Test Online Cpns 2013: Test Bakat Skolastik

10 Questions | Total Attempts: 10816

SettingsSettingsSettings
Test Online Cpns 2013: Test Bakat Skolastik - Quiz

Berikut ini contoh Test Online Bakat Skolastik Untuk CPNS formasi 2013 - 2014, Created By: Soal CPNS  


Questions and Answers
 • 1. 
  1/2 + 4X = 10, maka X = .....
  • A. 

   -9/8

  • B. 

   5/2

  • C. 

   11/2

  • D. 

   19/4

  • E. 

   19/8

 • 2. 
  Yang manakah Pecahan Dibawah ini yang lebih besar dari 1/3?
  • A. 

   27/82

  • B. 

   20/61

  • C. 

   23/100

  • D. 

   16/45

  • E. 

   51/154

 • 3. 
  Berapakah Jumlah dari: 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ...... + 99 - 100 ?
  • A. 

   -49

  • B. 

   -50

  • C. 

   -51

  • D. 

   -52

  • E. 

   -53

 • 4. 
  KONTRADIKTIF
  • A. 

   Perjanjian

  • B. 

   Diskusi

  • C. 

   Penandatangan kontrak

  • D. 

   Pertentangan

  • E. 

   Perdebatan

 • 5. 
  DAMPAK
  • A. 

   Tending

  • B. 

   Penyakit hati

  • C. 

   Pengaruh

  • D. 

   Terlihat

  • E. 

   Akibat

 • 6. 
  KENDALA
  • A. 

   Gangguan

  • B. 

   Hambatan

  • C. 

   Tali kuda

  • D. 

   Ketegangan

  • E. 

   Akibat

 • 7. 
  KOSONG = HAMPA
  • A. 

   Cair = encer

  • B. 

   Siang = malam

  • C. 

   Penuh = sesak

  • D. 

   Ubi = akar

  • E. 

   Ribut = sesak

 • 8. 
  PETANI = CANGKUL
  • A. 

   Raja = mahkota

  • B. 

   Nelayan = jaring

  • C. 

   Dalang = cerita

  • D. 

   Penjahit = baju

  • E. 

   Wartawan = berita

 • 9. 
  AIR = HAUS
  • A. 

   Minyak = api

  • B. 

   Gelap = lampu

  • C. 

   Rumput = kambing

  • D. 

   Malam = lapar

  • E. 

   Angin = segar

 • 10. 
  KITA = SAYA
  • A. 

   Beliau = kami

  • B. 

   Dia = kalian

  • C. 

   Kalian = beliau

  • D. 

   Kami = kamu

  • E. 

   Meraka = dia

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.