RIP II Kolokvijum

67 Questions | Total Attempts: 802

SettingsSettingsSettings
Please wait...
RIP II Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je:
  • A. 

   5 V

  • B. 

   0.3V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 2. 
  Cestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje
  • A. 

   Negativno naelektrisu

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrisu

 • 3. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze horizontalni i vertikalni sinhro implusi?
  • A. 

   1,2

  • B. 

   13,14

  • C. 

   5,6

  • D. 

   9,10

 • 4. 
  Koji konektor koristi CRT monitori za prijem signala iz video kartice?
  • A. 

   DVI-D

  • B. 

   HDMI

  • C. 

   VGA

  • D. 

   DVI-I

 • 5. 
  Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC racunara?
  • A. 

   Prekidačkog tipa

  • B. 

   Linearnog tipa

  • C. 

   Invertorskog tipa

  • D. 

   Kaskadnog tipa

 • 6. 
  Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   600-800 V

  • B. 

   20-25 kV

  • C. 

   652-852 V

  • D. 

   10-25 kV

 • 7. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koji salje video kartica su:
  • A. 

   Sinusoidni signal

  • B. 

   Analogni signal

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Digitalni signal

 • 8. 
  Dubina boje je?
  • A. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • B. 

   Razmak izmedju dva piksela

  • C. 

   Broj mogucih promena intenziteta boje

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 9. 
  Koliko tranzistora je potrebno za formatiranje jednog piksela TFT monitora?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 10. 
  Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   50 V

  • B. 

   25 kV

  • C. 

   20 kV

  • D. 

   18 V

 • 11. 
  Izlaz iz skalara TFT monitora su:
  • A. 

   Podaci za dva piksela i kontrolni signal

  • B. 

   Samo kontrolni signal

  • C. 

   Kontrolni signal i podaci za jedan piksel

  • D. 

   Samo podaci za jedan piksel

 • 12. 
  Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguce je prikljuciti:
  • A. 

   16256 diskova

  • B. 

   8 diskova

  • C. 

   16253 diskova

  • D. 

   16 diskova

 • 13. 
  SIgnal kojim upravljacko kolo (UK) prekidackog izvora za napajanje polaricu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Sinusnog tipa

  • B. 

   Testerasti signal

  • C. 

   Impulsnog tipa

  • D. 

   Ne znam

 • 14. 
  Pozadinsko osvetljenje kod TFT monitora se dobija:
  • A. 

   Pasivno, refleksijom ulaznih svetlosti

  • B. 

   Pomocu LED osvetljenja ili flurescentnih lampi

  • C. 

   Iskljucivo pomocu LED osvetljenja

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Koliko FET tranzistora ima TFT panel, sa prirodnom rezolucijom od 800*600 (izracunati)
  • A. 

   1.440.000

  • B. 

   800.000

  • C. 

   1.400.000

  • D. 

   600.000

 • 16. 
  Laserski zrak stampaca se usmerava na pojedine delove fotoosetljivog valjka:
  • A. 

   Pomocu rotirajuceg ogledala

  • B. 

   Vertikalnim skretnim kalemom

  • C. 

   Horizontalnim skretnim kalemom

  • D. 

   Motorom skenera koji pokrece izvor svetlosti

 • 17. 
  Modularni stepeni za napajanje omogucavaju:
  • A. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

  • B. 

   Serisko vezivanje dodatnih stepena

  • C. 

   Generisanje napona od 48 V

  • D. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

 • 18. 
  Koja je preporucena brzina osvezavanja slike kod CRT monitora?
  • A. 

   75 Hz

  • B. 

   60MHz

  • C. 

   75 Hz

  • D. 

   50 Hz

 • 19. 
  Ucestanost vertikalnog skeniranja je:
  • A. 

   Vreme potrebno da se prikaze jedna slika na ekranu

  • B. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

  • C. 

   Rezolucija / broj vertikalnih linija ekrana

  • D. 

   1 / broj vertikalnih linija ekrana

 • 20. 
  Izlaz DC/DC konvertora kod TFT panela od +20 V sluzi za:
  • A. 

   Ukljucenje jedne linije panela

  • B. 

   Rad pobudjenih kola

  • C. 

   Iskljucenje svih ostalih linija panela

  • D. 

   Napajanje fluo cevi

 • 21. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Konvertuje analogni signal u digitalni

  • B. 

   Odredjuje maksimalnu rezoluciju i dubinu boje

  • C. 

   Generise horizontalne sinhrone impluse

  • D. 

   Sluzi za obradu 3D signala

 • 22. 
  Maksimalna brzina prenosa Fibre Channel (FC) tehnologijom je (red velicina):
  • A. 

   4 Gbps

  • B. 

   4 Mbps

  • C. 

   40 Mbps

  • D. 

   400 Gbps

 • 23. 
  RAMDAC komponenta video kartice:
  • A. 

