ისტორია საატესტატო

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Zviadi97
Z
Zviadi97
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 16,234
Questions: 511 | Attempts: 12,459

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

ისტორიის ტესტი საატესტატო გამოცდებისთვის 


Questions and Answers
 • 1. 

  საიდან იყო წარმოშობით ნაპოლეონ ბონაპარტი ?

  • A.

   სიცილიიდან

  • B.

   სარდინიიდან

  • C.

   მალტადან

  • D.

   კორსიკიდან

  Correct Answer
  D. კორსიკიდან
  Explanation
  Napoleon Bonaparte was born in Corsica, which was a French island in the Mediterranean Sea. Therefore, the correct answer is "კორსიკიდან" (from Corsica).

  Rate this question:

 • 2. 

  1794 წლის 27 ივლისს, იაკობინელთა დამხობის შემდეგ, ვის გადასცა ხელისუფლება კონვენტმა ?

  • A.

   დირექტორიას

  • B.

   კონსულატს

  • C.

   გენერალურ შტატებს

  • D.

   ნაპოლეონს

  Correct Answer
  A. დირექტორიას
  Explanation
  After the Jacobins came to power in France, they established the Committee of Public Safety, which was headed by Maximilien Robespierre. This committee effectively became the ruling body of France during the Reign of Terror. The Committee of Public Safety, or the "Directoire", was responsible for making decisions and implementing policies during this time. Therefore, it can be inferred that the handover of power to the "Directoire" represents the granting of freedom to the Jacobins.

  Rate this question:

 • 3. 

  1799 წელს ეგვიპტური ექსპედიციიდან დაბრუნებულმა ნაპოლეონმა დირექტორია დაითხოვა და ხელისუფლება გადასცა :

  • A.

   კონვენტს

  • B.

   კონსულატს

  • C.

   გენერალურ შტატებს

  • D.

   პრინცეპსს

  Correct Answer
  B. კონსულატს
  Explanation
  Napoleon returned from the Egyptian expedition in 1799 and requested the establishment of a new government called the Consulate. The Consulate was a three-man governing body consisting of Napoleon as First Consul, along with two other consuls. This new government marked the end of the Directory and the beginning of Napoleon's rise to power in France.

  Rate this question:

 • 4. 

  1805 წელს ინგლისისა და საფრანგეთ-ესპანეთის ფლოტს შორის საზღვაო ბრძოლა მოხდა :

  • A.

   ულმთან

  • B.

   ლეპანტოსთან

  • C.

   ტრაფალგართან

  • D.

   აუსტერლიცთან

  Correct Answer
  C. ტრაფალგართან
  Explanation
  In 1805, a naval battle took place between the fleets of England and France-Spain at the Battle of Trafalgar. This battle was significant because it marked a decisive victory for the English fleet, led by Admiral Lord Nelson, over the combined forces of France and Spain. The correct answer, "ტრაფალგართან," refers to the location of this battle, which was off the coast of Cape Trafalgar in Spain.

  Rate this question:

 • 5. 

  ვინ მეთაურობდა ინგლისის ფლოტს ტრაფალგარის ბრძოლაში ? 

  • A.

   ჰორაციო ნელსონი

  • B.

   ართურ უელსლი

  • C.

   ფრენსის დრეიკი

  • D.

   კარლ ლუდვიგ ავსტრიელი

  Correct Answer
  A. ჰორაციო ნელსონი
  Explanation
  Horatio Nelson was a British naval officer who played a significant role in the Battle of Trafalgar. He is widely known for his strategic skills and leadership during this battle, which was fought between the British Royal Navy and the combined fleets of France and Spain. Nelson's victory in this battle ensured British naval supremacy and dealt a major blow to Napoleon's plans of invading Britain. Therefore, it is correct to say that Horatio Nelson was the one who commanded the British fleet in the Battle of Trafalgar.

  Rate this question:

 • 6. 

  ეს პიროვნება ტრაფალგარის ბრძოლაში დაიღუპა და ამავე სახელობის მოედანზე ლონდონში მისი ბიუსტი დგას (იხ. სუარათი), ეს პიროვნებაა :

  • A.

   ართურ უელსლი

  • B.

   ფრენსის დრეიკი

  • C.

