Ε.Ι.5-12 Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας

11 | Attempts: 6149
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Ε.Ι.5-12 Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας - Quiz

Ακολουθούν ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να δείτε αν θυμάστε αρκετά από τα μαθήματα 5-12.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη επειδή: Μία από τις δύο επιλογές είναι σωστή. Διάλεξε τη !
  • A. 

   βρισκόταν σε στρατηγική και εμπορική θέση

  • B. 

   καταγόταν από εκεί

 • 2. 
  Οι Χριστιανοί ονόμασαν τον Ιουλιανό Παραβάτη επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία
  • A. 

   πολέμησε τους Πέρσες

  • B. 

   προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία

 • 3. 
  Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του επειδή: Μία από τις δύο επιλογές είναι σωστή. Διάλεξε τη !
  • A. 

   πίστευε πως έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα

  • B. 

   για να μη μαλώνουν

 • 4. 
  Την επίβλεψη της αγοράς είχε ο …………………………….. .
  • A. 

   Ύπατος

  • B. 

   Ύπαρχος

  • C. 

   Έπαρχος

 • 5. 
  Οι …………. ήταν αθλητικά σωματεία
  • A. 

   Ενώσεις

  • B. 

   Δήμοι

  • C. 

   Ιπποδρομείς

 • 6. 
  Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν …………………
  • A. 

   προαιρετική

  • B. 

   υποχρεωτική

  • C. 

   δημόσια

 • 7. 
  Στο Βυζάντιο τα σχολεία ήταν ……………………… και ……………….
  • A. 

   ιδιωτικά και εκκλησιαστικά

  • B. 

   ιδιωτικά και δημόσια

  • C. 

   Δημόσια και εκκλησιαστικά

 • 8. 
  Το σημαντικότερο έργο του Κωνσταντίνου στη νέα πρωτεύουσα ήταν 
  • A. 

   ο Ιππόδρομος

  • B. 

   η Αγία Σοφία

  • C. 

   το Ιερό παλάτι

 • 9. 
  Οι μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις μάθαιναν____________, _______________ και ________________
  • A. 

   Αριθμητική, Ορθογραφία και Γραμματική

  • B. 

   Να λογάριαζουν, Ορθογραφία και Γραμματική

  • C. 

   Να γράφουν , Να διαβάζουν και να Προσέχουν

 • 10. 
  …………………… ήταν το αγαπημένο αγώνισμα των Βυζαντινών
  • A. 

   Η τοξοβολία

  • B. 

   Οι μονομάχοι

  • C. 

   Οι Ιπποδρομίες

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.