Tes Disc Brilliant Coach Indonesia

40 Questions | Total Attempts: 2660

Tes Disc Brilliant Coach Indonesia - Quiz

Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan diri Anda!.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Memberi semangat

  • B. 

   Petualang

  • C. 

   Teliti

  • D. 

   Mudah menyesuaikan diri

 • 2. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Berpendirian teguh

  • B. 

   Suka bercerita

  • C. 

   Senang membujuk

  • D. 

   Suka kedamaian

 • 3. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Mau mengalah

  • B. 

   Suka berkorban

  • C. 

   Pandai bergaul

  • D. 

   Berkemauan kuat

 • 4. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Suka meyakinkan

  • B. 

   Senang dibimbing

  • C. 

   Penuh pertimbangan

  • D. 

   Suka bersaing

 • 5. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Dihormati orang lain

  • B. 

   Senang menangani masalah

  • C. 

   Periang

  • D. 

   Cenderung menahan diri

 • 6. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Cepat puas

  • B. 

   Peka

  • C. 

   Percaya diri

  • D. 

   Bersemangat

 • 7. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Perencana

  • B. 

   Sabar

  • C. 

   Berpikir positif

  • D. 

   Suka memuji

 • 8. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Praktis

  • B. 

   Spontan

  • C. 

   Ketat pada waktu

  • D. 

   Pemalu

 • 9. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Rapi

  • B. 

   Sopan

  • C. 

   Suka berbicara terus terang

  • D. 

   Optimis

 • 10. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Ramah

  • B. 

   Jujur

  • C. 

   Suka senda gurau

  • D. 

   Tegar

 • 11. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Berani

  • B. 

   Menyukai orang lain

  • C. 

   Diplomatis

  • D. 

   Rinci

 • 12. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Riang

  • B. 

   Konsisten

  • C. 

   Terpelajar

  • D. 

   Berani ambil resiko

 • 13. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Idealis

  • B. 

   Mandiri

  • C. 

   Percaya pada teman

  • D. 

   Suka memberi inspirasi

 • 14. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Lincah

  • B. 

   Mampu memutuskan

  • C. 

   Cinta keluarga

  • D. 

   Tekun

 • 15. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Penengah

  • B. 

   Gemar musik lembut

  • C. 

   Cepat bertindak

  • D. 

   Mudah berbaur

 • 16. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Senang berpikir

  • B. 

   Berpendirian kuat

  • C. 

   Senang bicara

  • D. 

   Bertingkah lucu

 • 17. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Pendengar yang baik

  • B. 

   Setia

  • C. 

   Senang membimbing

  • D. 

   Lincah

 • 18. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Mudah menerima saran

  • B. 

   Suka memimpin

  • C. 

   Berpikir matematis

  • D. 

   Humoris

 • 19. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Perfeksionis

  • B. 

   Suka mengijinkan

  • C. 

   Produktif

  • D. 

   Populer

 • 20. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Bersemangat

  • B. 

   Tidak takut

  • C. 

   Tenang

  • D. 

   Berpendirian tetap

 • 21. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Meriah

  • B. 

   Bersikap memimpin

  • C. 

   Sungkan

  • D. 

   Tanpa ekspresi

 • 22. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Kurang disiplin

  • B. 

   Tidak simpatik

  • C. 

   Kurang antusias

  • D. 

   TIdak mudah memaafkan

 • 23. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Pendiam

  • B. 

   Mudah tersinggung

  • C. 

   Membantah

  • D. 

   Sering mengulang janji

 • 24. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Rewel

  • B. 

   Khawatir

  • C. 

   Pelupa

  • D. 

   Blak-blakan

 • 25. 
  Mana yang paling manggambarkan Anda?
  • A. 

   Tidak sabaran

  • B. 

   TIdak merasa aman

  • C. 

   Sering bimbang

  • D. 

   Suka menyela

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.