • A. 

   Hardverskog ostecenja spoljne memorije (strujni udar i sl.)

  • B. 

   Fizicke kradje uredjaja za spolju memoriju

  • C. 

   Ulazak napadaca na racunarski sistem putem mreze

 • 82. 
  Mogucnost za napada na zasticene mrezne komunikacije nudi:
  • A. 

   Steganografija

  • B. 

   Kriptoanaliza

  • C. 

   Kriptografija

 • 83. 
  Resenje koje omogucava da se unutar jedne fizicke Eternet mreze definise vise virtualnih mreza ciji ce saobracaj biti medjusobno izolovan, standardizovano je pod nazivom:
  • A. 

   IEEE802.1X

  • B. 

   IEEE802.1Q

  • C. 

   IEEE802.11

 • 84. 
  Log fajlove je bezbednosno gledano potrebno cuvati na: 
  • A. 

   Racunaru na kome se izvrsavaju servisi

  • B. 

   Racunaru ali na zasebnoj particiji

  • C. 

   Namenskom racunaru