Filipino 8 Quiz

10 Questions | Attempts: 1371

SettingsSettingsSettings
Filipino 8 Quiz - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang kahalagahan ng radio drama sa bansa?
 • 2. 
  Sino sa mga sumusunod ang hindi kilalang manunulat ng Dagli?
  • A. 

   Rogelio Sikat

  • B. 

   Jose Corazon de Jesus

  • C. 

   Lope K. Santos

  • D. 

   Patricio Mariano

 • 3. 
  Ayon sa kanya nag-ugat ang dagli sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. 
  • A. 

   Francisco Laksamana

  • B. 

   Arsenio Manuel

  • C. 

   Teodoro Agoncillo

  • D. 

   Aristotle Atienza

 • 4. 
  Taon  kung kailan sumigla ang Dagli sa Pilipinas
  • A. 

   1941

  • B. 

   1949

  • C. 

   1920

  • D. 

   1903

 • 5. 
  Taon nagkaroon ng Philippine Radio Drama
  • A. 

   1945

  • B. 

   1960

  • C. 

   1949

  • D. 

   1950

 • 6. 
  Ito ang unang tawag sa kontemporaryong dagli
  • A. 

   Flash mob

  • B. 

   Flash blog

  • C. 

   Flash story

  • D. 

   Flash fiction

 • 7. 
  Siya ang patnugot ng antolohiyang "Mga Kuwentong Paspasan"
  • A. 

   Jack alvarez

  • B. 

   Eros Atalia

  • C. 

   Vicente Garcia Grayon

  • D. 

   Reuel Molina

 • 8. 
  Ito ay mabisang instrumento na ginagamit noon upang maiparinig ang kanilang dramang pampanitikan.
  • A. 

   Telebisyon

  • B. 

   Telepono

  • C. 

   Radyo

  • D. 

   Cd

 • 9. 
  Isang anyong pampanitikan na maituturing na maikling kuwento.
  • A. 

   Sanaysay

  • B. 

   Drama

  • C. 

   Dagli

  • D. 

   Komiks

 • 10. 
  Si Rizal ang kauna-unahang komikero?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.