Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 5 Sd Semester 2 Quiz

25 Questions | Total Attempts: 7347

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 5 Sd Semester 2 Quiz - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wacanen cerita ing ngisor iki! Mudik Lebaran Saben tahun nyedaki dina riaya Idul Fitri, akeh wong sing bali ing kota kelahirane dewe-dewe saka perantauane. Pada bali kepengen ketemu karo keluargane dewe-dewe. Kegiatan kaya ngono kui iku istilahe diarani mudik. Wong-wong pada mudik gunakake piranti transportasi apa bae, saka montor, bus, kereta, kapal utawa montol mabur. Saking akehe wong seng pada mudik, dalan-dalan pada macet. Apa meneh pas wes nyedaki dina riaya kurang seminggu. Akeh wong sing mudik asale saka kutha-kutha gede, kaya Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang lan lia-liane. Dina riaya Idul Fitri bisa dadi wektu sing pas kanggo kumpul karo keluargane dewe-dewe, ing wektu iku biasane wong-wong sing pada kerja oleh liburan rada suwe. Dadi iso dimanfaatke kanggo silaturrahim mbi kabeh keluargane sing ana desa-desa. Apa irah-irahan cerita ing dhuwur?
  • A. 

   Lebaran

  • B. 

   Mudik

  • C. 

   Mudik Lebaran

  • D. 

   Riaya Idul Fitri

 • 2. 
  Kang kalebu alat transportasi kanggo mudik, kejaba ....
  • A. 

   Becak

  • B. 

   Montor

  • C. 

   Kapal

  • D. 

   Kereta

 • 3. 
  Apa tujuane wong-wong pada mudik?
  • A. 

   Kepengen dodolan nang desane

  • B. 

   Kepengen liburan pas wektu Idul Fitri

  • C. 

   Kepengen silaturrahim karo keluargane

  • D. 

   Kepengen numpak montor mabur

 • 4. 
  Kenapa nyedaki wektu Idul Fitri dalan-dalan gedhe pada macet?
  • A. 

   Amarga akeh wong kang liburan

  • B. 

   Amarga akeh wong kang dodolan

  • C. 

   Amarga akeh wong kang padha mudik

  • D. 

   Amarga akeh wong kang luru keluargane

 • 5. 
  Ing ngendi tujuane wong-wong padha mudik iku?
  • A. 

   Ing panggonan liburan

  • B. 

   Ing panggon kerjane

  • C. 

   Ing dalan-dalan

  • D. 

   Ing kutha kelahirane

 • 6. 
  Perange Pandhawa lan Kurawa yaiku arane ....
  • A. 

   Ramayana

  • B. 

   Baratayuda

  • C. 

   Baratayana

  • D. 

   Dhawakura

 • 7. 
  Prabu Dewatacengkar iku ratu ing ....
  • A. 

   Ngastina

  • B. 

   Madukara

  • C. 

   Medhangkamulan

  • D. 

   Jodhipati

 • 8. 
  Padaringan iku wadah kanggo nyimpen ....
  • A. 

   Duwit

  • B. 

   Beras

  • C. 

   Gabah

  • D. 

   Piring

 • 9. 
  Aksara Jawa iku jumlahe ana ....
  • A. 

   28

  • B. 

   15

  • C. 

   10

  • D. 

   20

 • 10. 
  Unine ukara ing dhuwur yaiku ....
  • A. 

   Macan mangan kidang

  • B. 

   Mangan karo kupat

  • C. 

   Macan anake papat

  • D. 

   Macan sikile papat

 • 11. 
  Bapak lunga Semarang Yen ditulis Jawa dadi ....
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 12. 
  Budi lagi lara demam, wonge krasa cenut-cenut. Sing cenut-cenut yaiku ....
  • A. 

   Pundhake

  • B. 

   Bathuke

  • C. 

   Wetenge

  • D. 

   Sikile

 • 13. 
  Andi kui bocah seng ora sopan, wonge ora gelem pamitan. Arep dolan langsung lunga ...
  • A. 

   Ceg

  • B. 

   Dhor

  • C. 

   Klepat

  • D. 

   Bles

 • 14. 
  Piranti kanggo babat suket lan pari yaiku ....
  • A. 

   Pacul

  • B. 

   Parang

  • C. 

   Kampak

  • D. 

   Arit

 • 15. 
  Tembung apik iku pada tegese kalian ....
  • A. 

   Ala

  • B. 

   Seneng

  • C. 

   Remen

  • D. 

   Becik

 • 16. 
  Bengi iki rembulane katon bunder. Langite dadi katon padang ....
  • A. 

   Jluwang

  • B. 

   Njingglang

  • C. 

   Dluwang

  • D. 

   Abang

 • 17. 
  Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu dasanamane angin yaiku ....
  • A. 

   Bajra

  • B. 

   Hawa

  • C. 

   Bayu

  • D. 

   Surya

 • 18. 
  Sirahe Pak Darman gundhul tanpa ....
  • A. 

   Topi

  • B. 

   Wulu

  • C. 

   Rambut

  • D. 

   Buntut

 • 19. 
  Kencur, jahe, kunyit iku kalebu tanduran ....
  • A. 

   Palawija

  • B. 

   Empon-empon

  • C. 

   Palagumantung

  • D. 

   Palakesimpar

 • 20. 
   Penggaweane - sopir – dados – Heri – sakniki Urutan tembung-tembung kang bener yaiku ....
  • A. 

   Penggaweane sopir sakniki dados Heri

  • B. 

   Heri dados sopir penggaweane sakniki

  • C. 

   Dados Heri penggaweane sakniki sopir

  • D. 

   Heri sakniki penggweane dados sopir

 • 21. 
  Pakdhe uwis ngombe banyune Yen dikramake dadi ....
  • A. 

   Pakdhe sampun ngombe banyunipun

  • B. 

   Pakdhe sampun ngunjuk toyanipun

  • C. 

   Pakdhe sampun mundut yatranipun

  • D. 

   Pakdhe sampun nyambut yatranipun

 • 22. 
  Woh jati arane ....
  • A. 

   Karuk

  • B. 

   Besusu

  • C. 

   Janggleng

  • D. 

   Kolang-kaling

 • 23. 
  Rani iku nek mlaku banter, nanging nek Dini iku mlakune alon kaya ....
  • A. 

   Sepur

  • B. 

   Kilat

  • C. 

   Keyong

  • D. 

   Kucing

 • 24. 
  Pak Danu wes wegah ngomongi Adi, amerga Adi kui bocah sing kaku atine. Kaku atine iku artine ....
  • A. 

   Gampang nesu

  • B. 

   Angel dikandani

  • C. 

   Seneng bantah

  • D. 

   Ora gelem ngomong

 • 25. 
  Piranti ing ngisor iki sing ora kalebu gamelan yaiku ....
  • A. 

   Gambang

  • B. 

   Gong

  • C. 

   Biola

  • D. 

   Saron