Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.13.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Luka
L
Luka
Community Contributor
Quizzes Created: 24 | Total Attempts: 4,171,542
Pitanja: 38 | Attempts: 120,344

SettingsSettingsSettings
Prometni Propisi I Sigurnosna Pravila - Test Br.13. - Quiz

Naputak za rješavanje testa.  Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da na svako pitanje i ponuđene odgovore odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Kada se odlučite za točan odgovor ili točne odgovore kliknite na kvadratić pored tog odgovora. U nekim pitanjima potrebno je upisati broj na za to predviđeno mjesto. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora, pa i svi ponuđeni odgovori mogu biti točni. Pitanje na koje nije odgovoreno ili je netočno odgovoreno ili je samo djelomično odgovoreno ocjenjuje se kao netočno. Ispit ćete položiti ako odgovorite točno na najmanje 34 od ukupno 38 pitanja.


Questions and Answers
 • 1. 

  Kojom najvećom brzinom na autocesti smije upravljati vozilom mladi vozač koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije? (Priručnik, strana 1-14)

  • A. 

   Brzinom do 120 km na sat

  • B. 

   Brzinom do 110 km na sat

  • C. 

   Brzinom do 130 km na sat

  Correct Answer
  A. Brzinom do 120 km na sat
  Explanation
  A young driver with a B category driver's license is allowed to drive on the highway at a maximum speed of 120 km/h.

  Rate this question:

 • 2. 

  U prometu, prema kojim se sudionicima vozač ne smije bez opreza pouzdati u načelo povjerenja? (Priručnik, strana 2-3 do 2-4)

  • A. 

   Prema djeci

  • B. 

   Prema sudionicima drugog spola

  • C. 

   Prema osobama koje su vidno pod utjecajem alkohola

  Correct Answer(s)
  A. Prema djeci
  C. Prema osobama koje su vidno pod utjecajem alkohola
  Explanation
  In traffic, a driver should not rely on the principle of trust towards children and individuals visibly under the influence of alcohol. This means that drivers should exercise caution and not assume that children or individuals under the influence of alcohol will always act predictably or responsibly on the road.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kako mora postupiti vozač kada osjeti prve znakove umora? (Priručnik, strana 2-12)

  • A. 

   Izdržati što dulje do odredišta i onda se dobro odmoriti

  • B. 

   Odmah, na prikladnom mjestu, kratko se odmoriti

  Correct Answer
  B. Odmah, na prikladnom mjestu, kratko se odmoriti
  Explanation
  When a driver starts to feel the first signs of fatigue, they should immediately find a suitable place to rest and take a short break. This is important for the safety of both the driver and other road users. Resting and taking a break can help the driver regain their focus and alertness, reducing the risk of accidents caused by drowsiness. It is not advisable for the driver to try and push through their fatigue and continue driving until they reach their destination, as this can increase the danger on the road.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kojoj najmanjoj duljini mora odgovarati duljina potrebnog razmaka između vozila u koloni, dok se kreću cestom? (Priručnik, strana 3-12)

  • A. 

   Duljini puta kočenja

  • B. 

   Duljini puta reagiranja

  • C. 

   Duljini zaustavnog puta

  Correct Answer
  C. Duljini zaustavnog puta
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that the minimum length of the necessary distance between vehicles in a column while driving on the road should correspond to the length of the stopping distance. This means that the vehicles should maintain a distance that allows them to come to a complete stop without colliding with the vehicle in front of them. It is important to have enough space to react and stop safely in case of an emergency or sudden braking.

  Rate this question:

 • 5. 

  Smije li vozač svojim vozilom na cesti za dvosmjerni promet u situaciji kao na slici voziti unatrag? (Priručnik, strana 7-5)

  • A. 

   Ne smije jer je cesta s dvosmjernim prometom

  • B. 

   Smije ako to čini samo na kratkom dijelu ceste

  • C. 

   Smije ako ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu

  Correct Answer(s)
  B. Smije ako to čini samo na kratkom dijelu ceste
  C. Smije ako ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu
  Explanation
  The correct answer is "smije ako to čini samo na kratkom dijelu ceste, smije ako ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu". This means that the driver is allowed to drive in reverse on a two-way road as long as it is only for a short distance and does not pose a danger or obstruction to other road users.

  Rate this question:

 • 6. 

