Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 2607

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 3 (Tiga) Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wongs sing gelem omong apa anane diarani ....  
  • A. 

   Jujur

  • B. 

   Gemi

  • C. 

   Grapyak

  • D. 

   Loma

 • 2. 
  Bayu : ” ..... ” Riko : “Amarga ing lapangan iku amba lan ora ana montor!” Pitakon kang bener kanggo njangkepi pachelaton ing dhuwur yaiku ....  
  • A. 

   Sapa sing dolanan ing lapangan?

  • B. 

   Kenapa lapangane dadi amba?

  • C. 

   Kenapa bocah-bocah seneng bal-balan ana ing lapangan?

  • D. 

   Kepriyen bentuke lapangane saiki?

 • 3. 
  Ibu tuku roti tembung ing dhuwur iku yen didadeke basa krama alus dadi ...  
  • A. 

   Ibu dahar roti

  • B. 

   Ibu tumbas roti

  • C. 

   Ibu tindak roti

  • D. 

   Ibu madhang roti

 • 4. 
  Pak guru nulis ing blabak nganggo ....  
  • A. 

   Busak

  • B. 

   Kreweng

  • C. 

   Kapur

  • D. 

   Kayu

 • 5. 
  Afandi wingi dadi juara kelas amarga wonge kui .... sinau.
  • A. 

   Kesed

  • B. 

   Grapyak

  • C. 

   Geting

  • D. 

   Sregep

 • 6. 
  Panggonan kanggo dol tinuku iku diarani ....  
  • A. 

   Puskesmas

  • B. 

   Sawah

  • C. 

   Terminal

  • D. 

   Pasar

 • 7. 
  Yen kerja kudu sregep ben uripe ora nelangsa Tembung nelangsa tegese yaiku ...
  • A. 

   Bungah

  • B. 

   Cukup

  • C. 

   Mrarat

  • D. 

   Susah

 • 8. 
  Rani wetenge awan-awan wes keroso luwe. Kosok baline luwe yaiku ....  
  • A. 

   Wareg

  • B. 

   Ngorong

  • C. 

   Mules

  • D. 

   Seger

 • 9. 
  Bandhara iku papan panggonan kanggo mandheg ....
  • A. 

   Kapal

  • B. 

   Bus

  • C. 

   Delman

  • D. 

   Montor mabur

 • 10. 
  Aksara jawa ing dhuwur iku unine ...  
  • A. 

   Bata lima

  • B. 

   Kaca rata

  • C. 

   Kaca mata

  • D. 

   Mata sapi

 • 11. 
  Panji iku anak sing pembarep Pembarep iku tegese ....  
  • A. 

   Anak sing keri dewe

  • B. 

   Anak sing nomer siji

  • C. 

   Anak sing ganteng dewe

  • D. 

   Anak sing nomor loro

 • 12. 
  Jalu lan cucuk iku arane gamane kewan ....
  • A. 

   Sapi

  • B. 

   Macan

  • C. 

   Pitik

  • D. 

   Ula

 • 13. 
  Raden werkudara iku satriiya ing ....
  • A. 

   Amarta

  • B. 

   Jodhipati

  • C. 

   Madukara

  • D. 

   Plangkawati

 • 14. 
  Jamus kalimasada iku gamane Prabu ....
  • A. 

   Kresna

  • B. 

   Janaka

  • C. 

   Puntadewa

  • D. 

   Werkudara

 • 15. 
  Layangan iku digawe saka piranti ing ngisor iki, kajaba ....
  • A. 

   Kertas

  • B. 

   Bolah

  • C. 

   Kaca

  • D. 

   Pring

 • 16. 
  Wacanen cerita ing ngisor iki kanthi teliti!  Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal bapa lan ibu. Lan Arjuna uga nduwe adi, adine ana loro yaiku Raden Nakula lan Raden Sadewa. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu.  Raden Arjuna iku dadi .... pandhawa.  
  • A. 

   Kakange

  • B. 

   Pembarepe

  • C. 

   Panengahe

  • D. 

   Wuragil

 • 17. 
  Wacanen cerita ing ngisor iki kanthi teliti!  Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal bapa lan ibu. Lan Arjuna uga nduwe adi, adine ana loro yaiku Raden Nakula lan Raden Sadewa. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu. Adhine Raden Arjuna yaiku ....  
  • A. 

   Puntadewa

  • B. 

   Werkudara

  • C. 

   Pandhu Dewanata

  • D. 

   Nakula lan Sadewa

 • 18. 
  Wacanen cerita ing ngisor iki kanthi teliti!  Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal bapa lan ibu. Lan Arjuna uga nduwe adi, adine ana loro yaiku Raden Nakula lan Raden Sadewa. Raden Nakula lan Raden Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu. Bapake Raden Arjuna yaiku ....
  • A. 

   Kunthi

  • B. 

   Werkudara

  • C. 

   Pandhu Dewanata

  • D. 

   Puntadewa

 • 19. 
  Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ....  
  • A. 

   Padha maca

  • B. 

   Kaca mata

  • C. 

   Kaya raya

  • D. 

   Maca buku

 • 20. 
  Gambar wayang ing dhuwur yaiku ...
  • A. 

   Prabu Kresna

  • B. 

   Prabu Gatotkaca

  • C. 

   Prabu Basukarna Prabu Basukarna Prabu Basukarna

  • D. 

   Prabu Janaka

 • 21. 
  Ukara ing ngisor iki sing kalebu ikara tanduk yaiku ....  
  • A. 

   Rudi mangan sega

  • B. 

   Sepedane disilih Reza

  • C. 

   Peleme dipangan Andi

  • D. 

   Santi ditelpon ibune

 • 22. 
  Bocah sing ora tahu gelem sinau iku diarani ....
  • A. 

   Loma

  • B. 

   Gemi

  • C. 

   Kesed

  • D. 

   Sregeps

 • 23. 
  Bocah grapyak yaiku bocah sing gelem ....
  • A. 

   Sregep sinau

  • B. 

   Kancane

  • C. 

   Aruh-aruh marang sapa bae

  • D. 

   Manut karo dawuhe wong tuwa lorone

 • 24. 
  Putri lagi mangan gedhang goreng Ukara ing dhuwur iku yen didadeke ukara tanggap dadi ....
  • A. 

   Putri lagi dipangan gedhang goreng

  • B. 

   Gedhang goreng lagi dipangan Putri

  • C. 

   Gedhang goreng lagi mangan Putri

  • D. 

   Putri lagi nggoreng gedhang sing arep dipangan

 • 25. 
  Anak loro wadon kabeh diarani ....
  • A. 

   Sendang kapit pancuran

  • B. 

   Pancuran kapit sendang

  • C. 

   Kembang sepasang

  • D. 

   Ontang-anting