Soal Uas Pai Kelas 2 Sd Semester 1 (Ganjil) -quiz #2

25 Questions | Total Attempts: 5202

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Pai Kelas 2 Sd Semester 1 (Ganjil) -quiz #2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Huruf hijaiyah jumlahnya ada ...
  • A. 

   19

  • B. 

   29

  • C. 

   39

 • 2. 
  Tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah dinamakan ...  
  • A. 

   Kasrah

  • B. 

   Dhammah

  • C. 

   Fathah

 • 3. 
  Jika huruf hijaiyah diberi tanda kasrah maka huruf tersebut berbunyi ...  
  • A. 

   U

  • B. 

   I

  • C. 

   A

 • 4. 
  huruf di atas dibaca ...
  • A. 

   jamala

  • B. 

   Jamilu

  • C. 

   Jumila

 • 5. 
  Huruf hijaiyah ke-13 adalah ...  
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 6. 
  Allah memiliki nama nama yang baik nama nama tersebut disebut ...  
  • A. 

   Asmaul husna

  • B. 

   Bismillah

  • C. 

   Al qur’an

 • 7. 
  Ar rahman artinya adalah allah maha ...  
  • A. 

   Bijaksana

  • B. 

   Besar

  • C. 

   Pengasih

 • 8. 
  Semua makhluk di bumi ini diberikan rezeki oleh allah maka kita harus selalu ...  
  • A. 

   Bersedih

  • B. 

   Bersyukur

  • C. 

   Tertawa

 • 9. 
  Contoh kasih sayang kita terhadap manusia adalah ...  
  • A. 

   Sayang kepada adik

  • B. 

   Sayang kepada tumbuhan

  • C. 

   Sayang kepada hewan

 • 10. 
   yang menciptakan alam semesta ini adalah ...  
  • A. 

   Malaikat

  • B. 

   Allah

  • C. 

   Nabi

 • 11. 
  Yang membedakan manusia di hadapan allah adalah ...  
  • A. 

   Warna kulitnya

  • B. 

   Asal negaranya

  • C. 

   Ketakwaannya

 • 12. 
  Setiap umat islam wajib berperilaku ....  
  • A. 

   Terpuji

  • B. 

   Jahat

  • C. 

   Tercela

 • 13. 
  Sifat terpuji yang sebaiknya kita miliki adalah ...
  • A. 

   Sombong

  • B. 

   Rendah hati

  • C. 

   Angkuh

 • 14. 
  Ahmad selalu berpakaian rapi dan tidak mewah ia juga tidak suka pamer dengan barang miliknya sifat ahmad tersebut mencerminkan ...  
  • A. 

   Pemaaf

  • B. 

   Pemurah

  • C. 

   Hidup seherhana

 • 15. 
  Agama islam melarang umatnya hidup ...  
  • A. 

   Hemat

  • B. 

   Boros

  • C. 

   Sederhana

 • 16. 
  Sombong adalah pekerjaan ...  
  • A. 

   Setan

  • B. 

   Anak soleh

  • C. 

   Orang kaya

 • 17. 
  Berwudu itu untuk menghilangkan ...  
  • A. 

   Hadas besar

  • B. 

   Hadas kecil

  • C. 

   Najis

 • 18. 
  Wudu harus dilakukan dengan ...  
  • A. 

   Cepat

  • B. 

   Santai

  • C. 

   Tertib

 • 19. 
  Dalam wudu setelah membasuh muka adalah membasuh ...  
  • A. 

   Tangan

  • B. 

   Kaki

  • C. 

   Kepala

 • 20. 
  Membasuh tangan saat wudu dilakukan hingga sampai ...  
  • A. 

   Jari

  • B. 

   Pergelangan tangan

  • C. 

   Siku

 • 21. 
  Melakukan salat bagi umat islam hukumnya ...  
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Haram

 • 22. 
  Salat yang dilakukan bersamaan disebut ...  
  • A. 

   Berjamaah

  • B. 

   Munfarid

  • C. 

   Makmum

 • 23. 
  Salat magrib berjumlah ...  
  • A. 

   2 rakaat

  • B. 

   3 rakaat

  • C. 

   4 rakaat

 • 24. 
  Saat takbiratul ihram kita membaca ....
  • A. 

   Bismillah

  • B. 

   Hamdalah

  • C. 

   Allahu akbar

 • 25. 
  Salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ...  
  • A. 

   Salam

  • B. 

   Al fatihah

  • C. 

   Rukuk