  S koje se strane mora obilaziti pješački otok koji se nalazi na sredini kolnika ceste s dvosmjernim prometom? (Priručnik, strana 7-19)

  • A. 

   S lijeve strane

  • B. 

   S desne strane

  Correct Answer
  B. S desne strane
  Explanation
  When it comes to pedestrian islands located in the middle of a two-way road, they should be bypassed on the right side. This ensures that pedestrians are safely separated from the flow of traffic coming from both directions. Therefore, the correct answer is "s desne strane" which translates to "on the right side" in English.

  Rate this question:

 • 7. 

  Gdje je na cesti na kojoj se promet odvija u oba smjera vozač dužan zaustaviti ili parkirati vozilo? (Priručnik, strana 7-22)

  • A. 

   Na nogostupu

  • B. 

   Uz desni rub kolnika

  • C. 

   Uz lijevi rub kolnika

  Correct Answer
  B. Uz desni rub kolnika
  Explanation
  The correct answer is "uz desni rub kolnika" which translates to "along the right edge of the road". According to the manual, when driving on a road where traffic flows in both directions, the driver is required to stop or park the vehicle along the right edge of the road. This is a common rule in many countries to ensure the smooth flow of traffic and to allow other vehicles to pass safely.

  Rate this question:

 • 8. 

  Smije li vozač obilaziti drugo vozilo koje se zaustavilo radi propuštanja pješaka koji prelaze preko obilježenoga pješačkog prijelaza? (Priručnik, strana 7-21)

  • A. 

   Ne smije obilaziti

  • B. 

   Smije obilaziti

  Correct Answer
  A. Ne smije obilaziti
  Explanation
  According to the given answer, the driver is not allowed to overtake another vehicle that has stopped to let pedestrians cross at a marked pedestrian crossing. This is because it is important to prioritize the safety of pedestrians and allow them to cross the road safely. Overtaking in such a situation can endanger the pedestrians and is therefore prohibited.

  Rate this question:

 • 9. 

  Vozite gradom i želite skrenuti u ulicu označenu prometnim znakom kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 9-3)

  • A. 

   Usporit ćete i propustiti pješake koji se kreću pješačkom stazom

  • B. 

   Skrenut ćete i nastaviti vožnju pazeći da ne ugrožavate pješake koji se kreću češće i u većem broju tom ulicom

  • C. 

   Skrenut ćete u tu ulicu, ali ćete voziti najviše brzinom hoda pješaka

  • D. 

   Nastavit ćete vožnju ravno jer vam je zabranjeno skrenuti u tu ulicu

  Correct Answer
  D. Nastavit ćete vožnju ravno jer vam je zabranjeno skrenuti u tu ulicu
  Explanation
  The correct answer is that you will continue driving straight because it is prohibited to turn into that street.

  Rate this question:

 • 10. 

  Prometna traka kojom vozite završava kao u situaciji na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 10-8)

  • A. 

   Propustiti vozila koja se kreću desnom trakom

  • B. 

   Ne ometati vozila u koloni u koje se uključujete

  • C. 

   Voziti prije vozila koja se kreću desnom trakom

  Correct Answer(s)
  A. Propustiti vozila koja se kreću desnom trakom
  B. Ne ometati vozila u koloni u koje se uključujete
  Explanation
  In this situation, you should yield to the vehicles that are moving in the right lane. This means that you should allow them to pass before merging into their lane. Additionally, you should not obstruct or impede the vehicles in the column that you are merging into. Therefore, the correct answer is to "yield to vehicles that are moving in the right lane" and "not obstruct the vehicles in the column that you are merging into".

  Rate this question:

 • 11. 

  Kako treba postupiti vozač u vožnji po uzbrdici? (Priručnik, strana 10-14)

  • A. 

   Prilagoditi brzinu vožnje uzbrdici i njenoj duljini

  • B. 

   Održavati potreban razmak između vozila

  • C. 

   Voziti s minimalnim ubrzanjem

  Correct Answer(s)
  A. Prilagoditi brzinu vožnje uzbrdici i njenoj duljini
  B. Održavati potreban razmak između vozila
  Explanation
  The driver should adjust the speed of the vehicle according to the incline and length of the uphill road. Additionally, they should maintain a necessary distance between vehicles. Driving with minimal acceleration is also important while driving uphill.

