Soal On Line Fisika Kelas Xii Semester I ( Gelombang Berjalan )

10 Questions

Settings
Please wait...
Soal On Line Fisika Kelas Xii Semester I ( Gelombang Berjalan )

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, D, ATAU E YANG ANDA ANGGAP PALING BENAR !


Questions and Answers
 • 1. 
  Persamaan gelombang berjalan merupakan fungsi ....
  • A. 

   A. Cosinus

  • B. 

   B. Sinus

  • C. 

   C. Tangen

  • D. 

   D. Cotangen

  • E. 

   E. Secan

 • 2. 
  Seutas tali digetarkan memenuhi persamaan gelombang seperti berikut   Y  =  3 Sin ( 4phi.t - 2phi.x ) cm. Dari persamaan tersebut kecepatan sudut gelombang ....
  • A. 

   2phi

  • B. 

   3phi

  • C. 

   4phi

  • D. 

   5phi

  • E. 

   6phi

 • 3. 
  Dari persamaan gelombang berjalan jika periode gelombang 5 sekon, maka kecepatan sudut gelombang adalah ....
  • A. 

   0,4 phi rad/sekon

  • B. 

   0,5 phi rad/sekon

  • C. 

   0,6 phi rad/sekon

  • D. 

   0,7 phi rad/sekon

  • E. 

   0,8 phi rad/sekon

 • 4. 
  Sebuah gelombang berjalan mempunyai panjang gelombang 2phi meter, maka bilangan gelombangnya adalah ....
  • A. 

   5 per meter

  • B. 

   4 per meter

  • C. 

   3 per meter

  • D. 

   2 per meter

  • E. 

   1 per meter

 • 5. 
  Simpangan maksimum dalam sebuah gelombang berjalan disebut sebagai ....
  • A. 

   Frekuensi

  • B. 

   Periode

  • C. 

   Kecepatan sudut

  • D. 

   Amplitudo

  • E. 

   Simpangan

 • 6. 
  Jika selisih jarak gelombangnya 10 cm dan panjang gelombangnya 50 cm , maka beda fase  gelombangnya adalah ....
  • A. 

   1/3

  • B. 

   1/4

  • C. 

   1/5

  • D. 

   1/6

  • E. 

   1/7

 • 7. 
  Persamaan gelombang berjalan dinyatakan sebagai  Y = 0,5 Sin 2 ( 4.t  -  8phi.x ) meter, maka periode gelombangnya adalah ....
  • A. 

   1/4 phi

  • B. 

   1/5 phi

  • C. 

   1/6 phi

  • D. 

   1/7 phi

  • E. 

   1/8 phi

 • 8. 
  Gelombang berjalan seutas tali dinyatakan sebagai  Y = 8  Sin ( 3phi.t -  5 phi. x ) cm , maka bilangan gelombangnya adalah ....
  • A. 

   1 phi /cm

  • B. 

   2 phi /cm

  • C. 

   3 phi /cm

  • D. 

   4 phi /cm

  • E. 

   5 phi /cm

 • 9. 
  Gelombang berjalan dinyatakan  sebagai Y = 8  Sin ( 3phi.t +  5 phi. x ) cm, maka gelombang merambat ke ....
  • A. 

   Ke kanan

  • B. 

   Ke kiri

  • C. 

   Ke atas

  • D. 

   Ke bawah

  • E. 

   Ke segala arah

 • 10. 
  Bila persamaan gelombang Y = - 8  Sin ( 3phi.t -  5 phi. x ) cm, maka arah getar mula-mula gelombang adalah ...
  • A. 

   Ke kanan dan ke kiri

  • B. 

   Ke kiri

  • C. 

   Ke kanan

  • D. 

   Ke atas

  • E. 

   Ke bawah