Zast 1.Kol

84 Questions | Attempts: 688
Share

SettingsSettingsSettings
Zast 1.Kol - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osoba koja poseduje visoka znanja informacionih tehnologija ali ih koristi za ostvarivanje sopstvene koristi, najcesce materijalne, kroz nanosenje stete drugima, naziva se:
  • A. 

   Lejmer

  • B. 

   Haker

  • C. 

   Kreker

  • D. 

   Insajder

 • 2. 
  Filter paketa koji svoje odluke zasniva na izvorisnoj i odredisnoj IP adresi radi na: 
  • A. 

   4. sloju OSI modela

  • B. 

   3. sloju OSI modela

  • C. 

   7. sloju OSI modela

 • 3. 
  Koriscenje sledecih objekata za autentifikaciju potpada pod visefaktorsku autentifikaciju: 
  • A. 

   SMS poruka i USB token

  • B. 

   Lozinka i SMS poruka

  • C. 

   Snimak irisa i smart-kartica

  • D. 

   Otisak prsta i prepoznavanje glasa

  • E. 

   Snimak lica i odgovor na tajno pitanje

  • F. 

   Dvostruka lozinka

 • 4. 
  Sistemi koji omogucavaju da se zadavanjem odredjenih kriterijuma neke mrezne komunikacije dozvole, a neke zabrane najopstije se nazivaju:
  • A. 

   Filteri paketa

  • B. 

   Sistemi za visefaktorsku autentifikaciju

  • C. 

   Proksi serveri

 • 5. 
  Kompromitujuce elektromagnetno zracenje je termin koji se najcesce korsti kada se govori o: 
  • A. 

   Bezicnim komunikacijama

  • B. 

   Funkcionalnosti

  • C. 

   Performansama

  • D. 

   Bezbednosti

 • 6. 
  Redosled pravila filtera paketa moze imati uticaj na njegove performanse: 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Da, alli samo ukoliko je filter paketa realizovan u jezgru OS

  • C. 

   Da, ali samo kod softverskih filtera paketa

  • D. 

   Ne

  • E. 

   Da, ali samo ukoliko je filter paketa realizovan u korisnickom prostoru

  • F. 

   Da, ali samo kod hardverskih filtera paketa

 • 7. 
  Mrezni uredjaji, hardverski ili softverski, koji omogucavaju posredan pristup ostalim racunarima ili resursima u mrezi, nazivaju se:
  • A. 

   Proksi serveri

  • B. 

   Demilitarizovani hostovi

  • C. 

   Aplikacioni serveri

 • 8. 
  Komutatori koji rade na trecem sloju OSI modela podrazumevano se koriste u kombinaciji sa sledecim tehnologijama: 
  • A. 

   IEEE802.11

  • B. 

   IEEE802.1X

  • C. 

   VLAN

  • D. 

   IEEE802.1Q

  • E. 

   VPN

  • F. 

   IPsec

 • 9. 
  Primer autentifikacije koriscenjem iskljucivih karakteristika za postojanje je:
  • A. 

   Koriscenje personalizovane smart-kartice

  • B. 

   Uporedjivanje otiska prstiju

  • C. 

   Unos lozinke

 • 10. 
  Proces kojim se otkrivaju otvoreni portovi na odredjenom sistemu naziva se:
  • A. 

   Vertikalno izvidjanje

  • B. 

   Dubinsko izvidjanje

  • C. 

   Horizontalno izvidjanje

 • 11. 
  Uopsteno gledano, kontrola pristupa resursima u racunarskim mrezama moze se posmatati kao pitanje:
  • A. 

   Ko sme, sta, i sa cim da radi

  • B. 

   Koja su vlasnistva i dozvole podesene na sistemu fajlova

  • C. 

   Kako su podeseni filteri paketa

 • 12. 
  Neke od akcija koje administratori mogu preduzeti kao preventivnu odbranu od napada izvidjanja su: 
  • A. 

   Iskljucivanje potpisa Apache HTTPD softvera

  • B. 

   Iskljucivanje IDS/IPS sistema

  • C. 

   Iskljucivanje filtera paketa

  • D. 