  Rate this question:

 • 12. 

  Kako morate propisno obilježiti vozilo koje ste zbog opravdanih razloga zaustavili na cesti? (Priručnik, strana 10-12)

  • A. 

   Sigurnosnim trokutom na najmanje 200 metara iza vozila

  • B. 

   Sigurnosnim trokutom na najmanje 100 metara iza vozila

  • C. 

   Reflektirajućom svjetiljkom na krovu automobila

  Correct Answer
  B. Sigurnosnim trokutom na najmanje 100 metara iza vozila
  Explanation
  To properly mark a vehicle that has been stopped on the road for justified reasons, it is necessary to place a safety triangle at least 100 meters behind the vehicle. This is important to alert other drivers of the presence of the stopped vehicle and to ensure their safety. Placing the safety triangle at this distance allows for better visibility and gives drivers enough time to react and adjust their driving accordingly.

  Rate this question:

 • 13. 

  Gdje se na cesti izvan naselja smije pretjecati u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 10-9)

  • A. 

   Gdje nema prometnog znaka koji to zabranjuje

  • B. 

   Gdje postoji potrebna vidljivost, preglednost i širina ceste

  • C. 

   Gdje nailaze vozila iz suprotnog smjera

  Correct Answer(s)
  A. Gdje nema prometnog znaka koji to zabranjuje
  B. Gdje postoji potrebna vidljivost, preglednost i širina ceste
  Explanation
  In the given question, the correct answer is a combination of two options. According to the explanation, it is allowed to overtake on a road outside the settlement where there is no traffic sign prohibiting it and where there is sufficient visibility, clear view, and road width. Therefore, both options "gdje nema prometnog znaka koji to zabranjuje" (where there is no traffic sign prohibiting it) and "gdje postoji potrebna vidljivost, preglednost i širina ceste" (where there is sufficient visibility, clear view, and road width) are necessary conditions for overtaking in the situation shown in the picture.

  Rate this question:

 • 14. 

  Što može utjecati na preglednost ispred vozila tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 5-2)

  • A. 

   Razmak između vozila

  • B. 

   Vrsta i dimenzije vozila

  • C. 

   Prilagodba vozačkih zrcala

  Correct Answer(s)
  A. Razmak između vozila
  B. Vrsta i dimenzije vozila
  Explanation
  The visibility in front of the vehicle during driving can be affected by the distance between vehicles and the type and dimensions of the vehicles. Adjusting the driver's mirrors can also impact visibility, but it is not mentioned in the given answer options.

  Rate this question:

 • 15. 

  Koja su bitna obilježja vožnje u gradu? (Priručnik, strana 9-2)

  • A. 

   Ograničen broj parkirališnih mjesta

  • B. 

   Učestala i brza promjena prometnih situacija

  • C. 

   Mali broj znakova izričitih naredaba

  Correct Answer(s)
  A. Ograničen broj parkirališnih mjesta
  B. Učestala i brza promjena prometnih situacija
  Explanation
  The important characteristics of driving in the city include a limited number of parking spaces, frequent and rapid changes in traffic situations, and a small number of explicit command signs. These factors highlight the challenges and complexities of driving in urban areas, such as finding parking, adapting to constantly changing traffic conditions, and relying more on general traffic rules rather than specific signs.

  Rate this question:

 • 16. 

  Vozite vozilom desnom prometnom trakom u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 9-15 do 9-16)

  • A. 

   Oprezno obaviti pretjecanje autobusa

  • B. 

   Zvučnim znakom upozoriti vozača autobusa na neoprezno uključivanje u promet

  • C. 

   Omogućiti autobusu uključivanje u promet

  Correct Answer
  C. Omogućiti autobusu uključivanje u promet
  Explanation
  In this situation, the correct answer is to allow the bus to merge into traffic. As a driver, it is important to be considerate and cooperative with other vehicles on the road. By allowing the bus to merge, you are promoting safe and efficient traffic flow. It is not necessary to use a horn to alert the bus driver, as this may startle them or cause confusion. Instead, it is best to maintain a safe distance and adjust your speed if necessary to create a gap for the bus to merge smoothly.

  Rate this question:

 • 17. 

  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-7)

  • A. 

   Rezervu goriva

  • B. 

   Grešku u radu motora

  • C. 

