Soal Uas / Ukk Pai Kelas 5 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com)

25 Questions | Total Attempts: 7674

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Pai Kelas 5 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Surat Al-Maun adalah surat yang ke ....
  • A. 

   1

  • B. 

   107

  • C. 

   120

  • D. 

   117

 • 2. 
  Al-Maun mempunyai arti yaitu ...
  • A. 

   Pendusta agama

  • B. 

   Barang-barang mahal

  • C. 

   Barang-barang yang berguna

  • D. 

   Penista agama

 • 3. 
  Orang yang suka menghardik anak yatim adalah contoh dari ....
  • A. 

   Pencuri agama

  • B. 

   Pendusta agama

  • C. 

   Orang kafir

  • D. 

   Orang munafik

 • 4. 
  Wala yahuddu ala ......... Lanjutan ayat tersebut adalah ....
  • A. 

   Yatim

  • B. 

   Biddin

  • C. 

   Toamil miskin

  • D. 

   Lil musollin

 • 5. 
  Surat Al-Fill berarti ....
  • A. 

   Semut

  • B. 

   Kerbau

  • C. 

   Laba-laba

  • D. 

   Gajah

 • 6. 
  Surat Al-Fiil menceritakan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka’bah yang dimpimpin oleh ....
  • A. 

   Raja Namrud

  • B. 

   Raja Abrahah

  • C. 

   Raja Fir’aun

  • D. 

   Raja Mesir

 • 7. 
  Pasukan bergajah diazab Allah SWT melalui ....
  • A. 

   Burung ababil yang membawa batu yang terbakar

  • B. 

   Pasukan mekah yang gagah berani

  • C. 

   Badai dan angin topan yang kencang

  • D. 

   Banjir bandang yang hebat

 • 8. 
  Allah SWT menjadikan tentara bergajah seperti ....
  • A. 

   Daun-daun yang tebakar

  • B. 

   Daun-daun yang kering kerontang

  • C. 

   Daun-daun yang layu

  • D. 

   Daun-daun yang dimakan ulat

 • 9. 
  Beriman kepada rosul Allah hukumnya adalah ....
  • A. 

   Mubah

  • B. 

   Sunah

  • C. 

   Wajib

  • D. 

   Makruh

 • 10. 
  Orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dinamakan ....
  • A. 

   Rosul

  • B. 

   Nabi

  • C. 

   Wali

  • D. 

   Kyai

 • 11. 
  Nabi pertama yang diutus oleh Allah sebagai khalifah di bumi adalah ....
  • A. 

   Nabi Nuh AS

  • B. 

   Nabi Isa AS

  • C. 

   Nabi Adam AS

  • D. 

   Nabi Muhammad SAW

 • 12. 
  Nabi yang dilahirkan tanpa seorang ayah adalah nabi ....
  • A. 

   Yusuf AS

  • B. 

   Isa AS

  • C. 

   Nabi Idris AS

  • D. 

   Nabi Sulaiman AS

 • 13. 
  Rosul mempunyai sifat tabligh yang artinya ....
  • A. 

   Benar

  • B. 

   Pintar

  • C. 

   Jujur

  • D. 

   Menyampaikan

 • 14. 
  Rosul adalah orang yang selalu berkata benar karena ia mempunyai sifat ....
  • A. 

   Siddiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Fatonah

  • D. 

   Tablig

 • 15. 
  Rosul yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dinamakan sebagai ....
  • A. 

   Rosul Ulul Azmi

  • B. 

   Rosul Akhir

  • C. 

   Rosulullah

  • D. 

   Khalilllah

 • 16. 
  Nabi yang diutus oleh Allah SWT dengan diberikan mu’jizat berupa Al-Qur’an adalah Nabi ....
  • A. 

   Nuh AS

  • B. 

   Muhammad SAW

  • C. 

   Isa AS

  • D. 

   Nabi Sulaiman AS

 • 17. 
  Sahabat nabi Muhammad SAW yang menggantikannya sebagai khalifah untuk pertama kali adalah ....
  • A. 

   Umar bin Khatab

  • B. 

   Ali bin Abi Thalib

  • C. 

   Abu Bakar

  • D. 

   Usman bin Affan

 • 18. 
  Abu bakar menjadi khalifah selama ....
  • A. 

   1 tahun

  • B. 

   2 tahun

  • C. 

   5 tahun

  • D. 

   10 tahun

 • 19. 
  Abu Bakar adalah orang selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ia diberikan gelar ....
  • A. 

   Al-Farisi

  • B. 

   As-Siddiq

  • C. 

   Al-Lahab

  • D. 

   Amanah

 • 20. 
  Khalifah pengganti Abu Bakar adalah ....
  • A. 

   Umar bin Khatab

  • B. 

   Ali bin Abi Thalib

  • C. 

   Abu Sofyan

  • D. 

   Usman bin Affan

 • 21. 
  Sahabat yang menjadi khalifah keempat umat islam yang juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW adalah ....
  • A. 

   Umar bin Khatab

  • B. 

   Ali bin Abi Thalib

  • C. 

   Khalid bin walid

  • D. 

   Abdul Muthalib

 • 22. 
  Berikut adalah sikap-sikap yang dimiliki Umar bin Khatab, kecuali ....
  • A. 

   Pemberani

  • B. 

   Tegas

  • C. 

   Penakut

  • D. 

   Bijaksana

 • 23. 
  Puasa yang wajib dijalankan oleh umat Islam dilakukan pada bulan ....
  • A. 

   Syawal

  • B. 

   Muharom

  • C. 

   Ramadhan

  • D. 

   Sya’ban

 • 24. 
  Puasa atau As-siyam secara bahasa berarti ....
  • A. 

   Tidak makan

  • B. 

   Menahan

  • C. 

   Tidak minum

  • D. 

   Beristirahat

 • 25. 
  Puasa dimuali dari ..... sampai .....
  • A. 

   Terbit fajar sampai matahari di atas kepala

  • B. 

   Matahari terbit sampat matahari terbenam

  • C. 

   Terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari

  • D. 

   Waktu solat subuh sampai solat Isya’

Back to Top Back to top