Biološka I Kulturna Evolucija čoveka

20 Questions | Attempts: 429
Share

SettingsSettingsSettings
Biološka I Kulturna Evolucija čoveka - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Odvajanjem razvojnih linija čovekovih davnih predaka od razvoja čovekolikih majmuna započinje ........ evolucija čoveka
 • 2. 
  Prva živa bića na Zemlji pojavila su se pre .......... godina.
 • 3. 
  Osnovni životni uslovi su: voda, vazduh, ................., temperatura i zemljište
 • 4. 
  U celom sunčevom sistemu samo na Zemlji i Marsu postoje uslovi za život
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 5. 
  Oko 71% Zemljine površine prekriveno je vodom.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 6. 
  U sastavu vazduha nalazi se azot, gas koji biljke koriet u procesu fotosinteze za stvaranje hrane, ali i kiseonika.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 7. 
  Što je veći broj različitih vrsta na određenom staništu, to je veći biodiverzitet tog područja.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Dopuni niz. carstvo monera, carstvo ........, carstvo biljaka, carstvo životinja, carstvo gljiva
 • 9. 
  Jedinke iste vrste koje žive na istom staništu i međusobno mogu da se razmnožavaju nazivaju se:
  • A. 

   Ekosistem

  • B. 

   Biocenoza

  • C. 

   Biom

  • D. 

   Populacija

 • 10. 
  Ekološku organizaciju ne karakterišu procesi:
  • A. 

   Ishrane

  • B. 

   Pripitomljavanja životinja

  • C. 

   Protoka energije

  • D. 

   Kruženja materije

 • 11. 
  Biološka raznovrsnost ili ............. podrazumeva raznolikost živog sveta na Zemlji.
 • 12. 
  Većini živih bića disanje omogućava gas ................
 • 13. 
  Celokupni prostor na Zemlji, koji naseljavaju živa bića, naziva se ..............
 • 14. 
  Dopuni niz pojmom koji nedostaje molekuli, organele, ćelije, ......................, organi, sistemi organa, organizam
 • 15. 
  Organizmi unutar biocenoze međusobno su povezani:
  • A. 

   Ishranom

  • B. 

   Razmnožavanjem

  • C. 

   Disanjem

  • D. 

   Organizmi u biocenozi nisu povezani

 • 16. 
  Biodiverzitet vrsta vidljiv je u brojnosti različitih vrsta i smatra se da je do danas opisano oko:
  • A. 

   18 000 različitih vrsta organizama

  • B. 

   180 000 različitih vrsta irganizama

  • C. 

   1,8 miliona različitih vrsta organizama

  • D. 

   1,8 milijardi različitih vrsta organizama

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.