Јабука на друму

10 | Total Attempts: 346

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Јабука на друму

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Обележи шта значи израз "сећи грану на којој седиш":
  • A. 

   Спремати дрва за огрев.

  • B. 

   Уништавати шуме.

  • C. 

   Угрожавати себе сопственим поступцима.

  • D. 

   Забављати се.

 • 2. 
  Најчешћи мотив у прочитаним делима писца Вељка Петровића је:
  • A. 

   љубав према природи и према животу на селу

  • B. 

   љубав према воћу

  • C. 

   величање живота у граду

  • D. 

   живот птица

 • 3. 
  Наведи врсту прозног дела којој припада "Јабука на друму". Одговор напиши малим ћириличним словима.
 • 4. 
  "Али ову усамљену, кржљаву удовицу сва села од бирземана памте..."Наведи малим ћириличним словима назив стилске фигуре којом се јабуци приписују људска својства. 
 • 5. 
  У делу "Јабука на друму" видимо примере за:
  • A. 

   приповедање у 1.лицу

  • B. 

   приповедање у 3.лицу

  • C. 

   унутрашњи монолог

  • D. 

   дескрипцију

 • 6. 
  Писац је у делу "Јабука на друму" приказао:
  • A. 

   трпељиве, добродушне људе

  • B. 

   однос друштва према воћарству

  • C. 

   биљни и животињски свет у Војводини

  • D. 

   историју једног дрвета

 • 7. 
  Обележи само оне особине које се односе на људе у делу "Јабука на друму".
  • A. 

   племенити

  • B. 

   безобзирни

  • C. 

   трпељиви

  • D. 

   сурови

  • E. 

   благородни

  • F. 

   себични

  • G. 

   стрпљиви

 • 8. 
  У шестом разреду смо на часу читали песму Вељка Петровића. Напиши наслов те песме ћириличним писмом, великим почетним словом, без наводника и тачке.
 • 9. 
  Напиши наслов дела Шела Силверстејна које има сличну поруку као дело "Јабука на друму".