SOAL SEMESTER GANJIL KLS VIII

40 Questions
Soal Semester Ganjil Kls Viii

Isikan identitas Anda pada kotak yang tersedia Untuk memulai Klik Star Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan mengklik pada huruf A, B, C, atau D Disediakan soal sebanyak 40 item Waktu mengerjakan selama 80 menit

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Cara membaca qalqalah yaitu huruf qalqalah dibaca …
  • A. 

   Berubah

  • B. 

   Berulang

  • C. 

   Memantul

  • D. 

   Mendengung

 • 2. 
  Yang termasuk contoh qalqalah sughra adalah …
  • A. 

   بِرَبِّ الْفَلَقِ

  • B. 

   وَلَمْ يُوْلَدْ

  • C. 

   فِى الْعُقَدِ

  • D. 

   يَجْعَلُوْنَ

 • 3. 
  Berikut ini contoh ra’ yang dibaca tafkhim, Kecuali
  • A. 

   فَبَشِّرْهُمْ

  • B. 

   قُرْاَنٌ مَّجِيْدٌ

  • C. 

   فَارْغَبْ

  • D. 

   خَيْرٌ لَكَ

 • 4. 
  Ra’ yang dibaca tebal disebut bacaan …
  • A. 

   Tafkhim

  • B. 

   Tarqiq

  • C. 

   Qalqalah sugra

  • D. 

   Qalqalah kubra

 • 5. 
  Kitab Zabur diturunkan kepada …
  • A. 

   Nabi Muhammad SAW

  • B. 

   Nabi Musa AS

  • C. 

   Nabi Daud AS

  • D. 

   Nabi Ibrohim AS

 • 6. 
  Berikut ini merupakan keutamaan-keutamaan  Al Qur’an, kecuali
  • A. 

   Susunan dan gaya bahasanya sangat indah dan mengagumkan

  • B. 

   Terjaga kemurniannya sampai hari kiamat

  • C. 

   Berlaku sepanjang masa dan sesuai dengan perkembangan zaman

  • D. 

   Menempatkan akal sebagai sumber hukum sebelum Al Qur’an dan hadits

 • 7. 
  Pernyataan berikut yang menunjukkan sikap Zuhud yaitu …
  • A. 

   Seseorang yang setiap hari bermalas-malasan

  • B. 

   Seseorang yang memiliki harta benda tetapi cintanya kepada hartanya tidak melebihi cintanya kepada Allah SWT

  • C. 

   Seseorang yang membagi semua hartanya kepada fakir miskin sehingga tidak tersisa

  • D. 

   Seseorang yang tidak mau mencari nafkah karena dia merasa tidak perlu.

 • 8. 
  Bertawakal kepada Allah SWT bukan berarti penyerahan diri secara mutlak, melainkan ….
  • A. 

   Penyerahan diri secara penuh

  • B. 

   Penyerahan diri yang didahului usaha

  • C. 

   Penyerahan diri secara total

  • D. 

   Penyerahan diri tanpa memikirkan dunia

 • 9. 
  Andi setiap saat marah-marah terhadap pembantunya, kesalahan kecil yang dilakukan pembantunya dianggap kesalahan besar. Sikap Andi  disebut …
  • A. 

   Namimah

  • B. 

   Ghibah

  • C. 

   Hasad

  • D. 

   Ghadab

 • 10. 
  Jamilah adalah seorang gadis yang cantik tetapi sayang kecantikan wajahnya tidak disertai dengan kecantikan hatinya. Dia sering menyebarkan berita buruk atau cerita yang tidak benar dari teman yang satu kepada teman yang lain. Sikap Jamilah tersebut dinamakan ….
  • A. 

   Ghibah

  • B. 

   Ghadab

  • C. 

   Namimah

  • D. 

   Hasad

 • 11. 
  Salat sunah yang mengiringi salat fardhu lima waktu disebut …
  • A. 

   Salat ba’diyah

  • B. 

   Salat qobliyah

  • C. 

   Salat rawatib

  • D. 

   Salat awabin

 • 12. 
  Salat sunah berikut yang bukan merupakan salat sunah rawatib muakad adalah …
  • A. 

   2 rakaat sebelum magrib

  • B. 

   2 rakaat sebelum asyar

  • C. 

   2 rakaat sebelum subuh

  • D. 

