RIP II Kolokvijum

67 Questions | Attempts: 1585

SettingsSettingsSettings
RIP II Kolokvijum - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Cestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje
  • A. 

   Negativno naelektrisu

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrisu

 • 2. 
  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je:
  • A. 

   5 V

  • B. 

   0.3V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 3. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze horizontalni i vertikalni sinhro implusi?
  • A. 

   1,2

  • B. 

   13,14

  • C. 

   5,6

  • D. 

   9,10

 • 4. 
  Koji konektor koristi CRT monitori za prijem signala iz video kartice?
  • A. 

   DVI-D

  • B. 

   HDMI

  • C. 

   VGA

  • D. 

   DVI-I

 • 5. 
  Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC racunara?
  • A. 

   Prekida─Źkog tipa

  • B. 

   Linearnog tipa

  • C. 

   Invertorskog tipa

  • D. 

   Kaskadnog tipa

 • 6. 
  Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   600-800 V

  • B. 

   20-25 kV

  • C. 

   652-852 V

  • D. 

   10-25 kV

 • 7. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koji salje video kartica su:
  • A. 

   Sinusoidni signal

  • B. 

   Analogni signal

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Digitalni signal

 • 8. 
  Dubina boje je?
  • A. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • B. 

   Razmak izmedju dva piksela

  • C. 

   Broj mogucih promena intenziteta boje

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 9. 
  Koliko tranzistora je potrebno za formatiranje jednog piksela TFT monitora?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 10. 
  Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   50 V

  • B. 

   25 kV

  • C. 

   20 kV

  • D. 

   18 V

 • 11. 
  Izlaz iz skalara TFT monitora su:
  • A. 

   Podaci za dva piksela i kontrolni signal

  • B. 

   Samo kontrolni signal

  • C. 

   Kontrolni signal i podaci za jedan piksel

  • D. 

   Samo podaci za jedan piksel

 • 12. 
  Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguce je prikljuciti:
  • A. 

   16256 diskova

  • B. 

   8 diskova

  • C. 

   16253 diskova

  • D. 

   16 diskova

 • 13. 
  SIgnal kojim upravljacko kolo (UK) prekidackog izvora za napajanje polaricu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Sinusnog tipa

  • B. 

   Testerasti signal

  • C. 

   Impulsnog tipa

  • D. 

   Ne znam

 • 14. 
  Pozadinsko osvetljenje kod TFT monitora se dobija:
  • A. 

   Pasivno, refleksijom ulaznih svetlosti

  • B. 

   Pomocu LED osvetljenja ili flurescentnih lampi

  • C. 

   Iskljucivo pomocu LED osvetljenja

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Koliko FET tranzistora ima TFT panel, sa prirodnom rezolucijom od 800*600 (izracunati)
  • A. 

   1.440.000

  • B. 

   800.000

  • C. 

   1.400.000

  • D. 

   600.000

 • 16. 
  Laserski zrak stampaca se usmerava na pojedine delove fotoosetljivog valjka:
  • A. 

   Pomocu rotirajuceg ogledala

  • B. 

   Vertikalnim skretnim kalemom

  • C. 

   Horizontalnim skretnim kalemom

  • D. 

   Motorom skenera koji pokrece izvor svetlosti

 • 17. 
  Modularni stepeni za napajanje omogucavaju:
  • A. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

  • B. 

   Serisko vezivanje dodatnih stepena

  • C. 

   Generisanje napona od 48 V

  • D. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

 • 18. 
  Koja je preporucena brzina osvezavanja slike kod CRT monitora?
  • A. 

   75 Hz

  • B. 

   60MHz

  • C. 

   75 Hz

  • D. 

   50 Hz

 • 19. 
  Ucestanost vertikalnog skeniranja je:
  • A. 

   Vreme potrebno da se prikaze jedna slika na ekranu

  • B. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

  • C. 

   Rezolucija / broj vertikalnih linija ekrana

  • D. 

   1 / broj vertikalnih linija ekrana

 • 20. 
  Izlaz DC/DC konvertora kod TFT panela od +20 V sluzi za:
  • A. 

   Ukljucenje jedne linije panela

  • B. 

   Rad pobudjenih kola

  • C. 

   Iskljucenje svih ostalih linija panela

  • D. 

   Napajanje fluo cevi

 • 21. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Konvertuje analogni signal u digitalni

  • B. 

   Odredjuje maksimalnu rezoluciju i dubinu boje

  • C. 

   Generise horizontalne sinhrone impluse

  • D. 

   Sluzi za obradu 3D signala

 • 22. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red velicina):
  • A. 

   4 Gbps

  • B. 

   4 Mbps

  • C. 

   40 Mbps

  • D. 

   400 Gbps

 • 23. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Mora da postoji za TFT monitore

  • B. 

   Sluzi za obradu 3D signala

  • C. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • D. 

   Konvertuje analogni signal u digitalni

 • 24. 
  DAS (Direct Attached Storage) je:
  • A. 

   Povezan na radnu stranicu bez racunarske mreze

  • B. 

   Povezan na radnu stranicu preko racunarske mreze

  • C. 

   Interni disk

  • D. 

   Obicno bez tastature i displeja

 • 25. 
  Visoki napon za napajanje Anode se dobija:
  • A. 

   Sa video pojacavaca

  • B. 

   Sa horizontalnog izlaznog stepena

  • C. 

   Sa video pojacavaca

  • D. 

   Direktno sa izvora napajanja

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.