RachunkowoŚĆ

20 Pyta | Total Attempts: 2258

SettingsSettingsSettings
Please wait...
RachunkowoŚĆ

Questions and Answers
 • 1. 
  Zakończono inwestycję. Określ charakter operacji:
  • A. 

   W

  • B. 

   A-P rosnąca

  • C. 

   A-P malejąca

  • D. 

   A

 • 2. 
  Część zysku przeznaczono na wypłatę dywidend. Określ charakter operacji:
  • A. 

   A

  • B. 

   A-P rosnąca

  • C. 

   A-P malejąca

  • D. 

   żadna z podanych

 • 3. 
  Zakupiono towary. Zapłata nastąpi  przelewem. Określ charakter operacji
  • A. 

   P

  • B. 

   A

  • C. 

   A-P

  • D. 

   żadna z powyższych

 • 4. 
  Część zysku przeznaczono na fundusz rozwoju. Określ charakter operacji:
  • A. 

   P

  • B. 

   A

  • C. 

   A-P malejąca

  • D. 

   A-P rosnąca

 • 5. 
  Dostawa materiałów wynosi 1000 zł, rachunek netto 1150 zł, w tym koszty zakupu 100 zł. Odchylenia wynoszą:
  • A. 

   40

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   50

 • 6. 
  Koszty zakupu wynoszą 100 zł, rachunek netto 800 zł, dostawa materiałów 600 zł. Odchylenia wynoszą:
  • A. 

   100 CT

  • B. 

   50 CT

  • C. 

   100 DT

  • D. 

   żadna z podanych

 • 7. 
  Dostawa materiałów od A wynosi 900 zł, rachunek brutto wynosi 1220 zł, VAT 22%. Odchylenia wynoszą.
  • A. 

   100 CT

  • B. 

   50 CT

  • C. 

   100 DT

  • D. 

   żadne z podanych

 • 8. 
  Stan końcowy konta materiały wynosi 1200 zł, odchylenia od cen ewidencyjnych DT 100 zł, rzeczywista cena nabycia 1600 zł. Ile wynoszą koszty zakupu
  • A. 

   400

  • B. 

   200

  • C. 

   300

  • D. 

   żadne z powższych

 • 9. 
  Dostawa materiałów wynosi 2000 zł, rachunek brutto 2440 zł, w tym koszty zakupu netto 200zł, Vat 22%. Ile wynosi rzeczywista cena nabycia?
  • A. 

   2000

  • B. 

   2400

  • C. 

   2200

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 10. 
  Wartość początkowa środka trwałego wynosi 15 000 zł. Umorzenie za I rok wynosi 2500 zł. Ile wynosi roczna stawka amortyzacji?
  • A. 

   20%

  • B. 

   30%

  • C. 

   żadne z powyższych

  • D. 

   40%

 • 11. 
  Zakupiono środek trwały o wartości 31 500 zł i okresie użytkowania 6 lat. Przy zastosowaniu progresywnej metody amortyzacji wynikającej ze współczynnika liczby lat, ile będzie wynosił koszt amortyzacji w roku 6?
  • A. 

   6000

  • B. 

   8000

  • C. 

   9000

  • D. 

   żadna z podanych

 • 12. 
  Amortyzacja środka trwałego wynosi 25% w skali roku. Odpis umorzeniowy 20 000 zł rocznie. Jaka jest wartość początkowa?
  • A. 

   100 000

  • B. 

   80 000

  • C. 

   120 000

  • D. 

   60 000

 • 13. 
  Która z metod wyceny pozwala na wyrób gotowych po najniższym koszcie jednostkowym?
  • A. 

   WA

  • B. 

   FIFO

  • C. 

   LIFO

  • D. 

   SI

 • 14. 
  Zapas początkowy towarów wynosi 10t o wartości 10 000 zł. Firma dokonała zakupu 4 partii towaru: 1) 20t po 1,10zł/kg 2) 10t po 1,20zł/kg 3)40t po 0,90zł/kg 4) 20 t po 1,20zł/kg. Sprzedaż (rozchód) wynosi 60t. Ile wynosi wartość zapasu końcowego wyceniając metodą LIFO.
  • A. 

   40 000

  • B. 

   44 000

  • C. 

   42 000

  • D. 

   46 000

 • 15. 
  Do podstawowych teorii rachunkowości można zaliczyć
  • A. 

   Teorie interakcyjne

  • B. 

   Teorie stochastyczne

  • C. 

   Teorie pozytywne

  • D. 

   Teorie interpolacyjne

 • 16. 
  Teorie pozytywne budowane są metodą
  • A. 

   Dedukcyjną i indukcyjną

  • B. 

   Redukcyjną

  • C. 

   Indukcyjną

  • D. 

   Dedukcyjną

 • 17. 
  Badania ukierunkowane na wartość prognostyczną sprawozdań finansowych to badania
  • A. 

   Empiryczne

  • B. 

   Redukcyjne

  • C. 

   Mnogościowe

  • D. 

   żadne z podanych

 • 18. 
  Zależność wyrażona formułą A=K+Z odnosi się do:
  • A. 

   Teorii własności

  • B. 

   Teorii jednostki ekonomicznej

  • C. 

   Teorii funduszu

  • D. 

   Teorii oscylatorów

 • 19. 
  Jedną z wielu podstawowych zasad rachunkowości jest:
  • A. 

   Zasada realizacji

  • B. 

   Zasada ustalonych różnic kursowych

  • C. 

   Zasada podatkowa

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 20. 
  Polski standard rachunkowości (ustawa o rachunkowości z 1994 r.) oparty jest na:
  • A. 

   Standardach amerykańskich

  • B. 

   Standardach brytyjskich

  • C. 

   Standardach międzynarodowych (IASC)

  • D. 

   żadne z powyższych

Back to Top Back to top