ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา Science And Problem Solving

20 | Total Attempts: 6065

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา Science And Problem Solving - Quiz

.ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย วโดย คลิกเลือกที่ จุดกลม หน้าตัวที่เห็นว่าถูกต้อ ที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเป็นการสังเกต
  • A. 

   คุณแม่มาเยี่ยมเราเมื่อวานนี้

  • B. 

   กระเป๋าหนังสือใบนี้ราคาแพงมาก

  • C. 

   ลมพัดแรงมากเมื่อเช้าวานนี้

  • D. 

   ฝนจะตกหนักมากในวันพรุ่งนี้

 • 2. 
  นักวิทยาศาสตร์มักทำการทดลองซ้ำหลายครั้ง แสดงถึงลักษณะนิสัยข้อใด
  • A. 

   มีเหตุผล

  • B. 

   ช่างสังเกต

  • C. 

   ช่างคิดช่างสงสัย

  • D. 

   มีความพยายาม

 • 3. 
  ความอยากรู้อยากเห็นของนักวิทยาศาสตร์ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องใด
  • A. 

   ทำการทดลองได้ผล

  • B. 

   ค้นพบสิ่งใหม่ๆ

  • C. 

   ผลงานเป็นที่ยอมรับ

  • D. 

   มีความรอบรู้ในการแก้ปัญหา

 • 4. 
  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมีกี่ส่วน อะไรบ้าง
  • A. 

   3 ส่วนคือ เชิงการเปลี่ยนแปลง เชิงสมบัติของวัตถุ เชิงคุณภาพ

  • B. 

   3 ส่วนคือ เชิงคุณภาพ เชิงขนาด เชิงการสัมผัส

  • C. 

   3 ส่วนคือ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   3 ส่วนคือ เชิงการสังเกต เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

 • 5. 
  นักวิทยาศาสตร์จะสรุปผลการทดลองได้อย่างมีความเชื่อมั่นเมื่อใด
  • A. 

   รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองได้ถูกต้องตรงกัน

  • B. 

   ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีที่มีอยู่เดิม

  • C. 

   ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากที่สุด

  • D. 

   กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานที่ดี

 • 6. 
  ความเฉื่อย คืออะไร
  • A. 

   แรงที่กระทำต่อมวล

  • B. 

   สมบัติของวัตถุในการต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่

  • C. 

   เป็นมวลของวัตถุต่อหน่วยปริมาตร

  • D. 

   ปริมาณของแรงที่ใช้กดบนพื้นผิว

 • 7. 
  . ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในอุปกรณ์ ทดลองการลอยการจม
  • A. 

   ไฟฉาย แก้วน้ำ

  • B. 

   ขันน้ำ ดินน้ำมัน

  • C. 

   ขันน้ำ แก้วน้ำ

  • D. 

   เกลือ แก้วน้ำ

 • 8. 
  การกระตุกเหรียญให้เหรียญหล่นลงไปในแก้วต้องออกแรงให้ชนะแรงใด
  • A. 

   แรงที่มากระทำต่อวัตถุ

  • B. 

   แรงโน้มถ่วง

  • C. 

   แรงเฉื่อย

  • D. 

   แรงธรรมชาติ

 • 9. 
  การทดลองแก้วน้ำมหัศจรรย์ ควรตัดกระดาษที่ปิดปากแก้วให้มีขนาดอย่างไรจึงจะดีที่สุด
  • A. 

   ใหญ่กว่าปากแก้วมาก ๆ

  • B. 

   ใหญ่กว่าปากแก้วเล็กน้อย

  • C. 

   ให้พอดีกับปากแก้ว

  • D. 

   ตัดเท่าไหร่ก็ได้ตามใจ

 • 10. 
  การที่วัตถุสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้เป็นเพราะเหตุใด
  • A. 

   มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

  • B. 

   มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ

  • C. 

   มีความหนาแน่นเท่ากับน้ำ

  • D. 

   มีน้ำหนักเบากว่าน้ำ

 • 11. 
  จากการทดลองแก้วน้ำมหัศจรรย์ เมื่อคว่ำแก้วลงน้ำจึงไม่หก
  • A. 

