Soal Uas Pai Kelas 6 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 3177

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Pai Kelas 6 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Surat Al-Qadr mempunyai arti ....
  • A. 

   Malam

  • B. 

   Kasih sayang

  • C. 

   Pembuka

  • D. 

   Kemuliaan

 • 2. 
  Lailatur qadar itu lebih baik dari ....
  • A. 

   Satu tahun

  • B. 

   Seribu bulan

  • C. 

   Seratus hari

  • D. 

   Satu Abad

 • 3. 
   Arti surat Al-Qadr ayat kelima di atas adalah ....
  • A. 

   Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan

  • B. 

   Kesejahteraan (Malam Itu) sampai terbit fajar

  • C. 

   Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan itu?

  • D. 

    Pada malam itu malaikat jibrill turun dengan perintah Allah SWT

 • 4. 
  Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dalam Al-Qur’an yang menerangkan perintah membaca Al-Qur’an dan juga tentang ....
  • A. 

   Proses penciptaan manusia

  • B. 

   Nikmat-nikmat surga

  • C. 

   Proses terjadinya hujan

  • D. 

   Azab bagi orang-orang yang munafik

 • 5. 
  Surat Al-Alaq tergolong surat ....  
  • A. 

   Madaniyah

  • B. 

   Makiyah

  • C. 

   Syamsiyah

  • D. 

   Qomariyah

 • 6. 
  Surat Al-Alaq yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali di gua Hira adalah ayat ....  
  • A. 

   1 – 19

  • B. 

   6 – 19

  • C. 

   1 - 5

  • D. 

   1 - 7

 • 7. 
  Hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang ....
  • A. 

   Pertama

  • B. 

   Keempat

  • C. 

   Kelima

  • D. 

   Keenam

 • 8. 
  Hari kimat yang mengetahui hanyalah ....
  • A. 

   Para Malaikat

  • B. 

   Nabi Muhammad SAW

  • C. 

   Allah SWT

  • D. 

   Para Jin

 • 9. 
  Pada hari akhir bumi akan bergoncang dengan begitu dahsyat. Hal seperti itu dijelaskan dalam Al-qur’an surat ....
  • A. 

   Al-Fatihah

  • B. 

   Az-Zalzalah

  • C. 

   Ar-Rahman

  • D. 

   Al-Lahab

 • 10. 
  Pada hari Kiamat nanti seluruh amal manusia akan dihitung oleh Allah SWT. Maka karena itu, Hari Kiamat disebut juga dengan sebutan ....
  • A. 

   Yaumul Ba’as

  • B. 

   Yaumuddin

  • C. 

   Yaumul Hisab

  • D. 

   Yaumul Zalzalah

 • 11. 
  Bencana tsunami dan banjir adalah contoh dari tanda-tanda  ....  
  • A. 

   Kiamat kecil

  • B. 

   Kiamat besar

  • C. 

   Kiamat buatan

  • D. 

   Kiamat sedang

 • 12. 
  Hari akhir mempunyai nama lain Yaumus Sa’ah yang mempunyai arti ....
  • A. 

   Hari kepastian berakhirnya alam semesta

  • B. 

   Hari pembalasan dari setiap amal

  • C. 

   Hari kebangkitan umat manusia

  • D. 

   Hari penimbangan amal manusia

 • 13. 
  Contoh sikap yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir adalah ....  
  • A. 

   Bekerja menumpuk uang sebelum mati

  • B. 

   Selalu berbuat baik sesuai syariat

  • C. 

   Mencari perlindungan kepada orang lain

  • D. 

   Berdoa terus menerus sepanjang hari

 • 14. 
  Nama paman Nabi Muhammad SAW yang justru menentangnya berdakwah adalah ....  
  • A. 

   Abdullah

  • B. 

   Abdul Muthalib

  • C. 

   Abu Thalib

  • D. 

   Abu Lahab

 • 15. 
  Amr Bin Hisyam adalah nama lain dari ....  
  • A. 

   Abu Jahal

  • B. 

   Abu Lahab

  • C. 

   Abu Thalib

  • D. 

   Musailamah

 • 16. 
  Sifat yang dimiliki Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW adalah ....  
  • A. 

   Dengki

  • B. 

   Penyayang

  • C. 

   Peduli

  • D. 

   Mendukung

 • 17. 
  Pada masa-masa akhir hidup Nabi Muhammad SAW ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Nabi, dia adalah ....  
  • A. 

   Amr Bin Ash

  • B. 

   Musailamah

  • C. 

   Hamzah Bin Abdul Muthalib

  • D. 

   Abu Jahal

 • 18. 
  Dahulunya antara Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW mempunyai hubungan yang baik. Namun semua itu berubah menjadi buruk, ketika ....
  • A. 

   Muhammad menikah dengan Khadijah

  • B. 

   Abu Lahab mau masuk Islam

  • C. 

   Abu Lahab kalah bersaing dagangan

  • D. 

   Nabi Muhammad menjadi rasul

 • 19. 
  Sifat berbohong bisa tidak diketahui oleh manusia namun Allah SWT selalu mengetahuinya mesti dilakukan dengan rapi. Karena Allah SWT itu maha ....  
  • A. 

   Bijaksana

  • B. 

   Pencipta

  • C. 

   Melihat

  • D. 

   Penyayang

 • 20. 
  Saat bulan Ramadhan umat islam diwajibkan untuk ....
  • A. 

   Haji

  • B. 

   Puasa

  • C. 

   Salat tarawih

  • D. 

   Salad ied

 • 21. 
  Hukum salat tarawih adalah ....  
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Sunah Muaakad

  • D. 

   Fardu kifayah

 • 22. 
  Salat witir adalah salat yang dikerjakan dengan rakaatnya berjumlah ....
  • A. 

   Genap

  • B. 

   20 rakaat

  • C. 

   Ganjil

  • D. 

   4 rakaat

 • 23. 
  Salat tarawih boleh dikerjakan dalam jumlah ...
  • A. 

   8 atau 20 rakaat

  • B. 

   10 atau 12 rakat

  • C. 

   10 atau 20 rakaat

  • D. 

   3 atau 7 rakaat

 • 24. 
  Salah satu manfaat membaca Al-qur’an adalah ....
  • A. 

   Hutang menjadi terbayar

  • B. 

   Mendapat banyak uang sektika

  • C. 

   Perut menjadi kenyang

  • D. 

   Hati menjadi tenang

 • 25. 
  Dari Usman r.a. dari Nabi saw. yang bersabda: “Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan ..... .” (H.R. Bukhari). Lanjutan dari hadis di atas yang tepat adalah ....  
  • A. 

   Mengajarkannya

  • B. 

   Menulisnya

  • C. 

   Menyayikannya

  • D. 

   Mencetaknya

Back to Top Back to top