ĐỀ Thi Facial (BẰng CẤp)

17 Questions | Attempts: 8725

SettingsSettingsSettings
ĐỀ Thi Facial (BẰng CẤp) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nhân viên bán hàng thẩm mỹ muốn trang điểm cho khách hàng phải có bằng gì?
  • A. 

   Bằng thẩm mỹ.

  • B. 

   Bằng dạy thẩm mỹ.

  • C. 

   Không cần bằng

 • 2. 
  Bằng của nhân viên thẩm mỹ đã hết hạn thì phải làm sao?
  • A. 

   Không được làm bất cứ trường hợp nào.

  • B. 

   Được tiếp tục làm trong khi gởi đơn đăng ký xin gia hạn.

  • C. 

   Được làm sau 30 ngày hết hạn.

  • D. 

   Không được làm trong thẩm mỹ viện.

 • 3. 
  Một chứng bệnh không thể điều trị mà TMV cam đoan sẽ chữa hết thì hậu quả như thế nào?
  • A. 

   Bị kiểm tra thường xuyên

  • B. 

   Bị rút bằng hành nghề.

  • C. 

   Bắt buộc phải đi học thêm giờ

  • D. 

   Không làm gì hết.

 • 4. 
  Khi bằng thẩm mỹ đã hết hạn thì người thợ thẩm mỹ có thể tiếp tục hành nghề trong trường hợp nào?
  • A. 

   Đang trong thời gian gia hạn tiếp.

  • B. 

   Trước khi hết hạn 30 ngày.

  • C. 

   Không có trường hợp trên.

  • D. 

   Vẫn tiếp tục hành nghề.

 • 5. 
  Bằng hành nghề thẩm mỹ ở tiểu bang khác muốn hành nghề ở tiểu bang TX thì bằng đó phải:
  • A. 

   Điểm thi lý thuyết phải đạt trên 80%

  • B. 

   Điểm thi thực hành phải đạt trên 80%

  • C. 

   Phải thi lại.

  • D. 

   Bằng đó phải có giá trị tương đươn g với bằng Texas

 • 6. 
  Trong một dịch vụ, biết trước không thể chữa trị được cho khách mà vẫn tiếp tục làm thì sẽ bị:
  • A. 

   Rút bằng lại.

  • B. 

   Kiểm tra thường xuyên.

 • 7. 
  Điều gì sẽ xảy ra nếu như một người thợ TMV nói rằng có thể chữa đưọc bệnh cho khách hàng:
  • A. 

   Bị tịch thu bằng hành nghề.

  • B. 

   Bị phạt tiền.

  • C. 

   Bị cảnh cáo và giam bằng 1 tháng.

  • D. 

   Không bị gì cả.

 • 8. 
  Quy định cấm của tiểu bang đối với người hành nghề trong thẩm mỹ viện là gì?
  • A. 

   Nhân viên lớn tuổi.

  • B. 

   Mướn thợ không có bằng

  • C. 

   Không làm vừa lòng khách

 • 9. 
  Khi đến thời hạn đổi bằng thẩm mỹ ta phải:
  • A. 

   Điền đơn hoặc đăng ký và học thêm giờ.

  • B. 

   Điền đơn

  • C. 

   Học thêm 8 giờ

  • D. 

   Gọi cho TDLR (gọi điện thoại nói chuyện)

 • 10. 
  HOẶC: Khi muốn renew bằng:
  • A. 

   Học 6 tiếng.

  • B. 

   Gọi điện thoại nói chuyện

  • C. 

   Làm đơn xin gia hạn

 • 11. 
  Khi nào phải báo cho State Board để đổi bằng?
  • A. 

   Gọi điện thoại

  • B. 

   Học thêm 6 tiếng.

  • C. 

   Chờ thư đổi bằng gởi từ State Board

  • D. 

   Không làm gì

 • 12. 
  Để lấy lại giấy phép hành nghề mới, khi đã quá hạn 6 tháng, người thợ thẩm mỹ phải:
  • A. 

   Chi trả tiền cho giấy phép hành nghề mới

  • B. 

   Trả tiền trễ hẹn và lệ phí cho giấy phép mới.

  • C. 

   Bảng giá tiền cho việc phục vụ.

  • D. 

   Thi lại môn viết và thực hành.

 • 13. 
  Tuổi hợp pháp để thi lấy bằng là (hoặc người có độ tuổi thấp nhất hội đủ điều kiện làm trong ngành thẩm mỹ)
  • A. 

   17 tuổi

  • B. 

   19 tuổi.

  • C. 

   22 tuổi

  • D. 

   21 tuổi

 • 14. 
  Bằng thẩm mỹ được đặt ờ:
  • A. 

   Trường học

  • B. 

   Chỗ làm việc.

  • C. 

   State Board

  • D. 

   Văn phòng nơi cấp chứng chỉ.

 • 15. 
  HOẶC: Một văn bằng được cấp để ở đâu?
  • A. 

   Nơi làm việc.

  • B. 

   Văn phòng thị trưởng thành phố.

  • C. 

   Văn phòng chính phủ.

 • 16. 
  Người thẩm mỹ viên phải để bằng ở đâu?
  • A. 

   Bàn làm việc.

  • B. 

   Để trong tủ

  • C. 

   Để ở nhà.

 • 17. 
  Bằng điều hành tiệm được để ở đâu?
  • A. 

   Trong tủ kín.

  • B. 

   Để ở nhà.

  • C. 

   Đê trong bóp.

  • D. 

   Trạm/khám làm việc

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.