Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο - Φυσική Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 2099

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο - Φυσική Γ

Φυσική Γ ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Αν πλησιάσουμε έναν μαγνήτη στο σφαιρίδιο ηλεκτρικού εκκρεμούς, ο μαγνήτης θα απωθήσει το σφαιρίδιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Δύο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε επαφή μεταξύ τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Υπάρχουν περισσότερα από δύο διαφορετικά είδη φορτίου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα και μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα. Αν πλησιάσουμε τη μία ράβδο στην άλλη, τότε:
  • A. 

   θα έλκονται

  • B. 

   θα απωθούνται

  • C. 

   τίποτε από τα παραπάνω

 • 5. 
  Όταν δύο σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1= + 4μC και q2= - 4μC, το συνολικό τους φορτίο είναι:
  • A. 

   Qολ= + 8μC                  

  • B. 

   Qολ= - 8μC                  

  • C. 

   Qολ= 0

 • 6. 
  Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων είναι:
  • A. 

   ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στους πυρήνες των ατόμων

  • B. 

   ηλεκτρόνια που βρίσκονται πολύ κοντά στους πυρήνες των ατόμων και κινούνται γύρω από αυτούς με μεγάλη ταχύτητα

  • C. 

   ηλεκτρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα άτομα και κινούνται άτακτα σε όλη την έκταση του μετάλλου

  • D. 

   ηλεκτρόνια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο

 • 7. 
  Ένα αρνητικά φορτισμένο αντικείμενο έχει φορτίο – 2 . 10-6 C. Για να γίνει το αντικείμενο αυτό ηλεκτρικά ουδέτερο απαιτούνται    + 2 . 10-6 C θετικού φορτίου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1= - 1 μC και q2= + 100 nC βρίσκονται σε απόσταση r = 3m μεταξύ τους μέσα στον αέρα. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται κάθε σφαίρα από την άλλη. Δίνεται: Κ = 9 . 109 Νm2/C2
  • A. 

   10+11 N

  • B. 

   10-4 N

  • C. 

   3 . 10-4 N

 • 9. 
  Τρία σώματα έχουν φορτία q1= + 2.10-7 C, q2= - 0,2 μC και q3= + 2.10nC. Το συνολικό φορτίο των σωμάτων αυτών είναι:
  • A. 

   + 2.10-6 C

  • B. 

   + 21,8 10-6 C

  • C. 

   + 2,4 .10-6 C

Back to Top Back to top