Service Mind Test

8 Questions | Attempts: 379
Share

SettingsSettingsSettings
Mind Quizzes & Trivia

Service Mind Test


Questions and Answers
 • 1. 
  มีคำถาม 4 ข้อ ลองเลือกแต่ละข้อที่ตรงกับคุณมากที่สุด เลือกได้แล้ว เรียงคำตอบเอาไว้ในช่อง 1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?  (I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่  (E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่  2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?  (S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง  (N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น  3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)  (T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ  (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน  4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?  (J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา  (P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น 
 • 2. 
  ชื่อ นามสกุล พื้นที่ที่ดูแล
 • 3. 
  เมื่อช่างเข้าดำเนินการที่ Site ตามเลขจ๊อบ Incident ที่แจ้งไป เมื่อถึง Site ช่างควรทำข้อใดเป็นอันดับแรก ให้เรียงลำดับก่อนหลัง   1. ติดต่อเจ้าของเคสคุณ 2. แจ้งว่ามาทำเคส IM เลขที่ xxx 3. รายละเอียดเคสตามปัญหา 4. แนะนำตัว ชื่อ บริษัท
  • A. 

   4 1 2 3

  • B. 

   3 2 1 4

  • C. 

   2 1 3 4

  • D. 

   4 2 1 3

 • 4. 
  หากคุณนัด user ไว้เวลา 13.00 น. แต่ติดเคสก่อนหน้า ซึ่งยังแก้ไขไม่เรียบร้อย คุณจะมีวิธีการแจ้ง user ว่าอย่างไร ให้ประทับใจ พอใจยอมรับได้ กรุณาเรียงลำดับ   1. แจ้งว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ติดเคสอะไร (เน้นแจ้งเฉพาะเคสของ Dtac เท่านั้น) 2. คาดว่าจะเสร็จประมาณกี่โมง 3. เมื่อเสร็จแล้วจะโทรแจ้งอีกครั้ง
  • A. 

   2 1 3

  • B. 

   1 2 3

  • C. 

   3 2 1

  • D. 

   1 3 2

 • 5. 
  กรณีช่างเข้าดำเนินการในเคส IM123xxx แต่มี user ท่านอื่น Complain ในตอนนั้นว่าเคสก่อนหน้าที่แก้ไขไป แต่ไม่เรียบร้อยและว่าช้า  คุณควรทำอย่างไร
  • A. 

   แจ้ง user มีอะไรให้โทร Complain ที่หัวหน้าครับแล้วเดินออกจาก Site ก่อน

  • B. 

   รับฟัง user พูดจนจบด้วยสีหน้าปกติไม่ทำหน้าไม่พอใจให้ user เห็น หาก user พูดจบควรกล่าวคำขอโทษ และอธิบายเหตุผลให้รับทราบถึงปัญหาก่อนหน้า ในครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

  • C. 

   ปฏิเสธ user ในทันทีไม่ยอมรับฟังข้อง Complain

  • D. 

   แก้ปัญหาให้ user ตามจ๊อบนั้นโดยไม่สนใจคำ complain

 • 6. 
  กรณีที่นัด user ไว้ว่าจะเข้าดำเนินการแก้ไขจ๊อบ IMxxxxxx ในเวลา 10.00 น. แต่เช้านั้นติดปัญหาเร่งด่วนฝนตกรถติด ทำให้ไปไม่ทันเวลานัดหมาย  คุณควรแจ้งให้ user รับทราบก่อนเวลานัดหมายกี่นาที
  • A. 

   ภายใน 30 นาที

  • B. 

   ภายใน 1 ชั่วโมง

  • C. 

   ไม่โทรแจ้ง

  • D. 

   ภายใน ครึ่งวัน

 • 7. 
  กรณีที่ Service Hall ถ้า user มีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน หรือกระบวนการต่างๆ ของทาง Application ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ควรจะแนะนำ user อย่างไร
  • A. 

   แนะนำให้ส่งเมลสอบถามทาง [email protected]

  • B. 

   แนะนำให้โทรแจ้ง **31190

  • C. 

   ไม่รู้

  • D. 

   แนะนำให้โทรแจ้ง **1840

 • 8. 
  กรณีที่ Dcenter ถ้า user มีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน หรือกระบวนการต่างๆ ของทาง Application ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ควรจะแนะนำ user อย่างไร
  • A. 

   แนะนำให้ส่งเมลสอบถามทาง [email protected]

  • B. 

   แนะนำให้โทรแจ้ง **31190

  • C. 

   ไม่รู้

  • D. 

   แนะนำให้โทรแจ้ง **1840

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.