Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.2.

38 Pitanja | Total Attempts: 275075

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.2.

Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 
  Što je kolnička traka? (Priručnik, strana 1-7)
  • A. 

   Uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka

  • B. 

   Obilježeni ili neobilježeni dio kolnika čija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda vozila u jednom smjeru

 • 2. 
  O čemu ovisi kulturno ponašanje sudionika u prometu? (Priručnik, strana 2-2)
  • A. 

   O njihovoj općoj kulturi

  • B. 

   O njihovom odgoju

  • C. 

   O motiviranosti sudionika za kulturno ponašanje u prometu

 • 3. 
  O čemu ovisi duljina puta kočenja? (Priručnik, strana 3-10)
  • A. 

   O psihomotoričkim sposobnostima vozača

  • B. 

   O brzini vožnje

  • C. 

   O stanju kolnika

 • 4. 
  Vozite cestom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 6-4)
  • A. 

   Ubrzati vozilo i obići pješaka prije nailaska vozila iz suprotnog smjera

  • B. 

   Usporiti vozilo, sačekati prolazak vozila iz suprotnog smjera i potom obići pješaka

  • C. 

   Nastaviti vožnju prelaskom na lijevu prometnu traku i obići pješaka

 • 5. 
  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-7)
  • A. 

   Uključena duga svjetla

  • B. 

   Uključena kratka svjetla

  • C. 

   Uključena svjetla za maglu

 • 6. 
  Kako ćete voziti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 9-3)
  • A. 

   Propustit ćete pješake koji se kreću pješačkom zonom i nastaviti vožnju tom ulicom brzinom do 30 km na sat

  • B. 

   Nastavit ćete vožnju tom ulicom, ali ćete voziti najviše brzinom hoda pješaka

  • C. 

   Nastavit ćete vožnju u drugom smjeru jer nije dopuštena vožnja tom ulicom

 • 7. 
  Koliki razmak ste, u pravilu, dužni držati kada vozite iza drugog vozila, ako je kolnik sklizak? (Priručnik, strana 10-5)
  • A. 

   Dvostruko veći od razmaka na suhom kolniku

  • B. 

   Trostruko veći od razmaka na suhom kolniku

  • C. 

   Isti razmak kao kad je kolnik suh

 • 8. 
  Kakvo ponašanje djece možete očekivati u prometu na cesti? (Priručnik, strana 6-6)
  • A. 

   Nepropisno ponašanje

  • B. 

   Ponašanje u skladu s prometnim propisima

  • C. 

   Zaokupljenost igrom i spontano reagiranje

  • D. 

   Nepredvidivo i nepromišljeno ponašanje

 • 9. 
  Što treba činiti vozač za pravodobno uočavanje prometnog znaka i postupanje tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-30, 5-6 do 5-8)
  • A. 

   Pažnju usmjeriti na prometnu situaciju ispred vozila

  • B. 

   Razumjeti poruku znaka i postupiti prema njoj

  • C. 

   Voziti na minimalnom razmaku iza vozila

 • 10. 
  Kako ćete postupiti u slučaju kvara na vozilu u situaciji kao na slici?  
  • A. 

   Uključiti sve pokazivače smjera

  • B. 

   Postaviti sigurnosni trokut što dalje iza vozila na vidnom mjestu

  • C. 

   Na vozilu ugasiti kratka svjetla

 • 11. 
  Kako ćete se ponašati tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-3 do 12-4)
  • A. 

   Voziti s upaljenim dugim svjetlima

  • B. 

   Predviđati mogućnost dolaska vozila iz suprotnog smjera

  • C. 

   Voziti na potrebnom razmaku prema uvjetima vidljivosti

 • 12. 
  Kako ćete postupiti kada vozilom naiđete na veću količinu vode na cesti? (Priručnik, strana 12-4 do 12-6)
  • A. 

   Sačuvati prisebnost i pokušati izići iz vode

  • B. 