   Iskljucivanje ICMP protokola

 • 13. 
  Napadac ima mogucnost da pasivno analizira signale koji prolaze kroz komunikacioni kanal. U pitanju je napad na:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Dostupnost

 • 14. 
  Ukoliko u filteru paketa Linuks OS-a zadamo sledece naredbe # iptables -I INPUT 2 -i eth0 -p tcp -j ACCEPT # iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DROP rezultat ce biti:
  • A. 

   Zabrana svih komunikacija pod TCP protokolom

  • B. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TC protokolom

  • C. 

   Odobravanje svih komunikacija pod TCP protkolom, osim na portu 80

 • 15. 
  Napadi na racunarske sisteme  i mreze poznati pod skracenicom DoS su napadi na:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Dostupnost

  • C. 

   Poverljivost

 • 16. 
  Napadac izvrsava naredbu: # nmap  -O 192.168.1.122 Moze se pretpostaviti da je u pitanju:
  • A. 

   Dubinsko izvidjanje

  • B. 

   Horizontalno izvidjanje

  • C. 

   Vertikalno izvidjanje

 • 17. 
  Dva kriticna zadatka u vezi sa kontrolom pristupa su: 
  • A. 

   Koriscenje visefaktorske autentifikacije

  • B. 

   Utvrdjivanje posedovanja prava za izvodjenje zahtevane akcije

  • C. 

   Sifrovanje lozinki u repozitorijumu primenom hes funkcija

  • D. 

   Provera identiteta pristupaoca

 • 18. 
  Osnovna uloga napada izvidjanja je:
  • A. 

   Da se izvidi da li postoje aktivni napadi na sistem koji se stiti

  • B. 

   Da se oslabe odbrambeni mehanizmi sistema koji se napada

  • C. 

   Da napadacu pruze informacije o sistemu koji napada

 • 19. 
  Za horizontalno skeniranje racunarskih mreza najcesce se koristi sledeci protokol:
  • A. 

   IPSec

  • B. 

   ICMP

  • C. 

   UDP

  • D. 

   IGMP

  • E. 

   IP

  • F. 

   TCP

 • 20. 
  Ukoliko za zastitu odredjene  racunarske mreze izaberemo filter paketa neodgovarajuceg kapaciteta, ocekivana posledica je:  
  • A. 

   Ranjivost na napade putem 'trojanaca'

  • B. 

   Usporavanje mreznih komunikacija

  • C. 

   Nizi nivo bezbednosti

 • 21. 
  Performanse i opterecenje servera ce ostati nepromenjeno ukoliko:
  • A. 

   Koristimo hardverski filter paketa

  • B. 

   Koristimo softverski filter paketa

  • C. 

   Koristimo bilo hardverski bilo softverski filter paketa

 • 22. 
  Protokol koji omogucava kontrolu pristupa privatnoj mrezi na osnovu korisnickog imena i lozinke ili digitalnog sertifikata je: 
  • A. 

   IEEE802.1Q

  • B. 

   IEEE802.11

  • C. 

   IEEE802.1X

 • 23. 
  Utvrdjivanje i postovanje prava i ogranicenja koje korisnik ima u radu sa odredjenim objektima racunarskog sistema ili mreze naziva se:
  • A. 

   Autentifikacija

  • B. 

   Autorizacija

  • C. 

   Prijavljivanje na sistem

  • D. 

   Logovanje

 • 24. 
  Porast rizika u racunarskim mrezama direktna je posledica:
  • A. 

   Osamostaljenog razvoja vestacke inteligencije

  • B. 

   Porasta znanja prosecnog korisnika racunara

  • C. 

   Migracije vrednosti iz stvarnog sveta u digitalni

  • D. 

   Razvoja tehnologija za vreme II svetskog rata

 • 25. 
  Ukoliko zelimo da korisniku omogucimo da samo jednom pristupi odredjenom resursu, to najjednostavnije mozemo uciniti koristeci:
  • A. 

   Visefaktorsku autentifikaciju

  • B. 

   CAPTCHA sistem

  • C. 

   Sistem tiketa

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.