   Predgrijavanje dizelskog motora

  Correct Answer
  C. Predgrijavanje dizelskog motora
  Explanation
  The correct answer is "predgrijavanje dizelskog motora". This is indicated by a light bulb symbol on the instrument panel. This light indicates that the engine's glow plugs are being heated to help start the engine in cold weather.

  Rate this question:

 • 18. 

  Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa simbolom kao na slici? (Priručnik, strana 8-3)

  • A. 

   Rezervu goriva

  • B. 

   Grešku u radu motora

  • C. 

   Predgrijavanje dizelskog motora

  Correct Answer
  A. Rezervu goriva
  Explanation
  The correct answer is "rezervu goriva" (fuel reserve). This symbol on the instrument panel indicates that the fuel level is low and the vehicle may need to be refueled soon.

  Rate this question:

 • 19. 

  Koju zadaću ima mjenjač? (Priručnik, strana 8-4 do 8-5)

  • A. 

   Prenosi okretaje motora na pogonske kotače

  • B. 

   Omogućuje vožnju u različitim "brzinama"

  • C. 

   Izjednačuje broj okretaja pogonskih kotača

  Correct Answer(s)
  A. Prenosi okretaje motora na pogonske kotače
  B. Omogućuje vožnju u različitim "brzinama"
  Explanation
  The correct answer is "prenosi okretaje motora na pogonske kotače" and "omogućuje vožnju u različitim 'brzinama'". The transmission in a car is responsible for transferring the engine's rotational power to the wheels, allowing the car to move. It also allows the driver to select different gear ratios, which in turn determines the speed and torque of the wheels.

  Rate this question:

 • 20. 

  Koji od uređaja pripadaju uređajima za davanje svjetlosnih znakova? (Priručnik, strana 8-9)*

  • A. 

   Uređaji za uključivanje svih pokazivača smjera

  • B. 

   Stražnje svjetlo za maglu

  • C. 

   Stop-svjetla

  Correct Answer(s)
  A. Uređaji za uključivanje svih pokazivača smjera
  C. Stop-svjetla
  Explanation
  The devices that belong to the devices for giving light signals are the devices for activating all turn signals and the stop lights. These devices are used to indicate the direction in which the vehicle is going to turn and to signal that the vehicle is stopping. The rear fog light is not included in the devices for giving light signals as its purpose is to improve visibility in foggy conditions, rather than to indicate a specific action or intention of the vehicle.

  Rate this question:

 • 21. 

  U kojim slučajevima se neispravno vozilo ne smije vući pomoću užeta? (Priručnik, strana 8-16 do 8-17)

  • A. 

   Ako je na vozilu neispravan uređaj za zaustavljanje

  • B. 

   Ako je na vozilu neispravan uređaj za davanje svjetlosnih znakova

  • C. 

   Ako je na vozilu neispravan uređaj za upravljanje

  Correct Answer(s)
  A. Ako je na vozilu neispravan uređaj za zaustavljanje
  C. Ako je na vozilu neispravan uređaj za upravljanje
  Explanation
  When a vehicle has a faulty braking system or a faulty steering system, it should not be towed using a rope. This is because the vehicle may not be able to stop or steer properly, which can lead to accidents or further damage to the vehicle. Therefore, it is important to ensure that these devices are in proper working condition before attempting to tow a vehicle.

  Rate this question:

 • 22. 

  Naišli ste na zaustavljeno vozilo kojim se organizirano prevoze djeca, u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? (Priručnik, strana 8-20)

  • A. 

   Smanjenom brzinom proći pokraj vozila

  • B. 

   Zaustaviti svoje vozilo

  • C. 

   Omogućiti prelazak djece preko kolnika

  Correct Answer(s)
  B. Zaustaviti svoje vozilo
  C. Omogućiti prelazak djece preko kolnika
  Explanation
  When encountering a stopped vehicle that is transporting children, it is necessary to stop your own vehicle and allow the children to cross the road safely. This ensures their safety and follows the guidelines provided in the manual.

  Rate this question:

 • 23. 

  Što vozač mora stalno pratiti za vrijeme vožnje? (Priručnik, strana 5-6)

  • A. 

   Prometne uvjete na cesti kojom vozi

  • B. 

   Jambo plakate

  • C. 