   2 rakaat sebelum dan sesudah isyak

 • 13. 
  سُبْحَانَ مَنْ لاَيَنَامُ وَلاَ يَشْهُو  Kalimat tersebut di atas adalah bacaan saat …
  • A. 

   Sujud syukur

  • B. 

   Sujud sahwi

  • C. 

   Sujud tilawah

  • D. 

   Sujud rukun

 • 14. 
  Sujud yang bisa dilakukan di dalam maupun di luar salat adalah …
  • A. 

   Sujud tilawah

  • B. 

   Sujud syukur

  • C. 

   Sujud syahwi

  • D. 

   Sujud sunah

 • 15. 
  Berikut ini adalah orang yang boleh meninggalkan puasa ramadhan, kecuali
  • A. 

   Orang sakit

  • B. 

   Fakir miskin

  • C. 

   Orang hamil

  • D. 

   Musafir

 • 16. 
  Safitri berjanji akan berpuasa 3 hari secara berturut-turut jika ia lulus Ujian Nasional nanti. Puasa karena memenuhi hal tersebut dinamakan puasa …
  • A. 

   Nadzar

  • B. 

   Kifarat

  • C. 

   Tarwiyah

  • D. 

   Arafah

 • 17. 
  Dibawah ini merupakan hari-hari yang diharamkan berpuasa, kecuali
  • A. 

   1 syawal

  • B. 

   10 Dzulhijjah

  • C. 

   11, 12, 13 Dzulhijah

  • D. 

   10 Muharam

 • 18. 
  Zakat yang dikeluarkan kaum muslimin, baik anak kecil maupun orang dewasa karena ia hidup pada sebagian bulan ramadhan dan sebagian bulan syawal adalah pengertian …
  • A. 

   Zakat rikaz

  • B. 

   Zakat fitrah

  • C. 

   Zakat mal

  • D. 

   Zakat nisab

 • 19. 
  Hukum mengeluarkan zakat atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul adalah …
  • A. 

   Mubah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Sunah

  • D. 

   Makruh

 • 20. 
  Dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, yang terkenal dengan nama …
  • A. 

   Piagam Arab

  • B. 

   Piagam Makkah

  • C. 

   Piagam Madinah

  • D. 

   Piagam Rasul

 • 21. 
    ق- ط - ب - ج - د  dinamakan huruf  … 
 • 22. 
      فِى اْلأرْضِ    Huruf Ra’pada lafadz tersebut adalah bacaan … 
 • 23. 
  Ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah dan sesudahnya tidak ada huruf isti’la’ dibaca …
 • 24. 
  The Ten Commandement adalah sebutan kitab …
 • 25. 
  Kitab suci Al qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama … tahun
 • 26. 
  Wahyu Allah SWT yang sudah dibukukan disebut …
 • 27. 
  Sikap meninggalkan kemewahan dunia dan mementingkan kehidupan akhirat disebut …
 • 28. 
      اِيَّاكُمْ وَالْحَسَد فَإنَّ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَنَاتَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ Hadis tersebut menjelaskan amal kebajikan yang kita miliki akan berkurang atau bahkan habis jika kita mempunyai perilaku … 
 • 29. 
  Mementingkan diri sendiri dan tidak mau menolong orang yang tertimpa musibah adalah perilaku…
 • 30. 
  Salat sunat yang sangat dianjurkan disebut salat sunat …
 • 31. 
  Melakukan salat 2 rakaat sebelum asar adalah salat sunat rawatib …
 • 32. 
  Sujud yang dilakukan dalam salat karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat salat adalah sujud …
 • 33. 
  Sujud karena memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah dinamakan …
 • 34. 
  Puasa untuk menebus dosa ( sebagai denda ) karena telah melakukan sesuatu yang dilarang agama adalah puasa…
 • 35. 
  Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal . . .  Dzulhijah
 • 36. 
  Kita diharamkan puasa pada dua hari Raya ( Idul Fitri, Idul Adha ) dan hari …
 • 37. 
  Jumlah minimal tertentu yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat merupakan pengertian dari ... 
 • 38. 
  Asnaf ( golongan ) yang paling utama menerima zakat adalah …
 • 39. 
  Masjid yang pertama kali di bangun Nabi Muhamad SAW adalah masjid …
 • 40. 
  Nama lain Madinah sebelum Nabi hijrah adalah …