   ჰორაციო ნელსონი

  • D.

   კარლ ლუდვიგ ავსტრიელი

  Correct Answer
  C. ჰორაციო ნელსონი
  Explanation
  The given answer, "ჰორაციო ნელსონი" (Horatio Nelson), is correct because the question states that the person in question was involved in the Battle of Trafalgar and has a bust in London with the same name. Horatio Nelson was a British naval officer who played a significant role in the Battle of Trafalgar and has a famous bust dedicated to him in Trafalgar Square, London.

  Rate this question:

 • 7. 

  როდის მოხდა 18 ბრიუმერის გადატრიალება ?

  • A.

   1799 წლის 9 ნოემბერს

  • B.

   1789 წლის 14 ივლისი

  • C.

   1792 წლის 22 სექტემბერს

  • D.

   1794 წლის 8 ივნისი

  Correct Answer
  A. 1799 წლის 9 ნოემბერს
  Explanation
  The correct answer is 1799 წლის 9 ნოემბერს. This is the date when the 18 Brumaire coup took place. The 18 Brumaire coup refers to the overthrow of the French Directory by Napoleon Bonaparte, which marked the end of the French Revolution and the beginning of Napoleon's rise to power. The coup took place on November 9, 1799, and led to the establishment of the Consulate, with Napoleon as First Consul.

  Rate this question:

 • 8. 

  რა უწოდეს აუსტერლიცის ბრძოლას ?

  • A.

   "ხალხთა ბრძოლა"

  • B.

   "სამი იმპერატორის ბრძოლა"

  • C.

   "უცნაური ბრძოლა"

  • D.

   "დიდი ბრძოლა"

  Correct Answer
  B. "სამი იმპერატორის ბრძოლა"
  Explanation
  The correct answer is "სამი იმპერატორის ბრძოლა" (The struggle of three emperors). This answer refers to the events that took place in the early 19th century when Napoleon Bonaparte, Alexander I of Russia, and Francis II of Austria were engaged in a power struggle for dominance over Europe. This period of conflict and diplomacy became known as the struggle of three emperors.

  Rate this question:

 • 9. 

  1807 წლის ტილზიტის ზავის მიხედვით, საფრანგეთის კონტინენტურ ბლოკადას ინგლისის წინააღმდეგ შეუერთდა ... 

  • A.

   რუსეთი

  • B.

   ესპანეთი

  • C.

   პრუსია

  • D.

   ავსტრია

  Correct Answer
  A. რუსეთი
  Explanation
  Based on the information provided, in 1807, France's continental blockade involved England, and the correct answer is "რუსეთი" (Russia). This suggests that Russia was involved in the continental blockade against England in 1807.

  Rate this question:

 • 10. 

  ნაპოლეონმა თავისი ძმა, ნეაპოლის მეფე ჟოზეფ ნაპოლეონი, 1808 წელს დანიშნა : 

  • A.

   ესპანეთის მეფედ

  • B.

   პრუსიის მეფედ

  • C.

   ლიხტენშტაინის მეფედ

  • D.

   საფრანგეთის მეფედ

  Correct Answer
  A. ესპანეთის მეფედ
  Explanation
  Napoleon's brother, Joseph Bonaparte, was appointed as the King of Spain in 1808. This is supported by historical records and is a well-known fact. Therefore, the correct answer is that Joseph Bonaparte was appointed as the King of Spain.

  Rate this question:

 • 11. 

  ვინ არის გამოსახული სურათზე ? 

  • A.

   ნაპოლეონ ბონაპარტე

  • B.

   მაქსიმილიან რობესპიერი

  • C.

   ჟაკ-ლუი დავიდი

  • D.

   ეჟენ დელაკრუა

  Correct Answer
  A. ნაპოლეონ ბონაპარტე
  Explanation
  Napoleon Bonaparte is the person depicted in the given image.

  Rate this question:

 • 12. 

  "მარჯვე ადამიანი" იყო :

  • A.

   ჰომო საპიენსი

  • B.

   ჰომო ჰაბილისი

  • C.

   ავსტრალოპითეკი

  • D.

   ჰომო ერექტუსი

  Correct Answer
  B. ჰომო ჰაბილისი
 • 13. 

  "სამხრეთის მაიმუნი" იყო :

  • A.

