Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 Sd Semester 1 (Ganjil)

25 Questions | Total Attempts: 6818

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 Sd Semester 1 (Ganjil) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wong sing penggaweane ana ing sawah diarani ....  
  • A. 

   Nelayan

  • B. 

   Petani

  • C. 

   Pedagang

  • D. 

   Dokter

 • 2. 
  Wit pari jenenge damen, yen wit jagung jenenge ....
  • A. 

   Glugu

  • B. 

   Ros

  • C. 

   Tebon

  • D. 

   Sinuwun

 • 3. 
  Pak Diki dodolan ana ing pasar Ukara ing dhuwur iku basa kramane ....
  • A. 

   Pak Diki sadean wonten ing peken

  • B. 

   Pak Diki tumbas wonten ing peken

  • C. 

   Pak Diki piwulang wonten ing peken

  • D. 

   Pak Diki tindak wonten ing peken

 • 4. 
  Tanduran sing ditandur ana ing tegakan sak liyane pari kaya jagung, kedhele lan kacang iku diarani ....
  • A. 

   Palawija

  • B. 

   Pala kesimpar

  • C. 

   Pala kependhem

  • D. 

   Pala kitri

 • 5. 
  Wedang kopi, gula Jawa Aja lali, ..... Terusane parikan ing dhuwur sing pas yaiku ....
  • A. 

   Gawa gula

  • B. 

   Ndang diumbe

  • C. 

   Karo kanca

  • D. 

   Kudu mbayar

 • 6. 
  Wong-wong yen lunga ing pasar biasane arep ....  
  • A. 

   Adus

  • B. 

   Mangan

  • C. 

   Rapat

  • D. 

   Blanja

 • 7. 
  Mbak Santi nembe sare wonten kamar Basa ngokone ukara ing dhuwur yaiku ....
  • A. 

   Mbak Santi lagi mangan ana kamar

  • B. 

   Mbak Santi lagi tata-tata ana kamar

  • C. 

   Mbak Santi lagi turu ana kamar

  • D. 

   Mbak Santi lagi istirahat ana kamar

 • 8. 
  Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu penggawean yaiku ....
  • A. 

   Nahkoda

  • B. 

   Masinis

  • C. 

   Sopir

  • D. 

   Stasiun

 • 9. 
  Bayu yen wes gedhe pengen dadi dhalang, supaya bisa ....  
  • A. 

   Ngobati wong lara

  • B. 

   Nglakokake wayang

  • C. 

   Nglakokake montor mabur

  • D. 

   Ndadani montor sing rusak

 • 10. 
  Hasan  : “ ......” Rudi : “ Aku yen gedhe kepengen dadi dokter.” Pitakonan sing pas kanggo jangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ...
  • A. 

   Kowe pengen nang ngendi yen wes gedhe?

  • B. 

   Kowe pengen sekolah ana ing ngendi?

  • C. 

   Kenapa kowe kepengen dadi dokter?

  • D. 

   Kowe yen gedhe kepengen dadi apa?

 • 11. 
  Ing ngisor iki beksan klasik sing kanggo putri, kajaba ....
  • A. 

   Gambyong

  • B. 

   Golek

  • C. 

   Gambir anom

  • D. 

   Srimpi

 • 12. 
  Semar, bagong, petruk lan Gareng iku diarani ....
  • A. 

   Kurawa

  • B. 

   Punakawan

  • C. 

   Ramayana

  • D. 

   Pandhawa

 • 13. 
  Raden Gathutkaca iku satriya ing ....  
  • A. 

   Pringgandani

  • B. 

   Plangkawati

  • C. 

   Jodhipati

  • D. 

   Ngastina

 • 14. 
  Gambar wayang ing dhuwur yaiku Raden ....
  • A. 

   Puntadhewa

  • B. 

   Werkudara

  • C. 

   Janaka

  • D. 

   Nakula

 • 15. 
  Aksara Jawa ing dwuwur iku unine ....  
  • A. 

   Rahayu tuku gula

  • B. 

   Rahayu tuku buku

  • C. 

   Ayuk tuku buku

  • D. 

   Bayu tuku gula

 • 16. 
  Raden Anoman iku satriya ing ....
  • A. 

   Jangkarbumi

  • B. 

   Kendhalisada

  • C. 

   Plangkawati

  • D. 

   Madukara

 • 17. 
  Permadi, Arjuna lan Janaka iku asma liane saka Raden Janaka. Asma iku tegese ....
  • A. 

   Gaman

  • B. 

   Garwa

  • C. 

   Jeneng

  • D. 

   Putra

 • 18. 
  Wong, beber, golek, klitihik lan purwa iku jenis-jenise ....  
  • A. 

   Punakawan

  • B. 

   Wayang

  • C. 

   Layang

  • D. 

   Dhalang

 • 19. 
  Kanggo njaga supaya desa lan lingkungan tetep aman lan ayem tentrem, para warga perlu ngadakake .... ing wayah wengi.  
  • A. 

   Kerja bakti

  • B. 

   Gugur gunung

  • C. 

   Kentongan

  • D. 

   Siskamling

 • 20. 
  Tata tentreming bebrayan iku dadi tanggung jawabe ...
  • A. 

   Pak RT

  • B. 

   Kepala desa

  • C. 

   Ketua RW

  • D. 

   Kabeh warga

 • 21. 
  Bapak teka ana ngomah jam wolu bengi. Pitakon kang bener kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku ....
  • A. 

   Sapa sing teka jam wolu bengi?

  • B. 

   Ana ngendi bapak teka wingi bengi?

  • C. 

   Kapan bapak teka ana ngomah?

  • D. 

   Kepriye bapak bisa teka jam wolu bengi?

 • 22. 
  Sinta kui bocah sing gemi lan setiti. Gemi tegese ....
  • A. 

   Ora gampang lali pelajaran

  • B. 

   Ora gelem ngomong goroh

  • C. 

   Pinter ngirit duwet sing diduweni

  • D. 

   Seneng tetulung marang kancane

 • 23. 
  Kembange lagi (siram) Putri supaya subur. Tembung ing njero kurung iku sing bener yaiku ....
  • A. 

   Nyirami

  • B. 

   Siraman

  • C. 

   Siramen

  • D. 

   Disiram

 • 24. 
  Ukara ing ngisor iki sing ora nganggo katrangan panggonan yaiku ....  
  • A. 

   Bayu mangan roti bolu ing wektu esuk

  • B. 

   Jaya lagi dolanan ana ing lapangan

  • C. 

   Santi lagu nyapu ana ing latare

  • D. 

   Ahmad tumbas beras ana ing pasar

 • 25. 
  Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ....
  • A. 

   Ibu menyang sawah

  • B. 

   Bapak menyang kantor

  • C. 

   Ibu menyang pasar

  • D. 

   Hadi menyang sekolah

Back to Top Back to top