Ε.Ι.5-12 Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Stam72
S
Stam72
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 12,189
: 11 | Attempts: 7,201

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Ε.Ι.5-12 Επαναληπτικές ερωτήσεις Ιστορίας - Quiz

Ακολουθούν ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να δείτε αν θυμάστε αρκετά από τα μαθήματα 5-12.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη επειδή: Μία από τις δύο επιλογές είναι σωστή. Διάλεξε τη !

  • A.

   βρισκόταν σε στρατηγική και εμπορική θέση

  • B.

   καταγόταν από εκεί

  Correct Answer
  A. βρισκόταν σε στρατηγική και εμπορική θέση
  Explanation
  The correct answer is "βρισκόταν σε στρατηγική και εμπορική θέση" which translates to "was in a strategic and commercial position" in English. This answer is supported by the information given in the passage, which states that the city was located in a strategic and commercial position.

  Rate this question:

 • 2. 

  Οι Χριστιανοί ονόμασαν τον Ιουλιανό Παραβάτη επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία

  • A.

   πολέμησε τους Πέρσες

  • B.

   προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία

  Correct Answer
  B. προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία
  Explanation
  The correct answer is "προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία" which translates to "tried to restore the ancient religion". This answer aligns with the given context of the sentence, which mentions the individual fighting against the Persians and attempting to restore the ancient religion.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του επειδή: Μία από τις δύο επιλογές είναι σωστή. Διάλεξε τη !

  • A.

   πίστευε πως έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα

  • B.

   για να μη μαλώνουν

  Correct Answer
  A. πίστευε πως έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα
  Explanation
  The correct answer is "πίστευε πως έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα". The reason for this answer is that it directly matches the given text and is a complete sentence. The other options provided do not match the text or are incomplete phrases.

  Rate this question:

 • 4. 

  Την επίβλεψη της αγοράς είχε ο …………………………….. .

  • A.

   Ύπατος

  • B.

   Ύπαρχος

  • C.

   Έπαρχος

  Correct Answer
  C. Έπαρχος
 • 5. 

  Οι …………. ήταν αθλητικά σωματεία

  • A.

   Ενώσεις

  • B.

   Δήμοι

  • C.

   Ιπποδρομείς

  Correct Answer
  B. Δήμοι
 • 6. 

  Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν …………………

  • A.

   προαιρετική

  • B.

   υποχρεωτική

  • C.

   δημόσια

  Correct Answer
  A. προαιρετική
 • 7. 

  Στο Βυζάντιο τα σχολεία ήταν ……………………… και ……………….

  • A.

   ιδιωτικά και εκκλησιαστικά

  • B.

   ιδιωτικά και δημόσια

  • C.

   Δημόσια και εκκλησιαστικά

  Correct Answer
  A. ιδιωτικά και εκκλησιαστικά
  Explanation
  The correct answer is "ιδιωτικά και εκκλησιαστικά" because it is the only option that includes both "ιδιωτικά" (private) and "εκκλησιαστικά" (ecclesiastical). The other options only include one of these terms, so they are not correct.

  Rate this question:

 • 8. 

  Το σημαντικότερο έργο του Κωνσταντίνου στη νέα πρωτεύουσα ήταν 

  • A.

   ο Ιππόδρομος

  • B.

   η Αγία Σοφία

  • C.

   το Ιερό παλάτι

  Correct Answer
  C. το Ιερό παλάτι
  Explanation
  The correct answer is "το Ιερό παλάτι". The question is asking for the correct translation of "the Sacred Palace" into Greek. Among the given options, "το Ιερό παλάτι" is the correct translation.

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις μάθαιναν____________, _______________ και ________________

  • A.

   Αριθμητική, Ορθογραφία και Γραμματική

  • B.

   Να λογάριαζουν, Ορθογραφία και Γραμματική

  • C.

   Να γράφουν , Να διαβάζουν και να Προσέχουν

  Correct Answer
  A. Αριθμητική, Ορθογραφία και Γραμματική
  Explanation
  The correct answer is "Αριθμητική, Ορθογραφία και Γραμματική". This answer is correct because it completes the sentence "Να μαθαίνουν..." (which means "To learn...") by listing three subjects that someone should learn: arithmetic, spelling, and grammar.

  Rate this question:

 • 10. 

  …………………… ήταν το αγαπημένο αγώνισμα των Βυζαντινών

  • A.

   Η τοξοβολία

  • B.

   Οι μονομάχοι

  • C.

   Οι Ιπποδρομίες

  Correct Answer
  C. Οι Ιπποδρομίες
  Explanation
  The answer "Οι Ιπποδρομίες" is the correct answer because it is the only option that is related to horse racing, which is mentioned in the question. "Η τοξοβολία" refers to archery and "Οι μονομάχοι" refers to dueling, neither of which are mentioned in the question. Therefore, "Οι Ιπποδρομίες" is the most logical and appropriate answer.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 24, 2012
  Quiz Created by
  Stam72
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.