Plc

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sanja.srdelic
S
Sanja.srdelic
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 8,802
Questions: 25 | Attempts: 616

SettingsSettingsSettings
Digital Electronics Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 

  ____________________ jest industrijski računalni sustav za uporabu u industrijskom okolišu s programabilnom memorijom za internu pohranu u primjeni orijentiranih upravljačkih naredbi kod implementiranja specifičnih funkcija kao što su npr. logičko upravljanje, slijedno upravljanje, funkcije odbrojavanja, funkcije brojenja i aritmetičke funkcije

  Explanation
  The given text describes a "jest industrijski računalni sustav za uporabu u industrijskom okolišu s programabilnom memorijom za internu pohranu u primjeni orijentiranih upravljačkih naredbi kod implementiranja specifičnih funkcija kao što su npr. logičko upravljanje, slijedno upravljanje, funkcije odbrojavanja, funkcije brojenja i aritmetičke funkcije." This is the description of a PLC (Programmable Logic Controller), which is an industrial computer system used for controlling specific functions in an industrial environment, such as logical control, sequential control, counting functions, and arithmetic functions.

  Rate this question:

 • 2. 

  PLC ima sljedeće karakteristike

  • A.

   To je specijalno industrijsko računalo mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima

  • B.

   Prima signale sa procesa i na osnovu njih vrši upravljanje određenim izlaznim uređajima na procesu

  • C.

   Ima mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima

  • D.

   To je serversko mrežno računalo za rad u industrijskim uvjetima

  • E.

   Služi za mjerenje procesnih veličina

  Correct Answer(s)
  A. To je specijalno industrijsko računalo mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima
  B. Prima signale sa procesa i na osnovu njih vrši upravljanje određenim izlaznim uređajima na procesu
  C. Ima mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima
  Explanation
  PLC (Programmable Logic Controller) je specijalno industrijsko računalo koje ima mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima. On prima signale sa procesa i na osnovu tih signala vrši upravljanje određenim izlaznim uređajima na procesu. PLC također služi za mjerenje procesnih veličina.

  Rate this question:

 • 3. 

  PLC je skraćenica od

  • A.

   Programmable Logic Controller

  • B.

   Productive Logic Commander

  • C.

   Position Logic Controller

  • D.

   Programmable Line Computer

  Correct Answer
  A. Programmable Logic Controller
  Explanation
  PLC stands for Programmable Logic Controller, which is a device used in industrial automation systems to control and monitor various processes. It is a computer-based control system that uses programmable memory to store instructions and execute specific functions. PLCs are widely used in manufacturing industries to automate tasks, improve efficiency, and ensure safety. They can be programmed to perform a wide range of functions, such as controlling machinery, collecting data, and communicating with other devices. Therefore, the correct answer is Programmable Logic Controller.

  Rate this question:

 • 4. 

  PLC je izuzetno otporan na pogonske uvjete rada kao što su prašina, vlaga, visoka temperatura, vibracije i drugi mehanički utjecaji.

  • A.

   Točno

  • B.

   Netočno

  Correct Answer
  A. Točno
  Explanation
  PLC (Programmable Logic Controller) je vrsta računalnog sustava koji se koristi za automatizaciju industrijskih procesa. Ova izjava tvrdi da je PLC izuzetno otporan na različite pogonske uvjete rada kao što su prašina, vlaga, visoka temperatura, vibracije i drugi mehanički utjecaji. Ova tvrdnja je točna jer su PLC uređaji posebno dizajnirani da budu izdržljivi i pouzdani u industrijskim okruženjima gdje su prisutni različiti štetni uvjeti.

  Rate this question:

 • 5. 

  Programiranje PLC-a vrši se

  • A.

     jezikom ljestvičastih logičkih dijagrama (engl. ladder diagram)

  • B.

   Programskim jezikom C++

  • C.

   Programskim jezikom PLC++

  • D.

   Programskim jezikom Python

  Correct Answer
  A.   jezikom ljestvičastih logičkih dijagrama (engl. ladder diagram)
  Explanation
  The correct answer is "Programiranje PLC-a vrši se jezikom ljestvičastih logičkih dijagrama (engl. ladder diagram)". This means that programming of PLCs is done using ladder logic diagrams. Ladder logic is a graphical programming language that uses ladder-like diagrams to represent the logical functions and control sequences of a PLC program. It is widely used in industrial automation for programming and controlling PLCs.

