Isu Isu Kontemporari Islam

10 Questions | Attempts: 1489
Share

SettingsSettingsSettings
Isu Isu Kontemporari Islam - Quiz

Sila jawab SEMUA soalan ini dalam masa yang diberi. Selamat menjawab!


Questions and Answers
 • 1. 
  Upload your response
 • 2. 
  Hubungan perdagangan secara langsung Tanah Melayu melalui kedatangan pedagang Arab dan Parsi melibatkan jual-beli barangan berikut kecuali
  • A. 

   Setanggi

  • B. 

   Rempah

  • C. 

   Lada

  • D. 

   Kapur barus

 • 3. 
  Dinar emas di Kelantan yang tertulis al-Mutawakkil dan al-Julus Kelantan bertarikh 557/1181 telah ditemui di kawasan 
  • A. 

   Bachok

  • B. 

   Penambang

  • C. 

   Kuala Besar

  • D. 

   Wakaf Baru

 • 4. 
  Penemuan artifak abad ke-13 iaitu sebuah tembaga purba yang bertulis ayat-ayat al-Quran di Terengganu bertarikh 652 Hijrah/1254 Masihi adalah dalam bentuk
  • A. 

   Alat pertahanan diri

  • B. 

   Alat simbol pemerintahan istana

  • C. 

   Alat perhiasan dinding

  • D. 

   Alat melaksanakan hukuman

 • 5. 
  'Mengandungi urusan penubuhan Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor yang membantu Sultan dalam mentadbir perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Hak dan kuasa Majlis, peraturan mesyuaratnya, penubuhan Jabatan Agama Islam, pelantikan Mufti dan Jawatankuasa Fatwa.'Pernyataan di atas terkandung dalam....
  • A. 

   Akta Mahkamah Syariah Selangor 1957

  • B. 

   Akta Undang-Undang Islam Selangor 1952

  • C. 

   Enakmen Pentadbiran Hukum Syara' Selangor 1952

  • D. 

   Enakmen Pentadbiran Agama Selangor 1952

 • 6. 
  Yang manakah antara berikut TIDAK termasuk dalam nama asal Kedah mengikut catatan sejarah?
  • A. 

   Kheddah

  • B. 

   Kalah

  • C. 

   Qaddah

  • D. 

   Kadhan

 • 7. 
  Yang manakah TIDAK termasuk dalam tahap kedatangan Islam  di Tanah Melayu?
  • A. 

   Tahap persinggahan

  • B. 

   Tahap pertapakan

  • C. 

   Tahap penyebaran besar besaran

  • D. 

   Tahap penyeberan berperingkat

 • 8. 
  Apakah nama yang digunakan oleh sultan Kedah selepas memeluk Islam?
  • A. 

   Sultan Muzaffar Syah

  • B. 

   Sultan Alaudin Riayat Syah

  • C. 

   Sultan Mansur Syah

  • D. 

   Sultan Iskandar Syah

 • 9. 
  Apakah bukti Perak telah menerima Islam seawal abad ke 15?
  • A. 

   Penemuan batu bersurat dari Acheh

  • B. 

   Pemerintah yang memakai gelaran sultan

  • C. 

   Penemuan batu nesan menyerupai di Gujerat

  • D. 

   Pemerintah menjalankan undang-undang syara'

 • 10. 
  Yang manakah BUKAN bukti hujah yang menyatakan Islam datang dari Arab?
  • A. 

   Tiada laporan yang menunjukkan kesan sejarah yang mengaitkan artifak sejarah Islam dipengaruhi India atau China.

  • B. 

   Nama-nama dan gelaran mubaligh Islam yang mempunyai ciri atau gaya nama Arab.

  • C. 

   Kandungan fahaman agama dan huraiannya serta kesan kepada amalan seperti tulisan dan bahasa adalah daripada pengaruh Arab.

  • D. 

   Nama-nama orang melayu banyak mengambil pengaruh dan gaya nama nama Arab.

 • 11. 
  Yang manakah BUKAN kesan kedatangan Islam ke TAnah Melayu/Malaysia?
  • A. 

   Makanan

  • B. 

   Kosmolgi

  • C. 

   Sastera

  • D. 

   Bahasa

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.