แบบทดสอบกลางภาค (๖๐ ข้อ)

31 | Total Attempts: 51153

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบกลางภาค (๖๐ ข้อ) - Quiz

แบบทดสอบกลางภาค โครงสร้างโลก


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ ๓ ชั้น อะไรบ้าง?
  • A. 

   ชั้นเปลือกโลก ใต้เปลือกโลก แก่นโลก

  • B. 

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก ธรณีภาค

  • C. 

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก หินหนืด

  • D. 

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก

 • 2. 
  เปลือกโลกภาคพื้นทวีป ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง?
  • A. 

   ซิลิคอนและซิลิกา

  • B. 

   ซิลิคอนและอะลูมินา

  • C. 

   เหล็ก และ ทองแดง

  • D. 

   ซิลิคอนและแมกนีเซียม

 • 3. 
  เปลือกโลกแบ่งออกเป็น ๒ บริเวณ คือ ?
  • A. 

   เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

  • B. 

   เปลือกโลกภาคพื้นดิน และ เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

  • C. 

   เปลือกโลกชั้นนอก และ เปลือกโลกชั้นใน

  • D. 

   เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกใต้มหาสมุทร

 • 4. 
  ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก รวมกันเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   แมนเทิล

  • B. 

   ธรณีภาค

  • C. 

   ธรณีภาคพื้นทวีป

  • D. 

   ธรณีภาคพื้นเปลือกโลก

 • 5. 
  เปลือกโลกกใต้มหาสมุทร ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง?
  • A. 

   ซิลิคอนและแมกนีเซีย

  • B. 

   ซิลิคอนและซิลิกา

  • C. 

   ซิลิคอนและอะลูมินา

  • D. 

   ซิลิคอนและเหล็ก

 • 6. 
  จุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว เรียกว่าอะไร?
  • A. 

   จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

  • B. 

   ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

  • C. 

   จุดกำเนิดของแผ่นเปลือกโลก

  • D. 

   จุดศูนย์กลางการสะเทือนของแผ่นดิน

 • 7. 
  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว อยู่บริเวณใด?
  • A. 

   ใต้เนื้อโลก

  • B. 

   ใต้เปลือกโลก

  • C. 

   แก่นโลกชั้นใน

  • D. 

   แก่นโลกชั้นนอก

 • 8. 
  ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เรียกว่าอะไร?
  • A. 

   จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว

  • B. 

   จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

  • C. 

   จุดเหนือศูนย์กำเนิดแผ่นเปลือกโลก

  • D. 

   จุดเหนือศูนย์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว?
  • A. 

   แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวเท่ากัน

  • B. 

   แผ่นเปลือกโลกทรุดตัวหรือยุบตัว

  • C. 

   การเกิดภุเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง

  • D. 

   การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

 • 10. 
  ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว?
  • A. 

   เปลือกโลกทรุดตัว

  • B. 

   เปลือกโลกเกิดการกระแทกตามแนวระดับ

  • C. 

   เปลือกโลกเกิดกระทบกระแทกออกไปบริเวณรอบๆ ในรูปของคลื่น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงกำเนิดของแผ่นดิน มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยู่ในหินบนเปลือกโลก คือทฤษฎีใด?
  • A. 

   ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป

  • B. 

   ทฤษฎีการขยายตัวของพื้นทวีป

  • C. 

   ทฤษฎีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 12. 
  หลักฐานที่นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือ?
  • A. 

   การปรากฏรอยแตกของแผ่นเปลือกโลก

  • B. 

   การเกิดแผ่นดินไหว

  • C. 

   การเกิดภูเขาและภูเขาไฟ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  สาเหตุที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ คือข้อใด?
  • A. 

   การประทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก

  • B. 

   การไหลของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก

  • C. 

   การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลกชั้นใน

  • D. 

   การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก

 • 14. 
  แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา แยกห่างกันมากขึ้นตลอดเวลา เพราะสาเหตุใด?
  • A. 

   แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เนื่องจากการไหลของแมกมาในชั้นเนื้อโลก

  • B. 

   หินหนืดในชั้นเนื้อโลกดันแทรกขึ้นมาตามรอยแตกระหว่างเปลือกโลก

  • C. 

   เกิดการแทรกตัวของภูเขาไฟและแผ่นดินในบริเวณชั้นนี้บ่อยครั้ง

  • D. 

   ข้อ A และ B ถูก

 • 15. 
  ผิวโลกในบริเวณต่างๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร?
  • A. 

   ที่ราบมีลักษณะเหมือนกัน

  • B. 

   ส่วนที่เป็นภูเขามีลักษณะเหมือนกัน

  • C. 

   มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ

  • D. 

   ส่วนที่เป็นพื้นน้ำจะมีอุณหภูมิปกติเหมือนกัน

 • 16. 
  เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เกิดจากแผ่นธรณีภาคใด?
  • A. 

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีใต้มหาสมุทร

  • D. 

   แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

 • 17. 
  สนามแม่เหล็กโลกโบราณใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์อะไร?
  • A. 

   การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

  • B. 

   การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

  • C. 

   แม่เหล็กโลกปัจจุบัน

  • D. 

   ข้อ A, B ถูก

 • 18. 
  ปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกที่รองรับทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา มีการเคลื่อนที่อย่างไร?
  • A. 

   เคลื่อนที่เข้าหากัน

  • B. 

   เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

  • C. 

   เคลื่อนที่ในทิศที่แตกต่่างกัน

  • D. 

   ยังไม่มีการเคลื่อนที่แต่อย่างไร

 • 19. 
  หินหนืดที่พ่นออกจากภูเขาไฟ เป็นสารที่มาจากชั้นใดของโลก?
  • A. 

   ชั้นเปลือกโลก

  • B. 

   ชั้นแมนเทิล

  • C. 

   ชั้นแก่นโลก

  • D. 

   ทุกชั้นรวมกัน

 • 20. 
  นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในโลพื้นโลกโดยใช้วิธีใด?
  • A. 

   สัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม

  • B. 

   ซากดึกดำบรรพ์

  • C. 

   คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว

  • D. 

   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • 21. 
  ชั้นใดของโลกที่มีความหนามากที่สุด?
  • A. 

   แก่นโลก

  • B. 

   แมนเทิล

  • C. 

   เปลือกโลก

  • D. 

   ผิวโลก

 • 22. 
  หินไซอัล (Sial) เป็นหินที่มีลักษณะ....?
  • A. 

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่

  • B. 

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมสูง

  • C. 

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอน แมกนีเซียมและอะลูมิเนียม เป็นส่วนใหญ่

  • D. 

   ส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่

 • 23. 
  ชั้นใดของเปลือกโลกที่มีมวลเป็นร้อยละของมวลมากที่สุด?
  • A. 

   แก่นโลก

  • B. 

   แมนเทิล

  • C. 

   เปลือกโลก

  • D. 

   ผิวโลก

 • 24. 
  ชั้นที่มีหินเหลวหนืดและร้อนจัด ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง?
  • A. 

   ซิลิคอน

  • B. 

   เหล็ก

  • C. 

   อะลูมิเนียม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 25. 
  ปรากฎการณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังมีความร้อนอยู่ ?
  • A. 

   น้ำพุร้อน

  • B. 

   บ่อน้ำร้อน

  • C. 

   ภูเขาไฟระเบิด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top