เทพศิรินทร์ สป แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

5 | Total Attempts: 5874

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ให้ผู้เรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  คืนหนึ่งผู้สังเกตที่อยู่ประเทศไทยวัดตำแหน่งของดาวอังคารได้ดังนี้มุมอาซิมุท 90o มุมเงย 45o ผู้สังเกตซึ่งอยู่บนเส้นลองจิจูดเดียวกันกับผู้สังเกตในประเทศไทยแต่อยู่ที่ละติจูด60oเหนือจะสังเกต ดาวอังคารได้ในบริเวณใดบนท้องฟ้า
  • A. 

   ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

  • B. 

   ด้านตะวันออกเฉียงใต้

  • C. 

   ด้านตะวันตกเฉีนงเหนือ

  • D. 

   ด้านตะวันตกเฉียงใต้

 • 2. 
  มุมเงย หมายถึงข้อใด
  • A. 

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B. 

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C. 

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D. 

   เส้นที่ลากจากจุดเหนือศีรษะไปตามทรงกลมท้องฟ้าไป จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

 • 3. 
  มุมอาซิมุท หมายถึงข้อใด
  • A. 

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B. 

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C. 

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D. 

   เส้นที่ลากจากจุดเหนือศีรษะไปตามทรงกลมท้องฟ้าไป จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

 • 4. 
  เส้นขอบฟ้า หมายถึงข้อใด
  • A. 

   มุมที่เกิดจากเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังวัตถุนั้นบนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจาก ผู้สังเกตไปยังจุดตัดระหว่างเส้นขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุท้องฟ้านั้น

  • B. 

   มุมที่เริ่มวัดจากทิศเหนือมาตามเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกจนถึงจุดตัดของเส้น ขอบฟ้ากับเส้นดิ่งที่ลากผ่านวัตถุนั้น

  • C. 

   จุดที่อยู่บนทรงกลมท้องฟ้าเหนือศีรษะของผู้สังเกต

  • D. 

   เส้นที่ลากตามแนวขอบของครึ่งวงกลม จนตัดและตั้งฉากกับเส้นขอบฟ้า

 • 5. 
  มุมอาซิมุทและมุมเงยของดาว A และดาว B มีค่าเท่าใด
  • A. 

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 130 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 210 องศา มุมเงย = 60 องศา

  • B. 

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 130 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 130 องศา

  • C. 

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 130 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 60 องศา มุมเงย = 120 องศา

  • D. 

   ดาว A มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 0 องศา มุมเงย = 60 องศา ดาว B มีค่ามุมอาซิมุทเท่ากับ 0 องศา มุมเงย = 60 องศา

Back to Top Back to top