Pai Kelas 2 Semester 2

25 Questions | Total Attempts: 1130

SettingsSettingsSettings
Pai Kelas 2 Semester 2 - Quiz

Saol-soal ulangan untuk menambah wawasan Pendidikan Agama Islam kelas 2 sd


Questions and Answers
 • 1. 
  Rasul yang wajib kita imani adal ..
  • A. 

   5

  • B. 

   20

  • C. 

   25

 • 2. 
  Allah mengutus nabi Salih untuk kaum…
  • A. 

   Quraisy

  • B. 

   Yahudi

  • C. 

   Tsamud

 • 3. 
  Ayah nabi salih adalah...
  • A. 

   Ubaid

  • B. 

   Baidi

  • C. 

   Zaidi

 • 4. 
  Nabi salih merupakan keturunan …
  • A. 

   Isa a.s

  • B. 

   Ibrahim a.s

  • C. 

   Nuh a.s

 • 5. 
  Kaum nabi salih disebut …
  • A. 

   Madyan

  • B. 

   Ad

  • C. 

   Tsamud

 • 6. 
  Mukjizat nabi Salih adalah seekor hewan yang berupa …
  • A. 

   Kuda

  • B. 

   Domba

  • C. 

   Unta

 • 7. 
  Mukjizat nabi soleh keluar dari
  • A. 

   Rumah

  • B. 

   Batu

  • C. 

   Rumah

 • 8. 
  Kaum tsamud adalah kaum yang kehidupannya …
  • A. 

   Sengsara

  • B. 

   Mewah dan makmur

  • C. 

   Sederhana

 • 9. 
  Kaum tsamud adalah kaum yang pandai dalam …
  • A. 

   Memahat

  • B. 

   Berdagang

  • C. 

   Melukis

 • 10. 
  Nabi salih mengajak umatnya untuk menyembah…
  • A. 

   Allah

  • B. 

   Patung

  • C. 

   Berhala

 • 11. 
  Kaum tsamud … dakwah nabi salih.
  • A. 

   Menyukai

  • B. 

   Menolak

  • C. 

   Menerima

 • 12. 
  Azab bagi kaum tsamud adalah …
  • A. 

   Tsunami

  • B. 

   Banjir

  • C. 

   Gempa bumi

 • 13. 
  Nabi salih meninggalkan kaumnya meninggalkan kota tsamud menuju kota ….
  • A. 

   Syam

  • B. 

   Hijaz

  • C. 

   Ramlah

 • 14. 
  Sifat nabi salih yang wajib kita teladani adalah …
  • A. 

   Pemarah

  • B. 

   Takut

  • C. 

   Berani

 • 15. 
  Tholabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Arti hadist di atas adalah mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap …
  • A. 

   Mikminin

  • B. 

   Muslimin

  • C. 

   Muttakin

 • 16. 
  Yang mengajar ilmu disekolahan adalah…
  • A. 

   Walimurid

  • B. 

   Orang tua

  • C. 

   Guru

 • 17. 
  Jika penjelasan gurumu kurang jelas sikapmu adalah berani …
  • A. 

   Menjawab

  • B. 

   Melihat

  • C. 

   Bertanya

 • 18. 
  Sering bertanya membuat pengetahuan kita ...
  • A. 

   Sama

  • B. 

   Bertambah

  • C. 

   Berkurang

 • 19. 
  Malu bertanya…. Dijalan
  • A. 

   Macet

  • B. 

   Sesat

  • C. 

   Selamat

 • 20. 
  Termasuk akhlak terpuji adalah berani minta maaf jika berbuat …
  • A. 

   Salah

  • B. 

   Benar

  • C. 

   Takut

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.