Soal Uas / Ukk Pai Kelas 2 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com)

25 Questions | Total Attempts: 3850

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Pai Kelas 2 Sd Semester 2 (Www.Bimbelbrilian.Com) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jumlah huruf hijaiyah ada ...
  • A. 

   20

  • B. 

   30

  • C. 

   40

 • 2. 
  Al-qur’an ditulis dengan bahasa ....
  • A. 

   Indonesia

  • B. 

   Arab

  • C. 

   Inggris

 • 3. 
  Belajar baca tulis al-qur’an hukumnya ....
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Haram

  • C. 

   Wajib

 • 4. 
  Huruf  ج س د  jika diberikan harokat fathah dibaca ...
  • A. 

   Jusudu

  • B. 

   Jasada

  • C. 

   Jisidi

 • 5. 
  Ilmu yang mempelajari tentang baca tulis al-qur’an dinamakan ...
  • A. 

   Solat

  • B. 

   Tauhid

  • C. 

   Tajwid

 • 6. 
   Kata ini كَتَبَ dibaca ...
  • A. 

   Karaba

  • B. 

   Kataba

  • C. 

   Kalama

 • 7. 
  Kata ini كَلِمُ  dibaca ...
  • A. 

   Kalimu

  • B. 

   Qodimu

  • C. 

   Kalamu

 • 8. 
  Jumlah asmaul husna ada ...
  • A. 

   77

  • B. 

   88

  • C. 

   99

 • 9. 
  Ar-rahim artinya maha ...
  • A. 

   Pengasih

  • B. 

   Penyayang

  • C. 

   Pengampun

 • 10. 
  Maha Esa adalah arti dari ...
  • A. 

   Al-ahad

  • B. 

   Al-gofur

  • C. 

   Ar-rohman

 • 11. 
  Asmaul husna berarti nama-nama Allah yang ...
  • A. 

   Unik

  • B. 

   Indah

  • C. 

   Mulia

 • 12. 
  Allah maha memaafkan hamba-hambanya. Ini adalah sifat dari Allah yaitu ....
  • A. 

   Maha melihat

  • B. 

   Maha mendengar

  • C. 

   Maha mengampuni

 • 13. 
  Jika mengharapkan sesuatu maka mintalah kepada Allah dengan berdoa. Karena Allah adalah ...
  • A. 

   Maha melindungi

  • B. 

   Maha mendengar doa

  • C. 

   Maha merajai

 • 14. 
  Contoh sifat sederhana adalah ....
  • A. 

   Memakai baju yang mahal-mahal

  • B. 

   Suka memakai banyak perhiasan

  • C. 

   Membeli kebutuhan seperlunya

 • 15. 
  Kita tidak boleh hidup boros. Karena hidup boros adalah teman dari ...
  • A. 

   Setan

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Orang baik

 • 16. 
  Sebelum solat kita harus ...
  • A. 

   Tidur

  • B. 

   Wudu

  • C. 

   Makan

 • 17. 
  Solat yang diwajibkan ada .... waktu.
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   7

 • 18. 
  Kita berwudu menggunakan ...
  • A. 

   Batu

  • B. 

   Minyak

  • C. 

   Air

 • 19. 
  Solat diawali dengan ...
  • A. 

   Salam

  • B. 

   Tasbih

  • C. 

   Takbiratul ihram

 • 20. 
  Setiap perpindahan gerakan solat maka kita membaca ....
  • A. 

   Alhamdulillah

  • B. 

   Allahu akbar

  • C. 

   Subhanallah

 • 21. 
  Solat yang dikerjakan setelah matahari terbenam adalah solat ...
  • A. 

   Subuh

  • B. 

   Dzuhur

  • C. 

   Magrib

 • 22. 
  Membaca surat al-fatihah saat solat hukumnya adalah ...
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Haram

 • 23. 
  Gerakan solat setelah rukuk adalah ...
  • A. 

   Sujud

  • B. 

   I’tidal

  • C. 

   Salam

 • 24. 
  Orang islam yang tidak mau mengerjakan solat akan ...
  • A. 

   Berdosa

  • B. 

   Mendapat pahala

  • C. 

   Mendapat ampunan

 • 25. 
  Kita harus solat dengan ...
  • A. 

   Menunda-nunda

  • B. 

   Tepat waktu

  • C. 

   Terlambat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.