   เพราะมีกระดาษปิดปากแก้วไว้

  • B. 

   เพราะเป็นแก้วที่ทำมาพิเศษ

  • C. 

   เพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำกับน้ำ

  • D. 

   เพราะมีแรงดันของอากาศดันไว้

 • 12. 
  เมื่อใส่น้ำแข็งลงในแก้ว แล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่จะพบว่ารอบนอกของแก้วมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็ม ข้อใดเป็นผลจากการสังเกต และบันทึกผล
  • A. 

   หยดน้ำที่เกิดเป็นกระบวนการเดียวกับการเกิดน้ำค้าง

  • B. 

   แก้วน้ำรั่วเป็นเหตุให้น้ำซึมออกมาที่ผิวนอก

  • C. 

   ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆแก้ว

  • D. 

   มีหยดน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกาะอยู่จำนวนมากที่ผิวแก้ว

 • 13. 
  จากการทดลองไข่ต้มหรือไข่ดิบใช้วิธีการอย่างไรเพื่อทดสอบ
  • A. 

   ทุบไข่ให้แตก

  • B. 

   โยนไข่

  • C. 

   การหมุนไข่

  • D. 

   กลิ้งไข่

 • 14. 
  แก้วน้ำดื่ม 2 ใบขนาดเท่ากันหลังจากล้างแล้วก็ซ้อนกันไว้ ปรากฏว่าเมื่อต้องการนำมาใช้ แก้วติดกันแน่นจนดึงไม่ออก นักเรียนควรเลือกดำเนินการตามข้อใดจึงจะดีที่สุด
  • A. 

   หาคนอื่นมาช่วยกันดึงออก

  • B. 

   ไปดึงออกในอ่างน้ำที่มีน้ำเย็นจัด

  • C. 

   เคาะใบหนึ่งให้แตกแล้วใช้อีกใบหนึ่ง

  • D. 

   แช่แก้วทั้ง 2 ใบลงในน้ำร้อนซัก 1 นาที

 • 15. 
  ทดลองแช่ไข่ดิบในน้ำส้มสายชูพบว่าทำให้เปลือกไข่นิ่ม เหลือแต่เยื่อบางๆ หุ้มอยู่เหตุการณ์ใดมีหลักการเช่นเดียวกัน
  • A. 

   กินเครื่องในไก่ ทำให้เป็นโรคเก๊า

  • B. 

   กินเปรี้ยวมากทำให้ฟันสึกกร่อน

  • C. 

   รถที่อยู่ใกล้ทะเลจะผุเร็ว

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3

 • 16. 
  ถ้านักเรียนไปนั่งทับหมากฝรั่งที่มีคนกินแล้วทิ้งไว้ที่เก้าอี้ ติดกางเกง ควรทำความสะอาดอย่างไร
  • A. 

   แช่ในน้ำเกลือเจือจาง สักครู่แล้วล้างออก

  • B. 

   นำกางเกงไปแช่ในน้ำผสมเบกกิ้งโซดา

  • C. 

   เอากางเกงใส่ถุง แล้วเข้าตู้เย็น พอหมากฝรั่งถูกความเย็นจะแข็งตัว แกะออกง่าย

  • D. 

   นำไปแช่ในน้ำปูนใส

 • 17. 
  เรื่องทักษะการวัดมีประโยชน์อย่างไร
  • A. 

   การนำตัวเลขมาคำนวณ

  • B. 

   การตีความหมายของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

  • C. 

   ใช้ในการขายสิ่งของ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  ใครมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการวัด
  • A. 

   บีระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้

  • B. 

   เอบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้

  • C. 

   ซีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 19. 
  ความหมายของ จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความชำนาญ

  • B. 

   การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

  • C. 

   ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา

  • D. 

   กระบวนการที่ใช้จัดพวกวัตถุหรือปรากฎการณ์ต่างๆ

 • 20. 
  ทำไมจิงโจ้น้ำถึงลอยตัวอยู่บนน้ำได้
  • A. 

   แรงดันอากาศ

  • B. 

   ความสามรถพิเศษของจิงโจ้น้ำ

  • C. 

   แรงโน้มถ่วง

  • D. 

   แรงตึงผิว

Back to Top Back to top