Plc

25 Questions | Attempts: 588
Share

SettingsSettingsSettings
Digital Electronics Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  ____________________ jest industrijski računalni sustav za uporabu u industrijskom okolišu s programabilnom memorijom za internu pohranu u primjeni orijentiranih upravljačkih naredbi kod implementiranja specifičnih funkcija kao što su npr. logičko upravljanje, slijedno upravljanje, funkcije odbrojavanja, funkcije brojenja i aritmetičke funkcije
 • 2. 
  PLC ima sljedeće karakteristike
  • A. 

   To je specijalno industrijsko računalo mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima

  • B. 

   Prima signale sa procesa i na osnovu njih vrši upravljanje određenim izlaznim uređajima na procesu

  • C. 

   Ima mogućnost komunikacije sa drugim PLC-ovima, računalima i drugim uređajima

  • D. 

   To je serversko mrežno računalo za rad u industrijskim uvjetima

  • E. 

   Služi za mjerenje procesnih veličina

 • 3. 
  PLC je skraćenica od
  • A. 

   Programmable Logic Controller

  • B. 

   Productive Logic Commander

  • C. 

   Position Logic Controller

  • D. 

   Programmable Line Computer

 • 4. 
  PLC je izuzetno otporan na pogonske uvjete rada kao što su prašina, vlaga, visoka temperatura, vibracije i drugi mehanički utjecaji.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 5. 
  Programiranje PLC-a vrši se
  • A. 

     jezikom ljestvičastih logičkih dijagrama (engl. ladder diagram)

  • B. 

   Programskim jezikom C++

  • C. 

   Programskim jezikom PLC++

  • D. 

   Programskim jezikom Python

 • 6. 
  Izlazni uređaji iz PLC mogu biti
  • A. 

   Releji

  • B. 

   Svjetiljke

  • C. 

   Senzori 

  • D. 

   Ventili

  • E. 

   Grijači

  • F. 

   Plotter

  • G. 

   Printer

  • H. 

   Preklopnici

 • 7. 
  Dio PLC sklopa preko kojeg se primaju signali sa ulaznih uređaja naziva se
  • A. 

   Ulazni modul

  • B. 

   Izlazni modul

  • C. 

   Ulazna jedinica

  • D. 

   Memorijski ulazni modul

 • 8. 
  Dio PLC sklopa preko kojeg se zadaju binarni signali pojedinim izlaznim uređajima naziva se...
  • A. 

   Ulazni modul

  • B. 

   Izlazni modul

  • C. 

   Ulazna jedinica

  • D. 

   Memorijski ulazni modul

 • 9. 
  Kada kažemo da PLC ima otvorenu arhitekturu to znači da...
  • A. 

    se lako povezuje sa uređajima i programima drugih proizvođača

  • B. 

   Se koriste komponente usklađene po dogovorenom standardu 

  • C. 

   Se može koristiti upravljanje složenim procesima s više povezanih PLC uređaja 

  • D. 

   Nije zatvorena u kućište pa se može dorađivati

  • E. 

   Da je besplatna za korištenje 

 • 10. 
  _______________ PLCa se sastoji od mikroprocesora koji izvršava program i upravlja komunikacijom između modula. Neophodna mu je memorija u koju su smješteni rezultati logičkih operacija koje izvršava mikroprocesor.
 • 11. 
  ___________________ osigurava istosmjerni napon za sve module koji su spojeni na CPU
  • A. 

   Napajanje

  • B. 

   U/I modul

  • C. 

   Baterija

  • D. 

   Mrežni transformator

 • 12. 
  U sustavima sa velikim brojem PLC jedinica napajanjePLCa se koristi za za napajanje vanjskih uređaja i oni ne trebaju vlastito napajanje.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 13. 
  Komunikacijski dio PLCa omogućuje
  • A. 

   Komunikaciju sa drugim PLC uređajima

  • B. 

   Komunikaciju s raznim senzorima

  • C. 

   Modemsku vezu

  • D. 

   Komunikaciju sa operaterskim panelima

  • E. 

   Slanje programa u PLC

  • F. 

   Komunikaciju sa nadređenim programatorom ili računalom na kojem se piše upravljački program

  • G. 

   Komunikaciju nadzornih inženjera u pogonu

 • 14. 
  Pretvara nivo stvarne logike u nivo logike koji odgovara CPU jedinici. To je...
  • A. 

   Ulazni prilagodni stupanj

  • B. 

   Izlazni prilagodni stupanj

  • C. 

   U/I modul

  • D. 

   U/I jedinice

 • 15. 
  Funkcija U/I modula je 
  • A. 

   Osiguravaju konverziju digitalnog (binarnog) signala koji dolazi sa senzora u numeričku vrijednost 0 ili 1 i smještaju ga kao 1 bit u memoriji

  • B. 

   Očitavaju vrijednost nekog bita u memoriji i konvertiraju ga u binarni signal koji se vodi na aktuator

  • C. 

   Napajanje uređaja

  • D. 

   Omogućavanje komunikacije između PLC uređaja 

  • E. 

   Povezivanje PLC uređaja

 • 16. 
  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja jednim procesom, ne komunicira s drugim računalima, niti PLC uređajima naziva se
  • A. 

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B. 

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C. 

   Nadzorna (engl. control management)

 • 17. 
  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja s više procesa, ako je PLC podsistem opsežnijeg procesa naziva se
  • A. 

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B. 

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C. 

   Nadzorna (engl. control management)

 • 18. 
  Kategorija PLC aplikacije gdje jedan PLC upravlja s više drugih PLCa naziva se
  • A. 

   Samostalna (engl. single-ended)

  • B. 

   Višeprogramska (engl. multitask)

  • C. 

   Nadzorna (engl. control management)

 • 19. 
  Dva osnovna načina konstrukcije PLC sklopova su
  • A. 

   Modularni PLC sklopovi

  • B. 

   Serijski PLC sklopovi

  • C. 

   Kompaktni PLC sklopovi

  • D. 

   Paralelni PLC sklopovi

 • 20. 
  Kompaktni PLC sklopovi imaju sljedeće karakteristike
  • A. 

   Bez mogućnosti proširenja

  • B. 

   Nezavisni, zatvoreni s fiksnim brojem ulaza/izlaza

  • C. 

   U jednom kućištu napajanje, CPU i U/I moduli

  • D. 

   Imaju veći broj modula unutar mehaničkog okvira (rack)

  • E. 

   Lako proširenje sustava

  • F. 

   Imaju broj mjesta (slotova) u okviru - od 4 do 16

 • 21. 
  Modularni PLC sklopovi imaju sljedeće karakteristike
  • A. 

   Bez mogućnosti proširenja

  • B. 

   Nezavisni, zatvoreni s fiksnim brojem ulaza/izlaza

  • C. 

   U jednom kućištu napajanje, CPU i U/I moduli

  • D. 

   Imaju veći broj modula unutar mehaničkog okvira (rack)

  • E. 

   Lako proširenje sustava

  • F. 

   Imaju broj mjesta (slotova) u okviru - od 4 do 16

 • 22. 
  Jedno izvođenje programa PLCa naziva se
  • A. 

   Programski ciklus (engl. Scan cycle)

  • B. 

   Programska grana

  • C. 

   Programski scan

  • D. 

   Programska petlja

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.