Latih Tubi Tingkatan 2 Bab 7 - Soalan Objektif Dan Subjektif

20 Questions | Attempts: 716

SettingsSettingsSettings
Latih Tubi Tingkatan 2 Bab 7 - Soalan Objektif Dan Subjektif - Quiz

Created by Normadia, Nur Farahin Auni, Nur Amalina, Mohammad Ridzuan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah kesan peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch terhadap Dato' Maharaja Lela?
  • A. 

   Dibuang negeri

  • B. 

   Dihukum gantung

  • C. 

   Diberi pencen dan rumah

  • D. 

   Diiktiraf sebagai pembesar kawasan

 • 2. 
  Dato Maharaja Lela merupakan pahlawan yang terkenal dari daerah?
  • A. 

   Seri Menanti

  • B. 

   Pasir Salak

  • C. 

   Rembau

  • D. 

   Naning

 • 3. 
  • Cukai tanah
  • Cukai tanaman
  • Kesukaran membayar cukai
   Rajah diatas menunjukkan faktor kebangkitan X.Siapakah pemimpin kebangkitan tersebut?
  • A. 

   Rentap

  • B. 

   Mat Kilau

  • C. 

   Tok Janggut

  • D. 

   Dol Said

 • 4. 
  • Raja Abdullah, Raja Ismail, Dato Maharaja Lela telah mengambil keputusan membunuh J.W.W. Birch, Residen British di Perak
   Mengapakah berlaku keadaan sedemikian?
  • A. 

   Pengenalan cukai baru

  • B. 

   Perasaan anti British

  • C. 

   Penyebaran surat kenaikan cukai

  • D. 

   Raja Yusof dilantik sebagai sultan

 • 5. 
  Antara berikut siapakah terlibat dalam penentangan di Kelantan dan Perak?‚Äč
  1. Tengku Kudin
  2. Mat Kilau
  3. Tok Janggut
  4. Dato Maharaja Lela
  • A. 

   1 dan 2

  • B. 

   2 dan 3

  • C. 

   1 dan 4

  • D. 

   3 dan 4

 • 6. 
  Mengapakah Tok janggut menentang British di Kelantan?
  • A. 

   Menghina ketua kampung

  • B. 

   Mengambilalih pemerintahan

  • C. 

   Cukai yang membebankan

  • D. 

   Pengharaman amalan perhambaan

 • 7. 
  Raja Abdullah, Raja Ismail dan Dato Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Apakah yang diputuskan dalam mesyuarat tersebut?
  • A. 

   Melantik ketua penghulu

  • B. 

   Menggubal perlembagaan

  • C. 

   Menaikkan kadar cukai

  • D. 

   Membunuh Residen Perak

 • 8. 
  Apakah jawatan yang dipegang Tok Janggut semasa menguasai Pasir Puteh selama tiga hari?
  • A. 

   Raja

  • B. 

   Perdana Menteri

  • C. 

   Penghulu

  • D. 

   Ketua Kampung

 • 9. 
  Apakah kesan penentangan Tok Janggut?
  • A. 

   Dibunuh oleh Sarjan Che Wan

  • B. 

   Tok Janggut terkorban

  • C. 

   Dibuang negeri

  • D. 

   Di beri pengampunan

 • 10. 
  Siapakah pemimpin penentangan di Pasir Salak?
  • A. 

   Mat Salleh

  • B. 

   Dato Maharaja Lela

  • C. 

   Rentap

  • D. 

   Dato Bahaman

 • 11. 
  Perak menerima Residen British iaitu J.W.W. Birch hasil daripada?
 • 12. 
  Siapakah yang diarahkan menangkap Tok Janggut kerana gagal membayar cukai?
 • 13. 
  Apakah nama sebenar Tok Janggut?
 • 14. 
  Apakah hukuman yang diterima Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Indut dan sepuntum di Matang, Perak? 
 • 15. 
  Birch campur tangan dalam adat resam penduduk tempatan dengan mengharamkan?
 • 16. 
  Birch memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British?
 • 17. 
  Raja Ismail dibuang negeri ke?
 • 18. 
  Tok Janggut sangat mahir dalam ilmu?
 • 19. 
  Jenazah Tok Janggut digantung songsang dan dikebumikan di?
 • 20. 
  Siapakah yang dilantik sebagai raja ketika Pasir Puteh bebas dari British?
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.