   ავსტრალოპითეკი

  • B.

   ჰომო ჰაბილისი

  • C.

   ჰომო ერექტუსი

  • D.

   ჰომო რუდოლფენსი

  Correct Answer
  A. ავსტრალოპითეკი
 • 14. 

  "მოაზროვნე ადამიანი" იყო :

  • A.

   ჰომო საპიენსი

  • B.

   ჰომო ერექტუსი

  • C.

   ავსტრალოპითეკი

  • D.

   ჰომო რუდოლფენსი

  Correct Answer
  A. ჰომო საპიენსი
  Explanation
  The correct answer is "ჰომო საპიენსი". This is because the phrase "მოაზროვნე ადამიანი" translates to "intelligent person" in English. Out of the given options, "ჰომო საპიენსი" is the closest translation to "intelligent person".

  Rate this question:

 • 15. 

  "გამართული ადამიანი" იყო : 

  • A.

   ჰომო ერექტუსი

  • B.

   ჰომო ჰაბილისი

  • C.

   ჰომო რუდოლფენსი

  • D.

   ჰომო საპიენსი

  Correct Answer
  A. ჰომო ერექტუსი
 • 16. 

  ალტამირას გამოქვაბული, სადაც აღმოჩენილია ზედა პალეოლითის ადამიანის კედლის მხატვრობა, მდებარეობს :

  • A.

   აფრიკაში

  • B.

   მექსიკაში

  • C.

   ესპანეთში

  • D.

   ჩინეთში

  Correct Answer
  C. ესპანეთში
  Explanation
  The correct answer is "ესპანეთში" (in Spain). This is inferred from the phrase "ალტამირას გამოქვაბული" which means "sculpture of Altamira". The Altamira cave, known for its Paleolithic cave paintings, is located in Spain. Therefore, it can be concluded that the sculpture of the Paleolithic man mentioned in the question is located in Spain.

  Rate this question:

 • 17. 

  უძველესი ნაყოფიერების ქალღმერთის ე.წ. "ვილენდორფის ვენერას" ეს ქანდაკება აღმოჩენილია :

  • A.

   ესპანეთში

  • B.

   აფრიკაში

  • C.

   ავსტრიაში

  • D.

   მექსიკაში

  Correct Answer
  C. ავსტრიაში
  Explanation
  The correct answer is "ავსტრიაში" (in Australia). This is because the question asks where the "Velenorpe's Venera" plant is located, and the correct answer states that it is in Australia.

  Rate this question:

 • 18. 

  რომელმა ფარაონმა შემოიღო ძველ ეგვიპტეში მონოთეიზმი ?

  • A.

   თუტმოს III

  • B.

   ამენჰოტეფ IV

  • C.

   რამსეს I

  • D.

   ნექტანებ II

  Correct Answer
  B. ამენჰოტეფ IV
  Explanation
  Amunhotep IV is the pharaoh who received the monotheism in ancient Egypt.

  Rate this question:

 • 19. 

  ნაპოლეონ I-ლის რომელ ბრძოლას ეწოდა "ხალხთა ბრძოლა" ?

  • A.

   ლაიფციგის

  • B.

   ვატერლოოს

  • C.

   ბოროდინოს

  • D.

   აუსტერლიცის

  Correct Answer
  A. ლაიფციგის
 • 20. 

  ბოროდინოს ბრძოლა მოხდა :

  • A.

   1812 წელს

  • B.

   1813 წელს

  • C.

   1814 წელს

  • D.

   1811 წელს

  Correct Answer
  A. 1812 წელს
  Explanation
  The correct answer is 1812 წელს because the question is asking for the year in which the Battle of Borodino occurred.

  Rate this question:

 • 21. 

  სურათზე გამოსახული პიროვნება არის :

  • A.

   პეტრე ბაგრატიონი

  • B.

   ბარკლეი-დე-ტოლი

  • C.

   მიხაილ კუტუზოვი

  • D.

   ლევ ტოლსტოი

  Correct Answer
  A. პეტრე ბაგრატიონი
  Explanation
  The correct answer is "პეტრე ბაგრატიონი" because it is the only name mentioned in the options that matches the person depicted in the picture. The other names mentioned are unrelated to the image and therefore, not the correct answer.

