Sistemul Muscular

25 Questions | Total Attempts: 1737

SettingsSettingsSettings
Sistemul Muscular - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Identificați afirmația corectă privind sistemul muscular:
  • A. 

   Este alcǎtuit din muşchi şi articulaţii

  • B. 

   Este alcǎtuit din musculaturǎ tipic cardiacă care realizeazǎ mişcarea

  • C. 

   Este format din muşchi, care sunt organele active ale mişcării

  • D. 

   Participǎ la realizarea mişcǎrii prin musculatura netedǎ

 • 2. 
  Identificați varianta care cuprinde muşchi ai capului:
  • A. 

   Muşchii sternocleidomastoidieni

  • B. 

   Muşchii trapezi

  • C. 

   Muşchiul pielos al gâtului

  • D. 

   Muşchii mimicii

 • 3. 
  Selectați varianta care cuprinde un muşchi al gâtului:
  • A. 

   Muşchiul subclavicular

  • B. 

   Muşchiul pielos al gâtului

  • C. 

   Muşchii mimicii

  • D. 

   Muşchii maseteri

 • 4. 
  Selectați afirmația corectă despre mușchiul diafragm:
  • A. 

   Desparte cutia toracicǎ de cavitatea abdominală

  • B. 

   Are o faţǎ concavǎ spre torace

  • C. 

   Prezintǎ o faţǎ boltitǎ spre abdomen

  • D. 

   Este prelungirea anatomică a pleurei

 • 5. 
  Identificaţi afirmaţia eronată privind muşchiul deltoid:
  • A. 

   Ridicǎ membrul superior pânǎ la orizontalǎ

  • B. 

   Este situat la nivelul antebraţului

  • C. 

   Este situat imediat sub piele

  • D. 

   Este principalul muşchi al umǎrului

 • 6. 
  Identificați mușchiul care nu face parte din musculatura anterioară a brațului:
  • A. 

   Muşchiul coracobrahial

  • B. 

   Muşchiul brahial

  • C. 

   Muşchiul cvadriceps brahial

  • D. 

   Muşchiul biceps brahial

 • 7. 
  Identificați afirmația corectă privind muşchiul croitor:
  • A. 

   Este format din fibre musculare netede

  • B. 

   Este situat sub muşchiul cvadriceps

  • C. 

   Se aflǎ în loja posterioarǎ a coapsei

  • D. 

   Este cel mai lung muşchi al corpului

 • 8. 
  Selectați afirmaţia incorectă referitoare la contractilitatea muşchilor:
  • A. 

   Contractilitatea reprezintǎ capacitatea muşchiului de a dezvolta tensiune între capetele sale

  • B. 

   Baza molecularǎ a contractilitǎţii o constituie proteinele contractile

  • C. 

   Baza anatomicǎ a contractilitǎţii este miofibrila

  • D. 

   Contractilitatea este proprietatea specificǎ muşchiului

 • 9. 
  Alegeți afirmaţia corectă referitoare la proprietǎţile muşchilor:
  • A. 

   Excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ contracţiei specifice fibrei musculare

  • B. 

   Sarcomerul este unitatea morfofuncţionalǎ a miofibrilei

  • C. 

   Excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ acţiunii unei forţe exterioare

  • D. 

   Excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ alungirii pasive a muşchiului

 • 10. 
  Alegeți afirmaţia corectă referitoare la elasticitatea muşchilor:
  • A. 

   Se datoreazǎ pompelor ionice

  • B. 

   Este proprietatea muşchiului de a se scurta ca rǎspuns la un stimul

  • C. 

   Este proprietatea muşchiului de a reveni pasiv la forma iniţialǎ când forţa care l-a deformat a încetat sǎ mai acţioneze

  • D. 

   Este proprietatea muşchiului de a se dilata sub acţiunea unui stimul

 • 11. 
  Identificați afirmația corectă privind tonusul muscular:
  • A. 

   Este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor lipsiţi de inervaţie motorie

  • B. 

   Este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor care au inervaţie motorie somaticǎ şi senzitivǎ intacte

  • C. 

   Are un mecanism voluntar

  • D. 

   Are ca bazǎ anatomicǎ fibrele elastice din muşchi

 • 12. 
  Selectaţi afirmaţia incorectă referitoare la fiziologia muşchilor:
  • A. 

   Tonusul muscular are un mecanism voluntar

  • B. 

   Baza molecularǎ a contractilitǎţii o constituie proteinele contractile

  • C. 

   Tonusul muscular este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor care au inervaţie motorie somaticǎ şi senzitivǎ intacte

  • D. 

   Elasticitatea este proprietatea muşchiului de a se deforma sub acţiunea unei forţe şi de a reveni pasiv la forma iniţialǎ când forţa care l-a deformat a încetat sǎ mai acţioneze

 • 13. 
  Alegeți afirmația corectă cu privire la contracţiile izometrice ale fibrelor musculare striate:
  • A. 

