Soal Tematik Kelas 1 Sd Tema 8 Subtema 1 Peristiwa Siang Dan Malam - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 8808

SettingsSettingsSettings
Soal Tematik Kelas 1 Sd Tema 8 Subtema 1 Peristiwa Siang Dan Malam - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kita bisa melihat matahari bersinar dengan cerah pada ....
  • A. 

   Malam hari

  • B. 

   Siang hari 

  • C. 

   Sore hari

 • 2. 
  Saat siang hari udara terasa ....
  • A. 

   Sejuk

  • B. 

   Dingin

  • C. 

   Panas

 • 3. 
  Matahari mulai terbenam pada waktu ….
  • A. 

   Pagi hari

  • B. 

   Fajar

  • C. 

   Sore hari

 • 4. 
  Saat malam hari suasana menjadi lebih gelap Sehingga para penduduk lebih banyak menggunakannya untuk ….
  • A. 

   Bekerja

  • B. 

   Istirahat

  • C. 

   Olaharga

 • 5. 
  Pada malam hari suasana di jalan-jalan desa akan lebih ….
  • A. 

   Sepi

  • B. 

   Ramai

  • C. 

   Macet

 • 6. 
  Pada siang hari Rani mematikan lampu terasnya Karena pada siang hari sudah ada ….
  • A. 

   Sinar bulan

  • B. 

   Banyak bintang

  • C. 

   Sinar matahari

 • 7. 
  Padi dan kapas merupakan lambang sila Pancasila yang ….
  • A. 

   Ketiga

  • B. 

   Keempat

  • C. 

   Kelima

 • 8. 
  Lambang sila pertama Pancasila adalah ....
  • A. 

   Bintang

  • B. 

   Kepala banteng

  • C. 

   Pohon beringin

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang ....
  • A. 

   Adil dan makmur

  • B. 

   Adil dan beradab

  • C. 

   Adil dan sejahtera

 • 10. 
  Pancasila itu mempunyai sila sebanyak …..
  • A. 

   Lima

  • B. 

   Enam

  • C. 

   Empat

 • 11. 
  Sawah Pak Rudi memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur merupakan karunia ….
  • A. 

   Kepala desa

  • B. 

   Petani

  • C. 

   Tuhan

 • 12. 
  Di hutan banyak pohon-pohon yang tumbuh berjajar. Pohon-pohon itu membuat pemandangan menjadi indah. Sebagai manusia maka kita harus ikut ….  
  • A. 

   Menebangnya

  • B. 

   Menjaganya

  • C. 

   Membakarnya

 • 13. 
  Sinar matahari masih terasa hangat pada waktu ….
  • A. 

   Malam hari

  • B. 

   Siang hari

  • C. 

   Pagi hari

 • 14. 
   Saat malam hari udara terasa lebih dingin, maka kita bisa menggunakan …. agar tidak kedinginan saat tidur
  • A. 

   Selimut

  • B. 

   Bantal

  • C. 

   Guling

 • 15. 
  Kalimat yang tepat sesuai gambar di atas adalah ….
  • A. 

   Pemandangan di hutan sangat indah

  • B. 

   Di pantai banyak terdapat pohon kelapa

  • C. 

   Udara di pegunungan sangat sejuk

 • 16. 
  Kalimat yang tepat sesuai gambar di atas adalah ….   
  • A. 

   Pemandangan di sawah sangat indah

  • B. 

   Petani sedang menanam padi

  • C. 

   Siang hari terasa sangat panas

 • 17. 
  Dino dan Bayu bermain di lapangan pada siang hari Ibu Bayu melarang mereka bermain disana. Hal itu karena siang hari di lapangan mereka bisa …. 
  • A. 

   Kedinginan

  • B. 

   Kehangatan

  • C. 

   Kepanasan

 • 18. 
   Saat hari libur Panji mengajak teman-temannya bersepeda pada pagi hari. Saat pagi hari udara masih terasa …. 
  • A. 

   Sejuk

  • B. 

   Panas

  • C. 

   Terik

 • 19. 
  Permainan yang aman kita mainkan di dalam rumah adalah ….
  • A. 

   Bersepeda

  • B. 

   Bermain bola

  • C. 

   Bermain ular tangga

 • 20. 
  Santi dan Rina mempunyai pita Panjang pita Santi adalah 10 jengkal Santi Panjang pita Rina adalah 8 jengkal Santi Jadi panjang pita Santi adalah ….. pita Rina.
  • A. 

   Lebih pendek dari

  • B. 

   Lebih panjang dari

  • C. 

   Sama dengan

 • 21. 
  Beni mengukur panjang meja dan lemari menggunakan pensil Panjang meja adalah 11 pensil dan panjang lemari adalah 13 pensil Jadi meja mempunyai ukuran ….. lemari.
  • A. 

    Lebih pendek

  • B. 

   Lebih panjang

  • C. 

   Lebih besar

 • 22. 
  Panjang tongkat Doni adalah 13 jengkal Panjang tongkat Irwan adalah 18 jengkal Panjang tongkat Bagas adalah 15 jengkal Siapakah yang memiliki tongkat paling panjang?
  • A. 

   Doni

  • B. 

   Irwan

  • C. 

   Bagas

 • 23. 
  Contoh sikap yang menunjukkan adab yang baik kepada guru adalah ….
  • A. 

   Membantah ketika dimarahi

  • B. 

   Berkata dengan sopan

  • C. 

   Marah-marah kepada guru

 • 24. 
  Bersikap adil harus kita biasakan kepada ....
  • A. 

   Ayah dan ibu saja

  • B. 

   Teman sekelas saja

  • C. 

   Semua orang

 • 25. 
  Siswa yang suka berbuat adil akan mempunyai ....
  • A. 

   Banyak teman

  • B. 

   Sedikit teman

  • C. 

   Banyak musuh