   Zaustaviti vozilo u vodi

  • C. 

   Zaustaviti vozilo i isključiti motor

 • 13. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici prije nailaska vlaka? (Priručnik, strana 7-25 do 7-26)
  • A. 

   Nastaviti vožnju između polubranika

  • B. 

   Zaustaviti vozilo i čekati da se polubranici dignu

 • 14. 
  Kada vozač mora uključiti sve pokazivače smjera na vozilu? (Priručnik, strana 4-30)
  • A. 

   Prilikom vožnje nepreglednim i uskim zavojem

  • B. 

   Kada namjerava znatnije smanjiti brzinu

  • C. 

   Za vrijeme kretanja vozila unatrag

 • 15. 
  Kada vozač smije proći raskrižjem ako je na semaforu upaljeno samostalno žuto svjetlo? (Priručnik, strana 4-12)
  • A. 

   Ako misli da će stići ući u raskrižje prije nego se uključi crveno svijetlo

  • B. 

   Ako se nalazi na tolikoj udaljenosti od semafora da se ne može na siguran način zaustaviti

 • 16. 
  Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici? (Priručnik, strana 4-26 do 4-27)
  • A. 

   Zabranu prolaska za sudionike u prometu koji nailaze iz smjera u kojemu su okrenuta leđa odnosno prsa policijskog službenika

  • B. 

   Slobodan prolazak za sudionike u prometu koji nailaze iz smjera u kojemu su okrenuta leđa odnosno prsa policijskog službenika

 • 17. 
  Kako ćete postupiti pri nailasku na prometni znak kao na slici? (Priručnik, strana 4-31)
  • A. 

   Postupno smanjivati brzinu do mjesta prelaska pješaka

  • B. 

   Obići pješake ako prelaze preko obilježenoga pješačkog prijelaza

  • C. 

   Propustiti pješake koji prelaze preko obilježenoga pješačkog prijelaza

 • 18. 
  Koji prometni znak označuje blizinu mjesta na kojemu se nalazi obilježeni pješački prijelaz? (Priručnik, strana 4-5 do 4-6). Upišite odgovor (redni broj iznad prometnog znaka) u kvadratić.
 • 19. 
  Kako ćete kao vozač vozila postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-6 do 4-7, 4-20)
  • A. 

   Obvezno zaustaviti vozilo

  • B. 

   Obvezno voziti bez zaustavljanja

  • C. 

   Zaustaviti vozilo samo ako nailazi vozilo

 • 20. 
  Na koju obavijest ukazuje ovaj prometni znak? (Priručnik, strana 9-4)
  • A. 

   Da vozite brzom cestom

  • B. 

   Da vozite cestom s jednosmjernim prometom

  • C. 

   Na obvezan smjer vožnje

 • 21. 
  Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? (Priručnik, strana 4-10, 7-21)
  • A. 

   Na zabranu zaustavljanja i parkiranja u vremenu od 16 do 18 sati

  • B. 

   Na mjesto gdje je dopušteno zaustavljanje i parkiranje u vremenu od 16 do 18 sati

 • 22. 
  Kako se treba ponašati vozač na cesti ili drugoj prometnoj površini prema drugim sudionicima u prometu? (Priručnik, strana 7-2)
  • A. 

   Ne smije ih ugrožavati ili ometati

  • B. 

   Ne smije ih prisiljavati na promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu

  • C. 

   Ne smije im osigurati ni minimalni prostor za promjenu dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu

 • 23. 
  O čemu mora voditi računa vozač koji želi započeti neku radnju vozilom u prometu? (Priručnik, strana 7-2)
  • A. 

   Samo o prometnim znakovima izričitih naredaba

  • B. 

   O položaju svog i drugih vozila

  • C. 

   O smjeru i brzini kretanja drugih vozila na cesti

 • 24. 
  Što mora učiniti vozač koji se sa zemljane ceste uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom? (Priručnik, strana 7-2 do 7-3)
  • A. 