  Rate this question:

 • 6. 

  Izlazni uređaji iz PLC mogu biti

  • A.

   Releji

  • B.

   Svjetiljke

  • C.

   Senzori 

  • D.

   Ventili

  • E.

   Grijači

  • F.

   Plotter

  • G.

   Printer

  • H.

   Preklopnici

  Correct Answer(s)
  A. Releji
  B. Svjetiljke
  D. Ventili
  E. Grijači
  H. Preklopnici
  Explanation
  The given answer lists the possible output devices for a PLC (Programmable Logic Controller). These devices include relays, lights, valves, heaters, and switches. PLCs are commonly used in industrial automation to control various processes, and these output devices are used to interact with the physical world based on the programmed logic in the PLC.

  Rate this question:

 • 7. 

  Dio PLC sklopa preko kojeg se primaju signali sa ulaznih uređaja naziva se

  • A.

   Ulazni modul

  • B.

   Izlazni modul

  • C.

   Ulazna jedinica

  • D.

   Memorijski ulazni modul

  Correct Answer
  A. Ulazni modul
  Explanation
  The correct answer is "ulazni modul". This is because an "ulazni modul" is a device that receives signals from input devices in a PLC (Programmable Logic Controller) system. It acts as an interface between the input devices and the PLC, allowing the PLC to process and respond to the signals received.

  Rate this question:

 • 8. 

  Dio PLC sklopa preko kojeg se zadaju binarni signali pojedinim izlaznim uređajima naziva se...

  • A.

   Ulazni modul

  • B.

   Izlazni modul

  • C.

   Ulazna jedinica

  • D.

   Memorijski ulazni modul

  Correct Answer
  B. Izlazni modul
  Explanation
  The correct answer is "izlazni modul". In this question, the term "Dio PLC" refers to a part of a PLC (Programmable Logic Controller) system. The question asks for the name of the module that is used to send binary signals to output devices. An "izlazni modul" (output module) is the component responsible for sending signals from the PLC to the output devices, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kada kažemo da PLC ima otvorenu arhitekturu to znači da...

  • A.

    se lako povezuje sa uređajima i programima drugih proizvođača

  • B.

   Se koriste komponente usklađene po dogovorenom standardu 

  • C.

   Se može koristiti upravljanje složenim procesima s više povezanih PLC uređaja 

  • D.

   Nije zatvorena u kućište pa se može dorađivati

  • E.

   Da je besplatna za korištenje 

  Correct Answer(s)
  A.  se lako povezuje sa uređajima i programima drugih proizvođača
  B. Se koriste komponente usklađene po dogovorenom standardu 
  C. Se može koristiti upravljanje složenim procesima s više povezanih PLC uređaja 
  Explanation
  The correct answer is that an open architecture PLC can easily connect with devices and programs from other manufacturers, uses components that adhere to an agreed standard, and can be used to control complex processes with multiple connected PLC devices. This means that the PLC is not limited to a specific manufacturer or proprietary technology, allowing for flexibility and interoperability with other systems. It also enables the use of standardized components, simplifying integration and maintenance. Additionally, the open architecture allows for scalability and the ability to control interconnected processes, enhancing the PLC's capabilities.

  Rate this question:

 • 10. 

  _______________ PLCa se sastoji od mikroprocesora koji izvršava program i upravlja komunikacijom između modula. Neophodna mu je memorija u koju su smješteni rezultati logičkih operacija koje izvršava mikroprocesor.

  Correct Answer(s)
  CPU
  Explanation
  The given answer is "CPU". The explanation is that a PLC consists of a microprocessor that executes a program and manages communication between modules. The microprocessor requires memory to store the results of logical operations it performs. CPU stands for Central Processing Unit, which is the main component of a computer or PLC that carries out the instructions of a program by performing basic arithmetic, logical, control, and input/output operations.

  Rate this question:

 • 11. 

  ___________________ osigurava istosmjerni napon za sve module koji su spojeni na CPU

  • A.

   Napajanje

  • B.

   U/I modul

  • C.

   Baterija

  • D.

   Mrežni transformator

  Correct Answer
  A. Napajanje
  Explanation
  The correct answer is "napajanje." Napajanje refers to the power supply, which provides a direct current voltage for all the modules connected to the CPU. It is responsible for supplying the necessary power to ensure proper functioning of the components.