  Rate this question:

 • 22. 

  ლაიფციგის ბრძოლა მოხდა :

  • A.

   1813 წელს

  • B.

   1811 წელს

  • C.

   1814 წელს

  • D.

   1812 წელს

  Correct Answer
  A. 1813 წელს
 • 23. 

  1814-1815 და 1815-1830  წლებში საფრანგეთში მოხდა : 

  • A.

   ბურბონების რესტავრაცია

  • B.

   ვალუების რესტავრაცია

  • C.

   კაპეტინგების რესტავრაცია

  • D.

   კაროლინგების რესტავრაცია

  Correct Answer
  A. ბურბონების რესტავრაცია
  Explanation
  During the years 1814-1815 and 1815-1830, there was a restoration of the Bourbon monarchy in France. This refers to the reinstatement of the Bourbon dynasty, specifically the Bourbon kings, who were overthrown during the French Revolution. The restoration period saw the return of the Bourbon family to power, with Louis XVIII becoming the King of France. This answer accurately identifies the restoration of the Bourbons as the historical event that took place during the specified years in France.

  Rate this question:

 • 24. 

  სად გადაასახლეს ნაპოლეონი პირველ გადასახლებაში ?

  • A.

   წმ. ელენეს კუნძულზე

  • B.

   კუნძულ ელბაზე

  • C.

   ამაღლების კუნძულზე

  • D.

   მარტინიკის კუნძულზე

  Correct Answer
  B. კუნძულ ელბაზე
  Explanation
  Napoleon was exiled to the island of Elba after his first abdication in 1814. He spent about 10 months there before escaping and returning to France to reclaim power for a brief period known as the Hundred Days. Therefore, the correct answer is "კუნძულ ელბაზე" (on the island of Elba).

  Rate this question:

 • 25. 

  ვატერლოოს ბრძოლა მოხდა :

  • A.

   1811 წელს

  • B.

   1813 წელს

  • C.

   1815 წელს

  • D.

   1818 წელს

  Correct Answer
  C. 1815 წელს
 • 26. 

  რა ეწოდება პერიოდს იმპერატორ ნაპოლეონ I-ლის მეორე მმართველობის პერიოდი, მისი ელბადან დაბრუნების შემდეგ, ბურბონების პირველსა და მეორე რესტავრაციას შორის ?

  • A.

   "ნაპოლეონის ომები"

  • B.

   "ნაპოლეონის 100 დღე"

  • C.

   "ნაპოლეონის დაბრუნება"

  • D.

   "18 ბრიუმერის გადატრიალება"

  Correct Answer
  B. "ნაპოლეონის 100 დღე"
  Explanation
  During Napoleon I's second reign, between his exile and his return, he faced the Hundred Days. This refers to the period of time from his escape from Elba to his final defeat at the Battle of Waterloo. The answer "ნაპოლეონის 100 დღე" (Napoleon's 100 days) accurately describes this period of his second rule.

  Rate this question:

 • 27. 

  რომელ კუნძულზე გადაასახლეს ნაპოლეონი მეორე გადასახლებაში ? 

  • A.

   ელბაზე

  • B.

   წმ. ელენეზე

  • C.

   ამაღლებაზე

  • D.

   მარტინიკაზე

  Correct Answer
  B. წმ. ელენეზე
  Explanation
  Napoleon was exiled to the island of Elba for his second exile. "წმ. ელენეზე" translates to "on Elba" in English. Therefore, the correct answer is "წმ. ელენეზე".

  Rate this question:

 • 28. 

  ვინ იყო სოციალიზმის ფუძემდებელი ?

  • A.

   კარლ მარქსი

  • B.

   ჟოზეფ დე მესტრი

  • C.

   კლემანს მეტერნიხი

  • D.

   იგნასიო ლოიოლა

  Correct Answer
  A. კარლ მარქსი
  Explanation
  Karl Marx is considered to be the founder of socialism. He developed the theory of communism and wrote the Communist Manifesto, which laid the foundation for socialist movements around the world. His ideas on class struggle, exploitation, and the need for a revolution to establish a classless society have had a significant impact on socialist ideologies. Therefore, it is correct to say that Karl Marx was the precursor of socialism.

  Rate this question:

 • 29. 

