Soal Latihan 2

10 Questions | Attempts: 1391
Share

SettingsSettingsSettings
Soal Latihan 2 - Quiz

Berikut adalah soal-soal mengenai hukum tajwid dan ghorib.Baca basmallah terlebih dahulu.Selamat mengerjakan!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hukum tajwid pada ayat yang diberi tanda berwarna merah adalah?
  • A. 

   Iqlab

  • B. 

   Ikhfa Haqiqi

  • C. 

   Idhzar Halqi

  • D. 

   Ikhfa Syafawi

 • 2. 
  Hukum tajwid pada ayat yang diberi tanda berwarna merah adalah?
  • A. 

   Mad Shilah Thawilah

  • B. 

   Mad Tamkin

  • C. 

   Mad Shilah Qashira

  • D. 

   Mad Lin

 • 3. 
  Ada berapa hukum tajwid pada potongan ayat berikut ini?
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   3

  • D. 

   5

 • 4. 
  Hukum bacaan tajwid yang ditandai merah berikut ini adalah...
  • A. 

   Mad Iwadh

  • B. 

   Mad Thabi'i

  • C. 

   Mad Aridh Lissukun

  • D. 

   Mad Badal

 • 5. 
  Bacaan ghorib yang terdapat pada ayat berikut ini adalah bacaan...
  • A. 

   Naql

  • B. 

   Imalah

  • C. 

   Tashil

  • D. 

   Isymam

 • 6. 
  Berapa harakat panjang Mad Wajib Muttashil? 
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   3

 • 7. 
  Arti tanda washol di tengah ayat adalah ...
  • A. 

   Lebih baik dilanjutkan

  • B. 

   Boleh berhenti

  • C. 

   Harus berhenti

  • D. 

   Wajib dilanjutkan

 • 8. 
  Hukum tajwid apa yang diberi tanda berwarna merah?
  • A. 

   Mad Thabi'i

  • B. 

   Ra Tarqiq

  • C. 

   Ra Tafkhim

  • D. 

   Alif Lam Qomariah

 • 9. 
  Tiga titik mu'anaqoh berarti...
  • A. 

   Berhenti pada salah satu titik

  • B. 

   Berhenti di kedua titik

  • C. 

   Wajib dilanjutkan

  • D. 

   Wajib berhenti

 • 10. 
  Ayat yang diberi warna berarti ...
  • A. 

   Berhenti sejenak sambil bernapas

  • B. 

   Berhenti sejenak tanpa bernapas

  • C. 

   Berhenti seterusnya

  • D. 

   Boleh Berhenti

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.