   Variazǎ şi lungimea şi tensiunea muşchiului

  • B. 

   Toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ şi lucru mecanic intern

  • C. 

   Muşchiul presteazǎ lucru mecanic extern

  • D. 

   Tensiunea muşchiului rǎmâne constantǎ

 • 14. 
  Următoarele afirmații privind contracţiile izotonice ale fibrelor musculare striate sunt false, cu o excepție:
  • A. 

   Variazǎ şi lungimea şi tensiunea muşchiului

  • B. 

   Toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ şi lucru mecanic intern

  • C. 

   Muşchiul nu presteazǎ lucru mecanic extern

  • D. 

   Tensiunea muşchiului rǎmâne constantǎ

 • 15. 
  Următoarele afirmații privind oboseala musculară sunt corecte, cu o excepție:
  • A. 

   Atrofie musculară

  • B. 

   Contractură fiziologică uneori

  • C. 

   Scăderea excitabilităţii

  • D. 

   Diminuarea forţei musculare

 • 16. 
  Identificați afirmaţia falsă:
  • A. 

   Contracţia auxotonică este aceea în care variază atât lungimea, cât şi tensiunea muşchiului

  • B. 

   Există trei tipuri de contracţie musculară: izometrică, izotonică şi auxotonică

  • C. 

   Principala formă de manifestare a activităţii musculare este contracţia

  • D. 

   După poziţia în organism, muşchii netezi se împart în: muşchii capului, gâtului, trunchiului şi membrelor

 • 17. 
  Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la contracţia musculară:
  • A. 

   în cazul contracţiei izotonice tensiunea muşchiului rămâne constantă dar variază lungimea

  • B. 

   Iniţierea oricărei contracţii este întotdeauna auxotonică

  • C. 

   Contracţia izometrică nu produce lucru mecanic ci căldură

  • D. 

   Contracţia izotonică este caracteristică majorităţii muşchilor scheletici

 • 18. 
  Următoarea afirmaţie referitoare la fibrele musculare striate este adevărată:
  • A. 

   Funcţionează ca un sinciţiu

  • B. 

   Au diametrul de 1 mm -12 cm

  • C. 

   Formează musculatura treimii inferioare a esofagului

  • D. 

   Organitele specifice sunt reprezentate de către miofibrilele

 • 19. 
  Selectați afirmația falsă cu privire la contracţia izotonică:
  • A. 

   Produce mişcare

  • B. 

   Tensiunea muşchiului rămâne constantă

  • C. 

   Lungimea muşchiului rămâne constantă

  • D. 

   Lungimea muşchiului se modifică

 • 20. 
  Identificați afirmația corectă privind contracţia izometrică:
  • A. 

   Nu produce căldură

  • B. 

   Nu prestează lucru mecanic intern

  • C. 

   Produce căldură

  • D. 

   Prestează lucru mecanic

 • 21. 
  Identificați afirmația adevărată despre contracţia izotonică:
  • A. 

   Nu produce mişcare

  • B. 

   Produce căldură

  • C. 

   Nu produce lucru mecanic

  • D. 

   Produce lucru mecanic

 • 22. 
  Selectați varianta care indică o proprietate fundamentă a muşchilor:
  • A. 

   Reflexicitatea

  • B. 

   Plasticitatea

  • C. 

   Contractilitate

  • D. 

   Conductibilitatea

 • 23. 
  Următoarele afirmaţii referitoare la miofibrile sunt corecte, cu o excepție:
  • A. 

   Unitatea morfofuncţională a miofibrilei este miozina

  • B. 

   La microscopul electronic apar alcătuite din două tipuri de miofilamente: groase, de miozină şi subţiri de actină

  • C. 

   Văzute la microscopul optic prezintă o alternanţă de discuri clare şi întunecate situate la acelaşi nivel în toate miofibrilele

  • D. 

   Sunt organite specifice fibrei musculare striate

 • 24. 
  Identificați afirmația falsă cu privire la tonusul muscular:
  • A. 

   Are rol în termoreglare

  • B. 

   Este menţinut pe baza informaţiilor primite de la proprioceptori

  • C. 

   Nu este controlat de sistemul nervos central

  • D. 

   Este fenomen de natură reflex

 • 25. 
  Alegeți afirmaţia corectă:
  • A. 

   Contracţia izotonicǎ nu realizeazǎ lucru mecanic şi nu produce mişcare

  • B. 

   La exteriorul tendonului muscular se află endomisium

  • C. 

   Contracţia izometricǎ produce lucru mecanic

  • D. 

    contracţia auxotonicǎ este aceea în care variazǎ atât lungimea cât şi tensiunea muşchiului

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.