  1830 წლის ივლისის რევოლუციის შედეგად საფრანგეთის ტახტიდან გადადგა :

  • A.

   შარლ X

  • B.

   შარლ IX

  • C.

   ლუი XVI

  • D.

   ლუი XVIII

  Correct Answer
  A. შარლ X
  Explanation
  In 1830, the July Revolution took place in France, which led to the overthrow of the Bourbon monarchy. As a result, Charles X, who was the reigning king at the time, was forced to abdicate the throne and go into exile. The correct answer, "შარლ X" (Charles X), aligns with this historical event and accurately reflects the outcome of the revolution.

  Rate this question:

 • 30. 

  1830 წლის ივლისის რევოლუციის შემდეგ შარლ X გაიქცა :

  • A.

   ინგლისში

  • B.

   ესპანეთში

  • C.

   იტალიაში

  • D.

   პრუსიაში

  Correct Answer
  A. ინგლისში
  Explanation
  After the revolution of 1830, Charles X went into exile in England.

  Rate this question:

 • 31. 

  თალასოკრატია არის :

  • A.

   საზღვაო მმართველობა

  • B.

   სახმელეთო მმართველობა

  • C.

   კანონმდებლობის სისტემა

  • D.

   ანტიკური რელიგიის ფორმა

  Correct Answer
  A. საზღვაო მმართველობა
  Explanation
  თალასოკრატია refers to democracy, which is a form of government where power is held by the people or their elected representatives. საზღვაო მმართველობა translates to "public governance" or "public administration," which aligns with the concept of democracy. Therefore, the correct answer is საზღვაო მმართველობა.

  Rate this question:

 • 32. 

  თელუროკრატია არის :

  • A.

   სახმელეთო მმართველობა

  • B.

   საზღვაო მმართველობა

  • C.

   ანტიკური რელიგიის ფორმა

  • D.

   საკანონმდებლო სისტემა

  Correct Answer
  A. სახმელეთო მმართველობა
  Explanation
  თელუროკრატია refers to a form of government where power is held by the people or their elected representatives. "სახმელეთო მმართველობა" translates to "democracy" in English, which aligns with the concept of power being held by the people. Therefore, the correct answer is "სახმელეთო მმართველობა".

  Rate this question:

 • 33. 

  რომელი მდინარეების სანაპიროზე მდებარეობდა შუამდინარეთი ?

  • A.

   ინდისა და განგის

  • B.

   ტიგროსისა და ევფრატის

  • C.

   სირდარიისა და ამუდარიის

  • D.

   ხუანხე და იანძის

  Correct Answer
  B. ტიგროსისა და ევფრატის
  Explanation
  The question asks which rivers flow between the mountains. Out of the given options, only the Tigris and Euphrates rivers flow between mountains. Therefore, the correct answer is Tigris and Euphrates.

  Rate this question:

 • 34. 

  რას ნიშნავს "ფარაონი" ?

  • A.

   "დიდი სახლი"

  • B.

   "დიდი მეფე"

  • C.

   "მზის შვილი"

  • D.

   "ნილოსის ნობათი"

  Correct Answer
  A. "დიდი სახლი"
  Explanation
  The correct answer "დიდი სახლი" translates to "big house" in English.

  Rate this question:

 • 35. 

  რომელი დამპყრობლებისგან აითვისეს ეგვიპტელებმა საბრძოლო ეტლები ?

  • A.

   ჰიქსოსებისგან

  • B.

   ნუბიელებისგან

  • C.

   შუმერებისგან

  • D.

   არაბებისგან

  Correct Answer
  A. ჰიქსოსებისგან
  Explanation
  The correct answer is "ჰიქსოსებისგან" which means "from the Hyksos". This suggests that the Egyptians borrowed chariots from the Hyksos, who were a foreign people that ruled over Egypt during the Second Intermediate Period. The Hyksos were known for their use of chariots, which they likely introduced to the Egyptians during their rule.

  Rate this question:

 • 36. 

  ეგვიპტელები თავიანთ ქვეყანას უწოდებდნენ "კემეს", რაც ნიშნავს :

  • A.

   "შავი ქვეყანა"

  • B.

   "ნილოსის ნობათი"

  • C.

   "დიდი სახლი"

  • D.

