Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 1318

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330 – 717) - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο - Ενότητα Ι


Questions and Answers
 • 1. 
  Το Βυζάντιο συνδέει την ύπαρξη του με τον όνομα του Κωνσταντίνου Α’.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Κωνσταντίνος όσον αφορά τη διοίκηση, προχώρησε στη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Κωνσταντίνος εφάρμοσε το σύστημα της τετραρχίας στην αυτοκρατορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Κωνσταντίνος έκοψε και έθεσε σε κυκλοφορία ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Το νόμισμα αυτό ήταν κατασκευασμένο από:
  • A. 

   άργυρο

  • B. 

   χρυσό

  • C. 

   κασσίτερο

 • 6. 
  Ο Κωνσταντίνος έμεινε μονοκράτορας στην αυτοκρατορία μετά από τη νικηφόρα μάχη του απέναντι στον:
  • A. 

   Μαξέντιο

  • B. 

   Βάλεντα

  • C. 

   Λικίνιο

  • D. 

   Ονόριο

 • 7. 
  Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο επειδή:
  • A. 

   Η ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία

  • B. 

   Στην ανατολή υπήρχαν περισσότερο συμπαγείς χριστιανικοί πληθυσμοί

  • C. 

   Οι θρησκευτικές έριδες στην ανατολή ήταν σε όξυνση

  • D. 

   όλα τα παραπάνω

 • 8. 
  Η ρυμοτομία του Βυζαντίου ακολούθησε τα πρότυπα της Ιταλίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης τελέστηκαν στις:
  • A. 

   11 Μαΐου 331

  • B. 

   11 Μαΐου 330

  • C. 

   11 Ιουνίου 330

  • D. 

   11 Ιουνίου 331

  • E. 

   δεν έγιναν επίσημα εγκαίνια

 • 10. 
  Ο Κωνσταντίνος νίκησε τον Μαξέντιο το:
  • A. 

   310

  • B. 

   312

  • C. 

   313

  • D. 

   324

Back to Top Back to top