  Rate this question:

 • 12. 

  U sustavima sa velikim brojem PLC jedinica napajanjePLCa se koristi za za napajanje vanjskih uređaja i oni ne trebaju vlastito napajanje.

  • A.

   Točno

  • B.

   Netočno

  Correct Answer
  B. Netočno
  Explanation
  The statement says that in systems with a large number of PLC units, the power supply of the PLCs is used to power external devices and they do not need their own power supply. The correct answer is "Netočno" (False) because this statement is incorrect. In systems with a large number of PLC units, each PLC unit typically requires its own power supply to function properly, and the power supply of the PLCs is not used to power external devices.

  Rate this question:

 • 13. 

  Komunikacijski dio PLCa omogućuje

  • A.

   Komunikaciju sa drugim PLC uređajima

  • B.

   Komunikaciju s raznim senzorima

  • C.

   Modemsku vezu

  • D.

   Komunikaciju sa operaterskim panelima

  • E.

   Slanje programa u PLC

  • F.

   Komunikaciju sa nadređenim programatorom ili računalom na kojem se piše upravljački program

  • G.

   Komunikaciju nadzornih inženjera u pogonu

  Correct Answer(s)
  A. Komunikaciju sa drugim PLC uređajima
  B. Komunikaciju s raznim senzorima
  C. Modemsku vezu
  D. Komunikaciju sa operaterskim panelima
  E. Slanje programa u PLC
  F. Komunikaciju sa nadređenim programatorom ili računalom na kojem se piše upravljački program
  Explanation
  The communication part of a PLC enables communication with other PLC devices, various sensors, modem connection, operator panels, sending programs to the PLC, and communication with a superior programmer or computer where the control program is written.

  Rate this question:

 • 14. 

  Pretvara nivo stvarne logike u nivo logike koji odgovara CPU jedinici. To je...

  • A.

   Ulazni prilagodni stupanj

  • B.

   Izlazni prilagodni stupanj

  • C.

   U/I modul

  • D.

   U/I jedinice

  Correct Answer
  A. Ulazni prilagodni stupanj
  Explanation
  The correct answer is "ulazni prilagodni stupanj" which translates to "input adaptation stage" in English. This stage converts the level of real logic into a level of logic that corresponds to the CPU unit. It is responsible for adapting the input signals to a format that can be understood and processed by the CPU.

  Rate this question:

 • 15. 

  Funkcija U/I modula je 

  • A.

   Osiguravaju konverziju digitalnog (binarnog) signala koji dolazi sa senzora u numeričku vrijednost 0 ili 1 i smještaju ga kao 1 bit u memoriji

  • B.

   Očitavaju vrijednost nekog bita u memoriji i konvertiraju ga u binarni signal koji se vodi na aktuator

  • C.

   Napajanje uređaja

  • D.

   Omogućavanje komunikacije između PLC uređaja 

  • E.

   Povezivanje PLC uređaja

  Correct Answer(s)
  A. Osiguravaju konverziju digitalnog (binarnog) signala koji dolazi sa senzora u numeričku vrijednost 0 ili 1 i smještaju ga kao 1 bit u memoriji
  B. Očitavaju vrijednost nekog bita u memoriji i konvertiraju ga u binarni signal koji se vodi na aktuator
  Explanation
  The function of the U/I module is to convert the digital signal from a sensor into a numerical value of 0 or 1 and store it as a 1-bit in memory. It also reads the value of a bit in memory and converts it into a binary signal that is sent to an actuator.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja jednim procesom, ne komunicira s drugim računalima, niti PLC uređajima naziva se

  • A.

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B.

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C.

   Nadzorna (engl. control management)

  Correct Answer
  A. Samostalna (engl. single-ended)
  Explanation
  The correct answer is "samostalna (engl. single-ended)". In this type of PLC application, one PLC controls one process and does not communicate with other computers or PLC devices. This means that it operates independently and does not require any external input or coordination from other systems.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja s više procesa, ako je PLC podsistem opsežnijeg procesa naziva se

  • A.

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B.

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C.