   "მზისგან ბოძებული"

  Correct Answer
  A. "შავი ქვეყანა"
  Explanation
  The correct answer is "შავი ქვეყანა" because the word "კემეს" in Georgian translates to "black" in English. Therefore, the Egyptians referred to their land as "black country", which implies that it was a dark or mysterious place.

  Rate this question:

 • 37. 

  რომელი საკულტო ძეგლია გამოსახული სურათზე ?

  • A.

   აბუ-სიმბელის ტაძარი

  • B.

   კარნაკის ტაძარი

  • C.

   ლუქსორის ტაძარი

  • D.

   სფინქსის ტაძარი

  Correct Answer
  A. აბუ-სიმბელის ტაძარი
  Explanation
  The correct answer is "აბუ-სიმბელის ტაძარი" because it is the only option that matches the image description. The other options, "კარნაკის ტაძარი", "ლუქსორის ტაძარი", and "სფინქსის ტაძარი", are not mentioned in the image description and therefore cannot be the correct answer.

  Rate this question:

 • 38. 

  ვინ იყო ეგვიპტის ფარაონი კადეშის ბრძოლის დროს ?

  • A.

   რამზეს II

  • B.

   თუტმოს III

  • C.

   ამენჰოტეფ IV

  • D.

   ნექტანებ II

  Correct Answer
  A. რამზეს II
  Explanation
  Ramesses II was the pharaoh of Egypt during the time of the Battle of Kadesh. He is considered one of the most powerful and influential pharaohs in Egyptian history. He led the Egyptian army in the battle against the Hittites, which took place in 1274 BC. Ramesses II is known for his military campaigns and his extensive building projects, including the construction of many temples and monuments. He reigned for 66 years, making him one of the longest-reigning pharaohs in history.

  Rate this question:

 • 39. 

  რომელ დინასტიას ეკუთვნოდა ეგვიპტის ბოლო დედოფალი კლეოპატრა VII ?

  • A.

   პტოლემაიდების

  • B.

   ოტომანების

  • C.

   ფატიმიდების

  • D.

   აიუბიდების

  Correct Answer
  A. პტოლემაიდების
  Explanation
  The correct answer is "პტოლემაიდების" (Ptolemaic). This is because Cleopatra VII was a member of the Ptolemaic dynasty, which ruled Egypt during the Hellenistic period after the death of Alexander the Great. The Ptolemaic dynasty was founded by Ptolemy I Soter, one of Alexander's generals, and Cleopatra VII was the last ruler of this dynasty before Egypt was annexed by the Roman Empire.

  Rate this question:

 • 40. 

  რომელი ისტორიული პიროვნების ბიუსტია მოცემული სურათზე ?

  • A.

   ნეფერტიტი

  • B.

   კლეოპატრა

  • C.

   ეხნატონი

  • D.

   ტუტანხამონი

  Correct Answer
  A. ნეფერტიტი
  Explanation
  The correct answer is "ნეფერტიტი" because it is the only option that matches the name of a historical figure. The other options, "კლეოპატრა", "ეხნატონი", and "ტუტანხამონი", do not correspond to any known historical figures.

  Rate this question:

 • 41. 

  რისი გამოგონება არ მიეწერებათ შუმერებს ?

  • A.

   ბორბლის

  • B.

   გუთანის

  • C.

   სამეთუნეო ჩარხის

  • D.

   ქაღალდის

  Correct Answer
  D. ქაღალდის
  Explanation
  The answer "ქაღალდის" is correct because it is the only option that is related to summer. The other options, "ბორბლის", "გუთანის", and "სამეთუნეო ჩარხის", do not have any clear connection to summer.

  Rate this question:

 • 42. 

  შუამდინარეთი გააერთიანა:

  • A.

   სარგონ დიდმა

  • B.

   ლუგალზაგესმა

  • C.

   მანიშთუშუმ

  • D.

   ნარამ-სუენმა

  Correct Answer
  A. სარგონ დიდმა
  Explanation
  The correct answer is "სარგონ დიდმა". The other three words in the given text do not make sense or do not form a coherent sentence. Therefore, "სარგონ დიდმა" is the only option that is a meaningful phrase.

  Rate this question:

 • 43. 

  რომელი თანამედროვე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მდებარეობდა ქალაქი ბაბილონი ?

