ĐỀ Thi Facial (BẰng CẤp)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 26,528
Questions: 17 | Attempts: 9,586

SettingsSettingsSettings
ĐỀ Thi Facial (BẰng CẤp) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Nhân viên bán hàng thẩm mỹ muốn trang điểm cho khách hàng phải có bằng gì?

  • A.

   Bằng thẩm mỹ.

  • B.

   Bằng dạy thẩm mỹ.

  • C.

   Không cần bằng

  Correct Answer
  C. Không cần bằng
  Explanation
  The correct answer is "Không cần bằng" because the question asks what qualification is required for a beauty salesperson to do make-up for customers. The correct answer states that no qualification is necessary.

  Rate this question:

 • 2. 

  Bằng của nhân viên thẩm mỹ đã hết hạn thì phải làm sao?

  • A.

   Không được làm bất cứ trường hợp nào.

  • B.

   Được tiếp tục làm trong khi gởi đơn đăng ký xin gia hạn.

  • C.

   Được làm sau 30 ngày hết hạn.

  • D.

   Không được làm trong thẩm mỹ viện.

  Correct Answer
  A. Không được làm bất cứ trường hợp nào.
  Explanation
  When the license of a beauty therapist expires, they are not allowed to continue working in any circumstances. This means that they cannot perform any beauty treatments until they renew their license.

  Rate this question:

 • 3. 

  Một chứng bệnh không thể điều trị mà TMV cam đoan sẽ chữa hết thì hậu quả như thế nào?

  • A.

   Bị kiểm tra thường xuyên

  • B.

   Bị rút bằng hành nghề.

  • C.

   Bắt buộc phải đi học thêm giờ

  • D.

   Không làm gì hết.

  Correct Answer
  B. Bị rút bằng hành nghề.
  Explanation
  The correct answer is "Bị rút bằng hành nghề." This means that the consequence of not being able to cure the disease is having their profession revoked.

  Rate this question:

 • 4. 

  Khi bằng thẩm mỹ đã hết hạn thì người thợ thẩm mỹ có thể tiếp tục hành nghề trong trường hợp nào?

  • A.

   Đang trong thời gian gia hạn tiếp.

  • B.

   Trước khi hết hạn 30 ngày.

  • C.

   Không có trường hợp trên.

  • D.

   Vẫn tiếp tục hành nghề.

  Correct Answer
  B. Trước khi hết hạn 30 ngày.
  Explanation
  When a cosmetic license expires, a cosmetologist can continue practicing within 30 days before the expiration date.

  Rate this question:

 • 5. 

  Bằng hành nghề thẩm mỹ ở tiểu bang khác muốn hành nghề ở tiểu bang TX thì bằng đó phải:

  • A.

   Điểm thi lý thuyết phải đạt trên 80%

  • B.

   Điểm thi thực hành phải đạt trên 80%

  • C.

   Phải thi lại.

  • D.

   Bằng đó phải có giá trị tương đươn g với bằng Texas

  Correct Answer
  D. Bằng đó phải có giá trị tương đươn g với bằng Texas
  Explanation
  The answer states that the certificate obtained from another state must have equivalent value to the Texas certificate. This means that the certificate from another state must be recognized and accepted as being equivalent to the certificate obtained in Texas.

  Rate this question:

 • 6. 

  Trong một dịch vụ, biết trước không thể chữa trị được cho khách mà vẫn tiếp tục làm thì sẽ bị:

  • A.

   Rút bằng lại.

  • B.

   Kiểm tra thường xuyên.

  Correct Answer
  A. Rút bằng lại.
  Explanation
  If a service provider knows in advance that they cannot treat a customer but still continue to do so, they will face the consequence of having their license revoked.

  Rate this question:

 • 7. 

  Điều gì sẽ xảy ra nếu như một người thợ TMV nói rằng có thể chữa đưọc bệnh cho khách hàng:

  • A.

   Bị tịch thu bằng hành nghề.

  • B.

   Bị phạt tiền.

  • C.

   Bị cảnh cáo và giam bằng 1 tháng.

  • D.

   Không bị gì cả.

  Correct Answer
  A. Bị tịch thu bằng hành nghề.
  Explanation
  If a cosmetic technician claims to be able to cure diseases for customers, they will have their profession confiscated.

  Rate this question:

 • 8. 

  Quy định cấm của tiểu bang đối với người hành nghề trong thẩm mỹ viện là gì?

  • A.

   Nhân viên lớn tuổi.

  • B.

   Mướn thợ không có bằng

  • C.

   Không làm vừa lòng khách

  Correct Answer
  B. Mướn thợ không có bằng
  Explanation
  The correct answer is "Mướn thợ không có bằng". This means that the prohibition in the state is against hiring employees without a license in beauty salons.

  Rate this question:

 • 9. 

  Khi đến thời hạn đổi bằng thẩm mỹ ta phải:

  • A.

   Điền đơn hoặc đăng ký và học thêm giờ.

  • B.

   Điền đơn

  • C.

   Học thêm 8 giờ

  • D.