   Zaustaviti vozilo kako bi propustio vozila koja nailaze cestom

  • B. 

   Nastaviti vožnju bez zaustavljanja ako nema vozila

  • C. 

   Ukloniti blato s kotača ako ga ima

 • 25. 
  Na koji način vozač vozila u naselju treba omogućiti uključivanje vozila javnog prijevoza putnika sa stajališta koje se nalazi izvan kolnika? (Priručnik, strana 7-2 do 7-3)
  • A. 

   Ne smije ugrožavati i ometati uključivanje autobusa u promet

  • B. 

   Ne treba voditi računa o drugim vozilima

  • C. 

   Ne treba voditi računa o pješacima

 • 26. 
  U kojim slučajevima se vozač svojim vozilom na cesti može kretati unatrag? (Priručnik, strana 7-5)
  • A. 

   Ako su na cesti najmanje dvije prometne trake za kretanje vozila u jednom smjeru

  • B. 

   Ako će to učiniti samo na kratkom dijelu ceste

  • C. 

   Ako ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

 • 27. 
  Prema čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila? (Priručnik, strana 7-5 do 7-7)
  • A. 

   Prema maksimalnoj snazi motora vozila

  • B. 

   Prema osobinama i stanju ceste

  • C. 

   Prema vidljivosti i preglednosti

 • 28. 
  Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje na cesti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-5 do 7-7)? Upišite u kvadratić samo brojku (brzinu) izraženu u km na sat.
 • 29. 
  Kada je vozač dužan zauzeti položaj u prometnoj traci kojom želi proći kroz raskrižje? (Priručnik, strana 7-7 do 7-9)
  • A. 

   Neposredno prije ulaska u raskrižje

  • B. 

   U raskrižju

  • C. 

   Na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem

 • 30. 
  Kako ćete postupiti na raskrižju cesta iste važnosti? (Priručnik, strana 7-10)
  • A. 

   Propustiti vozila koja nailaze s vaše lijeve strane

  • B. 

   Propustiti vozila koja nailaze s vaše desne strane

 • 31. 
  Kada vozač ne smije vozilom ući u raskrižje iako je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo? (Priručnik, strana 7-12)
  • A. 

   Ako se zbog gustoće prometa mora zaustaviti u raskrižju

  • B. 

   Ako je gustoća prometa s bočnih strana velika

  • C. 

   Ako se zbog gustoće prometa mora zaustaviti na obilježenom pješačkom prijelazu

 • 32. 
  Što je mimoilaženje? (Priručnik, strana 7-17)
  • A. 

   Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće istim smjerom

  • B. 

   Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera

 • 33. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-17 do 7-18)
  • A. 

   Pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju

  • B. 

   Voziti prije vozila iz suprotnog smjera

  • C. 

   Propustiti vozilo iz suprotnog smjera

 • 34. 
  Smije li se pretjecati vozilo s desne strane koje na raskrižju skreće ulijevo? (Priručnik, strana 7-18 do 7-21)
  • A. 

   Smije

  • B. 

   Ne smije

 • 35. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)
  • A. 

   Propustiti crveni automobil

  • B. 

   Voziti prije crvenog automobila

 • 36. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)
  • A. 

   Propustiti crveni automobil

  • B. 

   Propustiti crni automobil

  • C. 

   Voziti prije crnog automobila

 • 37. 
  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 1-15, 7-10 do 7-15)
  • A. 

   Propustiti autobus

  • B. 

   Propustiti oba vozila

  • C. 

   Propustiti motocikl i voziti prije autobusa

 • 38. 
  Kako ćete postupiti ako je na semaforu upaljeno žuto trepteće svjetlo u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 1-15, 4-12, 7-10 do 7-15)
  • A. 

   Propustiti motocikl i voziti prije autobusa

  • B. 

   Voziti prvi kroz raskrižje

  • C. 

   Voziti zadnji kroz raskrižje