Soal Online Fiqih Kelas 3 Sd/Mi

10 Questions | Total Attempts: 3343

SettingsSettingsSettings
Soal Online Fiqih Kelas 3 Sd/Mi - Quiz

LATIHAN UJI POTENSI ketik nama mu kemudian klik star KKM : 72


Questions and Answers
 • 1. 
  Bulan yang suci dan penuh berkah bagi kaum muslimin adalah ....
  • A. 

   Sya'ban

  • B. 

   Syawal

  • C. 

   Ramadhan

  • D. 

   Muharam

 • 2. 
  Surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tanyang kaewajiban ....
  • A. 

   Puasa

  • B. 

   Haji

  • C. 

   Shalat

  • D. 

   Zakat

 • 3. 
  Hukum berpuasa di bulan ramadhan bagi kaum muslimin adalah ....
  • A. 

   Fardhu 'ain

  • B. 

   Fardhu kifayah

  • C. 

   Sunah

  • D. 

   Makruh

 • 4. 
  Puasa dalam istilah fiqih disebut juga ....
  • A. 

   Siyam

  • B. 

   Rukun

  • C. 

   Sedekah

  • D. 

   Zakat

 • 5. 
  Berikut ini yang termasuk rukun puasa adalh ....
  • A. 

   Salat tarawih

  • B. 

   Makan sahur

  • C. 

   Menhan diri dari makan minum

  • D. 

   Buka puasa

 • 6. 
  Hukum berpuasa bagi orang yang hilang akal adalah ....
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Tidak wajib

 • 7. 
  Menyegerakan berpuasa termasuk ....
  • A. 

   Rukun

  • B. 

   Syarat

  • C. 

   Sunah

  • D. 

   Wajib

 • 8. 
  Dalam surat Al-baqarah ayat 183 tujuan dari berpuasa adalah supya kita ....
  • A. 

   Berdurhaka

  • B. 

   Berdusta

  • C. 

   Berbuka

  • D. 

   Bertaqwa

 • 9. 
  Kata puasa menurut bahasa adalah saumu artinya ....
  • A. 

   Menahan

  • B. 

   Menganjurkan

  • C. 

   Memerintahkan

  • D. 

   Mendorong

 • 10. 
  Suci dari haid dan nifas termasuk ... puasa.
  • A. 

   Sunah

  • B. 

   Syarat wajib

  • C. 

   Syarat sah

  • D. 

   Rukun

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.