   Gọi cho TDLR (gọi điện thoại nói chuyện)

  Correct Answer
  A. Điền đơn hoặc đăng ký và học thêm giờ.
  Explanation
  The correct answer is "Điền đơn hoặc đăng ký và học thêm giờ." This is because when it comes to the deadline for aesthetic license renewal, one must fill out an application or register and take additional hours of training. This implies that both filling out the application or registration and taking additional training hours are necessary for renewing the aesthetic license.

  Rate this question:

 • 10. 

  HOẶC: Khi muốn renew bằng:

  • A.

   Học 6 tiếng.

  • B.

   Gọi điện thoại nói chuyện

  • C.

   Làm đơn xin gia hạn

  Correct Answer
  C. Làm đơn xin gia hạn
  Explanation
  The explanation for the given answer is that when someone wants to renew something, they need to submit a request for an extension or renewal. In this case, the answer suggests that the correct action to take when wanting to renew is to fill out a renewal application or submit a request for an extension.

  Rate this question:

 • 11. 

  Khi nào phải báo cho State Board để đổi bằng?

  • A.

   Gọi điện thoại

  • B.

   Học thêm 6 tiếng.

  • C.

   Chờ thư đổi bằng gởi từ State Board

  • D.

   Không làm gì

  Correct Answer
  C. Chờ thư đổi bằng gởi từ State Board
  Explanation
  The correct answer is "Chờ thư đổi bằng gởi từ State Board". This means that you have to wait for a letter from the State Board to change your certificate. It implies that you need to follow a specific process and wait for official communication from the State Board to initiate the change of your certificate.

  Rate this question:

 • 12. 

  Để lấy lại giấy phép hành nghề mới, khi đã quá hạn 6 tháng, người thợ thẩm mỹ phải:

  • A.

   Chi trả tiền cho giấy phép hành nghề mới

  • B.

   Trả tiền trễ hẹn và lệ phí cho giấy phép mới.

  • C.

   Bảng giá tiền cho việc phục vụ.

  • D.

   Thi lại môn viết và thực hành.

  Correct Answer
  B. Trả tiền trễ hẹn và lệ phí cho giấy phép mới.
  Explanation
  To renew their license, a beauty technician must pay the late fee and the fee for the new license. This suggests that if the license renewal is overdue by 6 months, the technician must pay both the late fee and the fee for the new license in order to obtain a new license.

  Rate this question:

 • 13. 

  Tuổi hợp pháp để thi lấy bằng là (hoặc người có độ tuổi thấp nhất hội đủ điều kiện làm trong ngành thẩm mỹ)

  • A.

   17 tuổi

  • B.

   19 tuổi.

  • C.

   22 tuổi

  • D.

   21 tuổi

  Correct Answer
  A. 17 tuổi
  Explanation
  The legal age to take the exam and obtain a certificate in the beauty industry is 17 years old.

  Rate this question:

 • 14. 

  Bằng thẩm mỹ được đặt ờ:

  • A.

   Trường học

  • B.

   Chỗ làm việc.

  • C.

   State Board

  • D.

   Văn phòng nơi cấp chứng chỉ.

  Correct Answer
  B. Chỗ làm việc.
  Explanation
  The phrase "Bằng thẩm mỹ được đặt ở" translates to "Aesthetically placed in" in English. Out of the given options, "Chỗ làm việc" means "Workplace" and is the most appropriate answer that fits the context. The other options, such as "Trường học" (School), "State Board" (State Board), and "Văn phòng nơi cấp chứng chỉ" (Office where certificates are issued), do not match the given phrase.

  Rate this question:

 • 15. 

  HOẶC: Một văn bằng được cấp để ở đâu?

  • A.

   Nơi làm việc.

  • B.

   Văn phòng thị trưởng thành phố.

  • C.

   Văn phòng chính phủ.

  Correct Answer
  A. Nơi làm việc.
  Explanation
  The correct answer is "Nơi làm việc" because the question asks where a degree is issued to be used, and the most logical answer is a workplace. The other options, such as the mayor's office or the government office, do not make sense in the context of issuing a degree. Therefore, "Nơi làm việc" is the best answer.

  Rate this question:

 • 16. 

  Người thẩm mỹ viên phải để bằng ở đâu?

  • A.

   Bàn làm việc.

  • B.

   Để trong tủ

  • C.

   Để ở nhà.

  Correct Answer
  A. Bàn làm việc.
  Explanation
  The correct answer is "Bàn làm việc." This answer is correct because the question is asking where a beauty therapist should keep their certificate. A "bàn làm việc" (work desk) is a logical place for them to keep their certificate as it is a professional setting where they can easily access and display their credentials.

  Rate this question:

 • 17. 

  Bằng điều hành tiệm được để ở đâu?

  • A.

   Trong tủ kín.

  • B.

   Để ở nhà.

  • C.

   Đê trong bóp.

  • D.

   Trạm/khám làm việc

  Correct Answer
  D. Trạm/khám làm việc
  Explanation
  The correct answer is "Trạm/khám làm việc" because it is the only option that is related to a workplace or office setting. The other options, such as "Trong tủ kín" (in a closed cabinet), "Để ở nhà" (to keep at home), and "Đê trong bóp" (in a wallet), do not indicate a specific location or context for the operation of a shop. Therefore, the most logical answer is "Trạm/khám làm việc" which implies a professional setting where business activities take place.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 14, 2016
  Quiz Created by
  Tham1989
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.