แบบทดสอบเรื่องคำควบกล้ำภาษาไทย ชั้นป.6

10 | Attempts: 4567
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องคำควบกล้ำภาษาไทย ชั้นป.6 - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องกากบาท (x ) ลงในกระดาษคำตอบ


Questions and Answers
 • 1. 
  อักษรควบกล้ำมีกี่ตัว
  • A. 

   2 ตัว

  • B. 

   3 ตัว

  • C. 

   4 ตัว

  • D. 

   5 ตัว

 • 2. 
  พยัญชนะใดไม่ใช่ตัวควบกล้ำ
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำ
  • A. 

   ขวนขวาย

  • B. 

   เปลี่ยนแปลง

  • C. 

   ทรุดโทรม

  • D. 

   ลุกวาว

 • 4. 
  ข้อใดเป็นคำควบแท้
  • A. 

   น่ารัก

  • B. 

   รังนก

  • C. 

   เพรียบพร้อม

  • D. 

   โศกเศร้า

 • 5. 
  คำควบกล้ำ มีกี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 6. 
  ข้อใดมีควบควบกล้ำ
  • A. 

   ลุกลาม

  • B. 

   แวววาว

  • C. 

   เรียบร้อย

  • D. 

   ปรับปรุง

 • 7. 
  ทราบซึ้ง เป็นคำควบกล้ำประเภทใด
  • A. 

   คำควบแท้

  • B. 

   คำควบไม่แท้

  • C. 

   คำควบประสม

  • D. 

   คำควบจริง

 • 8. 
  ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
  • A. 

   ตำรวจ

  • B. 

   จรวด

  • C. 

   ลูกกวาด

  • D. 

   ตลาดนัด

 • 9. 
  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก
  • A. 

   ขวาน

  • B. 

   หวาย

  • C. 

   ตลาด

  • D. 

   ปลัด

 • 10. 
  "เธอเศร้าโศกเสียใจ นั่งพร่ำรำพัน น้ำตาไหลร่วงพรู" ข้อความนี้มีคำควบกล้ำกี่ตัว 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.