   Kretanje ostalih sudionika u prometu

  Correct Answer(s)
  A. Prometne uvjete na cesti kojom vozi
  C. Kretanje ostalih sudionika u prometu
  Explanation
  The driver must constantly monitor the traffic conditions on the road they are driving on and the movement of other participants in traffic.

  Rate this question:

 • 24. 

  O čemu treba voditi računa tijekom vožnje u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 12-4 do 12-6)

  • A. 

   O održavanju potrebnog razmaka

  • B. 

   O brzini vožnje i stanju kolnika

  • C. 

   O vozilima iz suprotnog smjera

  Correct Answer(s)
  A. O održavanju potrebnog razmaka
  B. O brzini vožnje i stanju kolnika
  Explanation
  During driving in a situation like in the picture, it is important to consider maintaining the necessary distance, the speed of driving, and the condition of the road.

  Rate this question:

 • 25. 

  Što je potrebno učiniti kako bi vidljivost iz vozila tijekom vožnje u zimskim uvjetima bila dobra? (Priručnik, strana 12-11 do 12-12)

  • A. 

   Sa svih stakala i zrcala treba ostrugati led

  • B. 

   Uključiti strujanje hladnog zraka

  • C. 

   Uključiti grijač zadnjeg stakla

  Correct Answer(s)
  A. Sa svih stakala i zrcala treba ostrugati led
  C. Uključiti grijač zadnjeg stakla
  Explanation
  To ensure good visibility while driving in winter conditions, it is necessary to scrape ice from all windows and mirrors and to turn on the rear window defroster.

  Rate this question:

 • 26. 

  Što tijekom vožnje u situaciji kao na slici otežava uočavanje iz vozila? (Priručnik, strana 12-4)

  • A. 

   Kiša

  • B. 

   Voda koja pršti s kolnika od drugih vozila

  • C. 

   Svjetla vozila iz suprotnog smjera

  Correct Answer(s)
  A. Kiša
  B. Voda koja pršti s kolnika od drugih vozila
  Explanation
  The correct answer is kiša and voda koja pršti s kolnika od drugih vozila. This is because rain and water splashing from the road by other vehicles can reduce visibility while driving. The presence of rain and water on the road can create a slippery surface and also cause splashes that can obstruct the driver's view.

  Rate this question:

 • 27. 

  Vozite vozilo s upaljenim kratkim svjetlima. Kako ćete postupiti ako vozilo koje vam dolazi u susret ima upaljena duga svjetla? (Priručnik, strana 12-8 do 12-9)

  • A. 

   Smanjiti brzinu vožnje prema uvjetima vidljivosti

  • B. 

   Pogled usmjeriti na vozilo iz suprotnog smjera

  • C. 

   Naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala dati znak upozorenja

  Correct Answer(s)
  A. Smanjiti brzinu vožnje prema uvjetima vidljivosti
  C. Naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala dati znak upozorenja
  Explanation
  When a vehicle approaching from the opposite direction has its high beams on, it can cause glare and reduce visibility for the driver. In this situation, it is important to reduce the speed of the vehicle according to the visibility conditions to ensure safety. Additionally, by alternating between turning on the high beams and the low beams, the driver can signal a warning to the oncoming vehicle, indicating that their high beams are causing a visibility issue. This can help to prevent accidents and ensure the safety of both drivers.

  Rate this question:

 • 28. 

  Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski službenik na slici? (Priručnik, strana 4-26 do 4-27)

  • A. 

   Obvezno zaustavljanje sudionika prometa prema kojem se daje znak rukom

  • B. 

   Ubrzanje kretanja vozila prema kojemu se daje znak rukom

  • C. 

   Smanjenje brzine za vozilo prema kojemu se daje znak rukom

  Correct Answer
  A. Obvezno zaustavljanje sudionika prometa prema kojem se daje znak rukom
  Explanation
  The given correct answer states that the position of the body and the hand signal shown in the picture indicate the requirement for the traffic participant to come to a complete stop.

  Rate this question:

 • 29. 

  Kako se najavljuje približavanje vlaka svjetlosnim znakom na slici? (Priručnik, strana 4-15)

  • A. 

   Izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala

  • B. 

   Stalno upaljenim crvenim svjetlima

  • C. 

   Stalno upaljenim crvenim svjetlima i zvučnim znakovima

  Correct Answer
  A. Izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala
  Explanation
  The approaching train is indicated by the alternating flashing of two red lights.