  • A.

   ერაყი

  • B.

   ირანი

  • C.

   სირია

  • D.

   ავღანეთი

  Correct Answer
  A. ერაყი
  Explanation
  The city of Babylon was located on the territory of the ancient kingdom of Eraqi.

  Rate this question:

 • 44. 

  სურათზე გამოსახულ ნაგებობას ეწოდებოდა :

  • A.

   პაგოდა

  • B.

   პირამიდა

  • C.

   ზიკურათი

  • D.

   ხატა

  Correct Answer
  C. ზიკურათი
  Explanation
  The correct answer is "ზიკურათი".

  Rate this question:

 • 45. 

  სურათზე გამოსახულ ნაგებობას აშენებდნენ :

  • A.

   ეგვიპტელები

  • B.

   შუმერები

  • C.

   ჩინელები

  • D.

   აცტეკები

  Correct Answer
  B. შუმერები
  Explanation
  The correct answer is "შუმერები" because the question asks who built the structure shown in the picture. The options given are different ancient civilizations, and the correct answer is "შუმერები" which means "Sumerians" in Georgian. Therefore, it can be inferred that the Sumerians were the ones who built the structure depicted in the picture.

  Rate this question:

 • 46. 

  რომელი ხალხის მითოლოგიის გმირი იყო გილგამეში ?

  • A.

   შუმერების

  • B.

   ხეთების

  • C.

   ლიდიელების

  • D.

   ნუბიელების

  Correct Answer
  A. შუმერების
  Explanation
  The correct answer is "შუმერების" which translates to "Sumers". This suggests that the heroic figure in question was a warrior from the Sumerian civilization.

  Rate this question:

 • 47. 

  რის ნანგრევებს წააწყდნენ არქეოლოგები 1851 წელს ძველი ასურეთის დედაქალაქ ნინევიის გათხრებისას ?

  • A.

   ბიბლიოთეკის

  • B.

   ობსერვატორიის

  • C.

   მავზოლეუმის

  • D.

   თიხის არმიის

  Correct Answer
  A. ბიბლიოთეკის
  Explanation
  Archaeologists excavated the library during the demolition of the old city of Nenev. The library held valuable historical and cultural artifacts, including ancient manuscripts and texts. The excavation of the library provided valuable insights into the intellectual and cultural life of the ancient Assyrian city.

  Rate this question:

 • 48. 

  რომელმა მეფემ ააგო დაკიდებული ბაღები ბაბილონში ?

  • A.

   ნაბუქოდონოსორმა

  • B.

   ხამურაბმა

  • C.

   სარგონ დიდმა

  • D.

   გილგამეშმა

  Correct Answer
  A. ნაბუქოდონოსორმა
  Explanation
  ნაბუქოდონოსორმა ააგო დაკიდებული ბაღები ბაბილონში.

  Rate this question:

 • 49. 

  რას უწოდებენ "ბაბილონის ტყვეობას" ?

  • A.

   ებრაელთა იძულებით გადასახლებას ბაბილონში

  • B.

   ბაბილონის გოდოლის მშენებლობას

  • C.

   დედოფალი ამიტეს ბაბილონში ცხოვრებას

  • D.

   იშთარის კარიბჭის მშენებლობას

  Correct Answer
  A. ებრაელთა იძულებით გადასახლებას ბაბილონში
  Explanation
  The answer "ებრაელთა იძულებით გადასახლებას ბაბილონში" suggests that "Babylonian Exile" refers to the forced relocation of the Israelites to Babylon. This event occurred in the 6th century BCE when the Babylonians, under King Nebuchadnezzar II, conquered Jerusalem and exiled the Jewish population to Babylon. The Israelites were forbidden from living in their homeland and were forced to live in Babylon for several decades. This answer accurately describes the historical event associated with the term "Babylonian Exile."

  Rate this question:

 • 50. 

  რომელ ქალაქს იცავდა იშთარის კარიბჭე ?

  • A.

   ური

  • B.

   ურუქი

  • C.

   ლაგაში

  • D.

   ბაბილონი

  Correct Answer
  D. ბაბილონი
  Explanation
  The correct answer is "ბაბილონი".

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 23, 2014
  Quiz Created by
  Zviadi97
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.