5 - Binomna I Poasonova Raspodela

12 Questions | Total Attempts: 17

SettingsSettingsSettings
5 - Binomna I Poasonova Raspodela - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ovaj izraz predstavlja verovatnocu slucajne promenljive koja ima:
  • A. 

   Poasonovu raspodelu

  • B. 

   Binomnu raspodelu

  • C. 

   Bernulijevu raspodelu

  • D. 

   Laplasovu raspodelu

 • 2. 
  Ovaj izraz predstavlja verovatnocu slucajne promenljive koja ima:
  • A. 

   Poasonovu raspodelu

  • B. 

   Binomnu raspodelu

  • C. 

   Bernulijevu raspodelu

  • D. 

   Laplasovu raspodelu

 • 3. 
  Binomna raspodela se moze aproksimirati Poasonovom raspodelom ako je:
  • A. 

   Np = 10

  • B. 

   Np > 10

  • C. 

   Np < 10

  • D. 

   Np <= 10

 • 4. 
  Matematicko ocekivanje kod binomne raspodele iznosi:
  • A. 

   Npq

  • B. 

   Np

  • C. 

   Nq

  • D. 

   Pq

 • 5. 
  Matematicko ocekivanje kod Poasonove raspodele iznosi:
  • A. 

   Npq

  • B. 

   λ

  • C. 

   Nq

  • D. 

   Pq

 • 6. 
  Disperzija kod binomne raspodele iznosi:
  • A. 

   Npq

  • B. 

   Np

  • C. 

   Nq

  • D. 

   Pq

 • 7. 
  Disperzija kod Poasonove raspodele iznosi:
  • A. 

   Npq

  • B. 

   λ

  • C. 

   Nq

  • D. 

   Pq

 • 8. 
  Poasonova raspodela odnosi se na verovatnoce slucajnih promenljivih u:
  • A. 

   Jedinici vremena

  • B. 

   Jedinici prostora

  • C. 

   Ne odnose se na jedinice vremena

  • D. 

   Ne odnose se na jedinice prostora

 • 9. 
  U poasonovoj raspodeli parametar λ predstavlja:
  • A. 

   Srednju vrednost

  • B. 

   Prosecan broj dogadjaja

  • C. 

   Matematicku konstantu

  • D. 

   Broj realizovanih dogadjanja

 • 10. 
  Pouzdanost sistema:
  • A. 

   Je verovatnoca da sistem radi

  • B. 

   Zavisi od pouzdanosti svih komponenti

  • C. 

   Ne zavisi od pouzdanosti komponenti

  • D. 

   Zavisi od pouzdanosti samo osnovnih komponenti

 • 11. 
  Pouzdanost sistema koji se sastoji od dve redno povezane komponente je:
  • A. 

   P1 * p2

  • B. 

   P1 + p2

  • C. 

   (1-p1) * (1-p2)

  • D. 

   1-(1-p1) * (1-p2)

 • 12. 
  Pouzdanost sistema koji se sastoji od dve paralelno povezane komponente je:
  • A. 

   P1 * p2

  • B. 

   P1 + p2

  • C. 

   (1-p1) * (1-p2)

  • D. 

   1-(1-p1) * (1-p2)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.