Tes Kemampuan Verbal (Sinonim)

30 Questions | Total Attempts: 1945

SettingsSettingsSettings
Tes Kemampuan Verbal (Sinonim) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  EKSKAVASI
  • A. 

   Penggalian

  • B. 

   Pertolongan

  • C. 

   Pengangkutan

  • D. 

   Pelaku

  • E. 

   Pelaksana

 • 2. 
  PARADOKSAL
  • A. 

   Sejalan

  • B. 

   Seiring

  • C. 

   Ideal

  • D. 

   Kontras

  • E. 

   Konsisten

 • 3. 
  MILITAN
  • A. 

   Anti penindasan

  • B. 

   Ideologi

  • C. 

   Agresif

  • D. 

   Brutal

  • E. 

   Penggolongan

 • 4. 
  DERIVASI
  • A. 

   Afiksasi

  • B. 

   Kedatangan

  • C. 

   Muncul

  • D. 

   Pengurangan

  • E. 

   Kesalahan

 • 5. 
  KEDAP
  • A. 

   Rapat

  • B. 

   Keras

  • C. 

   Menembus

  • D. 

   Kurap

  • E. 

   Tetap

 • 6. 
  AKSELERASI
  • A. 

   Pertikaian

  • B. 

   Percepatan

  • C. 

   Penentuan

  • D. 

   Perlindungan

  • E. 

   Kendaraan

 • 7. 
  MUTILASI
  • A. 

   Pemotongan

  • B. 

   Penggabungan

  • C. 

   Pemeliharaan

  • D. 

   Perdamaian

  • E. 

   Perencanaan

 • 8. 
  API
  • A. 

   Bisul

  • B. 

   Curiga

  • C. 

   Rawat

  • D. 

   Ayah

  • E. 

   Bara

 • 9. 
  BENCANA
  • A. 

   Bantuan

  • B. 

   Lawan

  • C. 

   Bala

  • D. 

   Rapat Sekali

  • E. 

   Kawan

 • 10. 
  DISPENSASI
  • A. 

   Pembebasan

  • B. 

   Pengecualian

  • C. 

   Persetujuan

  • D. 

   Penyimpangan

  • E. 

   Kesenjangan

 • 11. 
  REFERENSI
  • A. 

   Surat Sakit

  • B. 

   Surat Akta

  • C. 

   Surat Keterangan

  • D. 

   Surat Menyurat

  • E. 

   Surat Kuasa

 • 12. 
  TRANSENDENTAL
  • A. 

   Berpindah

  • B. 

   Abstrak

  • C. 

   Tembus Pandang

  • D. 

   Kesinambungan

  • E. 

   Bergerak

 • 13. 
  MUTAKHIR
  • A. 

   Insidental

  • B. 

   Kontemporer

  • C. 

   Permanen

  • D. 

   Pergantian

  • E. 

   Rumit

 • 14. 
  HARTA BENDA
  • A. 

   Maal

  • B. 

   Bencana

  • C. 

   Zakat

  • D. 

   Warisan

  • E. 

   Sedekah

 • 15. 
  CIRI
  • A. 

   Watak

  • B. 

   Jiwa

  • C. 

   Karakteristik

  • D. 

   Tabiat

  • E. 

   Akhlak

 • 16. 
  PEMBATASAN
  • A. 

   Wanita

  • B. 

   Halus

  • C. 

   Damu

  • D. 

   Restriksi

  • E. 

   Alim

 • 17. 
  EVOKASI
  • A. 

   Penilaian

  • B. 

   Perubahan

  • C. 

   Izin Menetap

  • D. 

   Penggugah Rasa

  • E. 

   Pengungsian

 • 18. 
  VANDALISME
  • A. 

   Produktif

  • B. 

   Konstruktif

  • C. 

   Validitas

  • D. 

   Destruksi

  • E. 

   Instruktif

 • 19. 
  DIVESTASI
  • A. 

   Keragaman

  • B. 

   Divergen

  • C. 

   Bagian

  • D. 

   Pelepasan

  • E. 

   Sektor

 • 20. 
  KONSTAN
  • A. 

   Berubah

  • B. 

   Inkonsisten

  • C. 

   Kontinu

  • D. 

   Tatanan

  • E. 

   Kontak

 • 21. 
  AGITASI
  • A. 

   Serangan

  • B. 

   Penolakan

  • C. 

   Kesiapan

  • D. 

   Pertempuran

  • E. 

   Hasutan

 • 22. 
  TENDENSI
  • A. 

   Urat

  • B. 

   Tekanan

  • C. 

   Otot

  • D. 

   Maksud

  • E. 

   Cendrung

 • 23. 
  KISI-KISI
  • A. 

   Alat hitung

  • B. 

   Terali

  • C. 

   Tabel

  • D. 

   Alat menangkap ikan

  • E. 

   Pola kerja

 • 24. 
  KORELASI
  • A. 

   Identifikasi

  • B. 

   Gambaran

  • C. 

   Sublimasi

  • D. 

   Harapan

  • E. 

   Hubungan

 • 25. 
  RESIDU
  • A. 

   Reduksi

  • B. 

   Remisi

  • C. 

   Sisa

  • D. 

   Hasil

  • E. 

   Sari

Back to Top Back to top