แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Captivate

5 Questions | Total Attempts: 453

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 
     โปรแกรม Adobe Captivate ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ไดร์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  ในการติดตั้งโปรแกรม Captivate จำเป็นต้องปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช่หรือไม่
  • A. 

   ใช่

  • B. 

   ไม่ใช่

 • 3. 
     โปรแกรม Captivate มีทั้งรูปแบบ 32 บิต และ 64 บิต ใช่หรือไม่
  • A. 

   ใช่

  • B. 

   ไม่ใช่

 • 4. 
  ในขั้นตอนการ Chack โปรแกรม Captivate นักเรียนต้องนำไฟล์ชื่อใด ไปไว้ใน  C:\Windows\System32\drivers\etc
  • A. 

   cp

  • B. 

   host

  • C. 

   chk

  • D. 

   cpp

 • 5. 
     ในขั้นตอนการ Pacth ของโปรแกรม Captivate นักเรียนจะต้องนำชื่อไฟล์ใด ไปวางใน โฟล์เดอร์ Adobe Captivate ที่นักเรียนติดต้องแล้ว
  • A. 

   amtiib.dll

  • B. 

   amtlid.dll

  • C. 

   amtlib.dll

  • D. 

   antlib.dll

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.