   Nadzorna (engl. control management)

  Correct Answer
  B. Višeprogramska (engl. multitask)
  Explanation
  In this question, the correct answer is "višeprogramska (engl. multitask)". This answer is the most appropriate because it refers to a PLC application where one PLC controls multiple processes. The term "multitask" implies that the PLC is capable of performing multiple tasks simultaneously or in parallel. This is a common feature in advanced PLC systems where the controller can handle multiple inputs, outputs, and processes concurrently, improving efficiency and flexibility in industrial automation.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja s više drugih PLCa naziva se

  • A.

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B.

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C.

   Nadzorna (engl. control management)

  Correct Answer
  C. Nadzorna (engl. control management)
  Explanation
  The correct answer is "nadzorna (engl. control management)". In this type of PLC application, one PLC is responsible for controlling multiple other PLCs. This suggests that the main purpose of this category is to manage and oversee the control of multiple PLCs, ensuring they work together effectively.

  Rate this question:

 • 19. 

  Dva osnovna načina konstrukcije PLC sklopova su

  • A.

   Modularni PLC sklopovi

  • B.

   Serijski PLC sklopovi

  • C.

   Kompaktni PLC sklopovi

  • D.

   Paralelni PLC sklopovi

  Correct Answer(s)
  A. Modularni PLC sklopovi
  C. Kompaktni PLC sklopovi
  Explanation
  The correct answer is "modularni PLC sklopovi" and "kompaktni PLC sklopovi". These are the two basic construction methods for PLC circuits. Modular PLC circuits are built using separate modules that can be added or removed as needed, allowing for flexibility and customization. Compact PLC circuits, on the other hand, are built as a single unit with all the necessary components integrated into one compact design. Both methods have their advantages and are commonly used in different applications depending on the specific requirements and constraints.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kompaktni PLC sklopovi imaju sljedeće karakteristike

  • A.

   Bez mogućnosti proširenja

  • B.

   Nezavisni, zatvoreni s fiksnim brojem ulaza/izlaza

  • C.

   U jednom kućištu napajanje, CPU i U/I moduli

  • D.

   Imaju veći broj modula unutar mehaničkog okvira (rack)

  • E.

   Lako proširenje sustava

  • F.

   Imaju broj mjesta (slotova) u okviru - od 4 do 16

  Correct Answer(s)
  A. Bez mogućnosti proširenja
  B. Nezavisni, zatvoreni s fiksnim brojem ulaza/izlaza
  C. U jednom kućištu napajanje, CPU i U/I moduli
  Explanation
  Compact PLC modules have the following characteristics: they cannot be expanded, they are independent and closed with a fixed number of inputs/outputs, they have power supply, CPU, and I/O modules in one housing, they have a larger number of modules within a mechanical frame (rack), easy system expansion, and they have a number of slots in the frame ranging from 4 to 16.

  Rate this question:

 • 21. 

  Modularni PLC sklopovi imaju sljedeće karakteristike

  • A.

   Bez mogućnosti proširenja

  • B.

   Nezavisni, zatvoreni s fiksnim brojem ulaza/izlaza

  • C.

   U jednom kućištu napajanje, CPU i U/I moduli

  • D.

   Imaju veći broj modula unutar mehaničkog okvira (rack)

  • E.

   Lako proširenje sustava

  • F.

   Imaju broj mjesta (slotova) u okviru - od 4 do 16

  Correct Answer(s)
  D. Imaju veći broj modula unutar mehaničkog okvira (rack)
  E. Lako proširenje sustava
  F. Imaju broj mjesta (slotova) u okviru - od 4 do 16
  Explanation
  Modular PLC circuits have the characteristic of having a larger number of modules within a mechanical frame (rack), allowing for easy system expansion. They also have a specific number of slots in the frame, ranging from 4 to 16.

  Rate this question:

 • 22. 

  Jedno izvođenje programa PLCa naziva se

  • A.

   Programski ciklus (engl. Scan cycle)

  • B.

   Programska grana

  • C.

   Programski scan

  • D.

   Programska petlja

  Correct Answer
  A. Programski ciklus (engl. Scan cycle)
  Explanation
  The correct answer is "programski ciklus (engl. Scan cycle)". A program PLC (Programmable Logic Controller) executes in a continuous loop called a scan cycle. During each scan cycle, the PLC reads inputs, executes the program logic, and updates outputs. This cycle repeats continuously to ensure real-time control and monitoring of the system. The term "scan cycle" is commonly used in the field of PLC programming to describe this repetitive process.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 09, 2019
  Quiz Created by
  Sanja.srdelic
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.