Operativni Sistemi 1(Prvi Kolokvijum)

237 Questions | Attempts: 1410
Share

SettingsSettingsSettings
Operativni Sistemi 1(Prvi Kolokvijum) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Write your text here
 • 2. 
  Write your text here
 • 3. 
  Paging sa TLC, performanse su kao bez paginga:
 • 4. 
  Write your text here
 • 5. 
  Write your text here
 • 6. 
  Context switch, učestvuju dispečer i kratki raspoređivač.
 • 7. 
  Na slici vidimo i srednji i kratki raspoređivač, najbolji kandidati za swap-out srednjeg raspoređivača se nalaze u I/O waiting queues
 • 8. 
  Write your text here
 • 9. 
  Performanse: 1 Zakucavanje: 5 Dobar ni za koga, ni za jedan OS
 • 10. 
  Za time sharing sisteme je najbolji Round Robin(RR)
 • 11. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici:
  • A. 

   Monolitnu

  • B. 

   Slojevitu

  • C. 

   Mikrokernel

  • D. 

   Client/server

  • E. 

   Distribuiranu

 • 12. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici:
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client/server

  • C. 

   Cloud computing

  • D. 

   Time sharing

  • E. 

   Paralelna(SMP-UMA)

  • F. 

   Paralelna(NUMA)

  • G. 

   Distributed systems

 • 13. 
  Koju arhitekturu vidite na ovoj slici:
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client/server

  • C. 

   Cloud computing

  • D. 

   Time sharing

  • E. 

   Pararelna(SMP-UMA)

  • F. 

   Paralelna(NUMA)

  • G. 

   Distributed systems

 • 14. 
  Arhitektura na slici je idalna za razvoj ili učenje:
  • A. 

   C++ i Java

  • B. 

   Aplikativnog softvera

  • C. 

   Operativnih sistema

  • D. 

   Sistemskog softvera

  • E. 

   Device drivers

  • F. 

   Google Chrome

 • 15. 
  Kojem OS najviše odgovara ova slika:
  • A. 

   Novell software

  • B. 

   DOS

  • C. 

   UNIX/Linux

  • D. 

   Sun Solaris

  • E. 

   MS Windows(NT based)

  • F. 

   Google chrome

 • 16. 
  Sistemski poziv predstavlja interfejs između:
  • A. 

   Procesa i memorije

  • B. 

   Procesa i CPU

  • C. 

   Procesa i kernela

  • D. 

   Procesa i kernela

 • 17. 
  Kolekcija procesora koja pre svega deli RAM memoriju predstavlja:
  • A. 

   Batch arhitekturu

  • B. 

   Interaktivnu arhitekturu

  • C. 

   Paralelnu multi-CPU arhitekturu

  • D. 

   Distribuiranu multi-computer arhitekturu

  • E. 

   Cluster arhitekturu

 • 18. 
  Koju arhitekturu vidite na slici:
  • A. 

   Cluster

  • B. 

   Client/server

  • C. 

   Cloud computing

  • D. 

   Time sharing

  • E. 

   Paralelna(SMP-UMA)

  • F. 

   Paralelna(NUMA)

  • G. 

   Distributed systems

 • 19. 
  Kojem OS najviše odgovara ova slika:
  • A. 

   Novell software

  • B. 

   DOS

  • C. 

   UNIX/Linux

  • D. 

   Sun Solaris

  • E. 

   MS Windows(NT based)

  • F. 

   Google Chrome

 • 20. 
  U user modu,proces korisiti:
  • A. 

   Bilo koje resurse sistema

  • B. 

   Samo CPU

  • C. 

   Samo RAM

  • D. 

   Samo 2 resursa:CPU i RAM

  • E. 

   Samo 2 resursa:CPU i datoteke

  • F. 

   Samo 3 resursa:CPU, RAM i datoteke

 • 21. 
  Ko je najbolji prijatelj CPU i  računarskog sistema:
  • A. 

   Keš memorija

  • B. 

   Flash memorija

  • C. 

   Cooler

  • D. 

   MDA

  • E. 

   Network card

  • F. 

   Mouse

  • G. 

   Timer

  • H. 

   Hard disk

 • 22. 
  Potpunu CPU izolaciju u odnosu na I/O akcije omogućavaju 2 hardverska uređaja.To su:
  • A. 

   MMU i DMA

  • B. 

   MMU i timer

  • C. 

   MDA i timer

  • D. 

   MDA i PIC

  • E. 

   PIC i mrežna kartica

  • F. 

   MMU i PIC

 • 23. 
  Na ovoj slici vidi se prelazak iz:
  • A. 

   User moda u kernelski mod pod dejstvom SC i proces je "svestan" te situacije

  • B. 

   User moda u kernelski mod pod dejstvom SC i proces nije "svestan" te situacije

  • C. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejstvom SC i proces je "svestan" te situacije 

  • D. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejstvom SC i proces nije "svestan" te situacije

  • E. 

   User moda u kernelski mod dejstvom prekdia i proces je "svestan" te situacije

  • F. 

   User moda u kernelski mod pod dejstvom prekida i proces nije "svestan" te situacije

  • G. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejstvom prekida i proces je "svestan" te situacije

  • H. 

   Kernelskog moda u user mod pod dejstvom prekida i proces nije "svestan" te situacije

 • 24. 
  Kod TS(Time-sharing systems) fundamentalni resurs koji se deli(share) je:
  • A. 

   DMA

  • B. 

   PIC

  • C. 

   RAM

  • D. 

   CPU time

  • E. 

   Network

 • 25. 
  Najtipičniji predstavnik TS(Time-sharing systems):
  • A. 

   MS Windows

  • B. 

   DOS

  • C. 

   UNIX/Linux

  • D. 

   Cloud computing

  • E. 

   Google Chrome

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.