  Rate this question:

 • 30. 

  Čemu služi dvostruka kombinirana crta na kolniku u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 4-19)

  • A. 

   Za dopuštenje pretjecanja samo u jednom smjeru

  • B. 

   Za dopuštenje pretjecanja u oba smjera

  • C. 

   Za zabranu pretjecanja u oba smjera

  Correct Answer
  A. Za dopuštenje pretjecanja samo u jednom smjeru
  Explanation
  The double solid line on the road allows overtaking only in one direction.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kako ćete postupiti kad naiđete na ovaj prometni znak? (Priručnik, strana 7-25)

  • A. 

   Smanjiti brzinu i povećati oprez

  • B. 

   Voziti nesmanjenom brzinom

  • C. 

   Preko pruge prijeći tek kada se uvjerite da ne nailazi vlak

  Correct Answer(s)
  A. Smanjiti brzinu i povećati oprez
  C. Preko pruge prijeći tek kada se uvjerite da ne nailazi vlak
  Explanation
  When encountering this traffic sign, you should reduce your speed and increase caution. Additionally, you should only cross the railway once you have confirmed that no train is approaching.

  Rate this question:

 • 32. 

  O čemu vozača obavješćuje prometni znak na slici? (Priručnik, strana 4-9 do 4-10)

  • A. 

   Da vozi autocestom

  • B. 

   O mjestu skretanja prema autocesti

  • C. 

   O smjeru do određenog mjesta

  Correct Answer(s)
  B. O mjestu skretanja prema autocesti
  C. O smjeru do određenog mjesta
  Explanation
  The traffic sign in the picture informs the driver about two things: the location of the exit to the highway and the direction to a specific place.

  Rate this question:

 • 33. 

  Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak? (Priručnik, strana 3-5)

  • A. 

   Da smijete vozilo parkirati na bankinu

  • B. 

   Da je uz rub kolnika neutvrđena bankina

  • C. 

   Na opasnost koja se odnosi samo na osobna vozila

  Correct Answer
  B. Da je uz rub kolnika neutvrđena bankina
  Explanation
  This traffic sign warns about the danger of an undefined shoulder or verge next to the road. This means that the area next to the road is not properly marked or determined, and it may pose a risk to drivers if they park their vehicles or drive too close to the edge of the road. The sign is not specific to personal vehicles only, but applies to all vehicles on the road.

  Rate this question:

 • 34. 

  Što se na cesti označuje pločom kao na slici? (Priručnik, strana 4-25)

  • A. 

   Zapreka na cesti

  • B. 

   Bočno smanjenje profila ceste

  • C. 

   Prometni otok na cesti

  Correct Answer
  B. Bočno smanjenje profila ceste
  Explanation
  The correct answer is "bočno smanjenje profila ceste" because the picture shows a sign indicating a reduction in the width of the road. This sign is used to warn drivers that the road narrows ahead, and they need to be cautious and adjust their driving accordingly.

  Rate this question:

 • 35. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)

  • A. 

   Proći prije tramvaja

  • B. 

   Propustiti tramvaj

  Correct Answer
  B. Propustiti tramvaj
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) IZNIMNO OD ODREDABA STAVKA 1. I 2. OVOGA ČLANKA, NA RASKRIŽJU ILI PRI SUSRETU S VOZILOM KOJE SE KREĆE PO TRAČNICAMA VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI TAKVO VOZILO BEZ OBZIRA S KOJE STRANE DOLAZI, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

 • 36. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)*

  • A. 

   Voziti zadnji kroz raskrižje

  • B. 

   Voziti prvi kroz raskrižje

  • C. 

   Voziti kroz raskrižje nakon što prođe crveni automobil, a prije sivog automobila

  Correct Answer
  A. Voziti zadnji kroz raskrižje
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU S PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI I KAD TIME ODSTUPAJU OD PROPISA O PROMETNIM PRAVILIMA. SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI PREMA ZNAČENJU PROMETNIH SVJETALA I KAD SE TO ZNAČENJE RAZLIKUJE OD PRAVILA O PREDNOSTI PROLASKA IZRAŽENOM NA ISTOM MJESTU DRUGIM PROMETNIM ZNAKOM.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) VOZAČ KOJI ULAZI VOZILOM NA CESTU KOJA JE PROMETNIM ZNAKOM OZNAČENA KAO CESTA S PREDNOŠĆU PROLASKA DUŽAN JE PROPUSTITI SVA VOZILA KOJA SE KREĆU TOM CESTOM.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Prema odredbi čl.57.stavak 4. propuštamo sivi automobil, a prema odredbi čl.57.stavak 1. propuštamo crveni automobil

  Rate this question:

 • 37. 

  Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)

  • A. 

   Propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila

  • B. 

   Propustiti osobni automobil i voziti prije motocikla

  • C. 

   Propustiti oba vozila

  Correct Answer
  A. Propustiti motocikl i voziti prije osobnog automobila
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) VOZAČ VOZILA KOJE SKREĆE ULIJEVO DUŽAN JE PROPUSTITI VOZILO KOJE, DOLAZEĆI IZ SUPROTNOG SMJERA, ZADRŽAVA SMJER SVOJEG KRETANJA ILI SKREĆE UDESNO, OSIM AKO POSTAVLJENIM PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  P.S. Prema odredbi čl.57.stavak 1. dužni smo propustiti motociklistu dok prema odredbi čl.57.stavak 2. imamo prednost prolaza u odnosu na automobil iz suprotnog smjera. Valja primjetiti da motociklist u odnosu na automobil koji nailazi s njegove desne strane nije dužan primjeniti odredbu iz čl.57.stavak 1. jer se njihovi smjerovi kretanja ne sijeku.

  Rate this question:

 • 38. 

  Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici propustiti sivo vozilo? (Priručnik, strana 7-10 do 7-15)

  • A. 

   Zbog toga što nailazi cestom bez suvremenog kolničkog zastora

  • B. 

   Zbog toga što nailazi s desne strane

  • C. 

   Zbog toga što se nalazite na sporednoj cesti

  Correct Answer
  B. Zbog toga što nailazi s desne strane
  Explanation
  IZVADAK IZ ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Narodne novine br. 67/2008.

  NAPOMENA: Primjenjuje se odredba pisana velikim slovima.

  V. PROMETNA PRAVILA

  1. OPĆE ODREDBE

  Članak 34.
  (1) SUDIONICI U PROMETU DUŽNI SU POSTUPATI U SKLADU SA ZNAKOVIMA I NAREDBAMA OVLAŠTENIH OSOBA, PROPISIMA O PROMETNIM PRAVILIMA TE PROMETNIM ZNAKOVIMA POSTAVLJENIM NA CESTI.
  (2) Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s prometnim znakovima postavljenim na cesti i kad time odstupaju od propisa o prometnim pravilima. Sudionici u prometu dužni su postupati prema značenju prometnih svjetala i kad se to značenje razlikuje od pravila o prednosti prolaska izraženom na istom mjestu drugim prometnim znakom.
  (3) Sudionici u prometu dužni su postupati i prema zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama što ih daju ovlaštene osobe i kad time odstupaju od propisanih prometnih pravila ili značenja prometnih znakova postavljenih na cesti i značenja prometnih svjetala.
  7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

  Članak 57.
  (1) NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU S DRUGIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE NAILAZI S NJEGOVE DESNE STRANE.
  (2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.
  (4) Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom.
  (5) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom.
  (6) Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

  8. PROMET NA RASKRIŽJU

  Članak 59.
  (1) Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znače:
  1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,
  2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,
  3) žuto svjetlo – upaljeno samostalno, znači da vozilo ne smije prijeći crtu zaustavljanja niti smije ući u raskrižje, ako se u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se može na siguran način zaustaviti.
  (2) Žuto svjetlo upaljeno istodobno s crvenim svjetlom označava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.
  (3) Žuto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreću uz povećani oprez.
  (4) Zeleno treptavo svjetlo služi za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla.
  Članak 60.
  (1) Ako je uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskrižju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili više dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetleće strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, vozač može vozilom proći i krenuti u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika.
  (2) Ako zeleno svjetlo na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, vozač se vozilom smije
  kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.
  26. VOZILA POD PRATNJOM

  Članak 148.
  (1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
  (3) Vozila pod pratnjom vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreću raskrižjem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona...

  27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

  Članak 149.
  (1) Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), ...
  (4) Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. ovoga članka važe odredbe ovoga Zakona o propuštanju vozila i prednosti prolaska.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.