   Mora da postoji za TFT monitore

  • B. 

   Sluzi za obradu 3D signala

  • C. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • D. 

   Konvertuje analogni signal u digitalni

 • 24. 
  DAS (Direct Attached Storage) je:
  • A. 

   Povezan na radnu stranicu bez racunarske mreze

  • B. 

   Povezan na radnu stranicu preko racunarske mreze

  • C. 

   Interni disk

  • D. 

   Obicno bez tastature i displeja

 • 25. 
  Visoki napon za napajanje Anode se dobija:
  • A. 

   Sa video pojacavaca

  • B. 

   Sa horizontalnog izlaznog stepena

  • C. 

   Sa video pojacavaca

  • D. 

   Direktno sa izvora napajanja

 • 26. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prkekidackog stepena za napajanje je da:
  • A. 

   Detektuje 220/110 V

  • B. 

   Ogranici pocetnu struju

  • C. 

   Bude naponski delitelj

  • D. 

   Stabilise ulazni napon

 • 27. 
  Unutar katodne cevi CRT monitor je:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Katoda i anoda

  • C. 

   Horizontalni i vertikalni skretni kalem

  • D. 

   Kalem za razmagnetisanje

 • 28. 
  Povrsina fotoosetljivog bubnja tonera kasete, nakon faze primarnog naelektrisanja je:
  • A. 

   Negativno naelektrisana

  • B. 

   Pozitivna naelektrisana

  • C. 

   Elektricna naultralna

  • D. 

   Po blokovima, pozitivno i negativno naelektrisana

 • 29. 
  Ako je snaga stepena za napajanje dekasirana na 400W, a na vodu od 12 V moze da podrzi struju od 18 A, maksimalna snaga za potrosace koji zahtevaju napon od 12 V je:
  • A. 

   144 W

  • B. 

   324 W

  • C. 

   216 W

  • D. 

   215 W

 • 30. 
  Formater laserskog stampaca:
  • A. 

   Kontrolise mikro senzor

  • B. 

   Kontrolise stanje fotosenzora

  • C. 

   Je odgovoran za transport papira

  • D. 

   Obradjuje ASCII podatke o slici

 • 31. 
  Uloga oklonskih zavojnica (kalemova, HSK, VSK) je:
  • A. 

   Usmeravanje elektronskog mlaza na zeljenu tacku ekrana

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   Ubrzavanje elektronskog mlaza

  • D. 

   Razmagnetisanje ekrana

 • 32. 
  Izlazni signal PG (PW_OK), prekidackog stepena za napajanje, prelazi iz stanja logicke 0 u 1 :
  • A. 

   Pritiskom na taster za ukljucenje PC

  • B. 

   Pritiskom na taster restart

  • C. 

   Kada je PS_ON u stanje logicke 1

  • D. 

   Kada se stabilisu izlazni jednosmerni napon

 • 33. 
  U toku faze prenosa tonera na papir, prenosni (transfer) valjak:
  • A. 

   Odstranjuje visak tonera

  • B. 

   Je prikljucen na pozitivan napon

  • C. 

   Zagreva toner

  • D. 

   Je prikljucen na negativni napon

 • 34. 
  Kog su tipa tranzistori koji formiraju subpiksel  TFT monitora?
  • A. 

   FET

  • B. 

   NPN

  • C. 

   SGS

  • D. 

   PNP

 • 35. 
  Ukoliko se na CRT monitoru pojavljuje horizontalna bela linija kvar treba traziti u:
  • A. 

   Vertikalnom stepenu

  • B. 

   Horizontalnom stepenu

  • C. 

   Procesor sinhro implusa

  • D. 

   Video stepenu

 • 36. 
  Perzistencija je:
  • A. 

   Gustina fosfornih tacaka na ekanu

  • B. 

   Vreme trajanja sjaja fosfora nakon pobude

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Jedan od rasporeda fosfornih tacaka

 • 37. 
  Ucestanost prekidaca struje u primaru invertorskog transformatora je?
  • A. 

   50 kHz

  • B. 

   50MHz

  • C. 

   50Hz

  • D. 

   5Hz

 • 38. 
  Vertikalni i horizontalni signali za CRT monitor koje salje video karticea su?
  • A. 

   Analogni signal

  • B. 

   Testerasti signal

  • C. 

   Sinosoidni signal

  • D. 

   Digitalni signal

 • 39. 
  Rezolucija ekrana se dobija kao?
  • A. 

   Proizvod broja piksela po horizontali i vertikali

  • B. 

   Proizvod broja bita po boji i kolicine memorije

  • C. 

   Broj piksela po dijagonali

 • 40. 
  Kolicina memorije potrebna za prikaz slike u rezoluciji 1024X768 24-bitskom rezimu je             (red velicina):
  • A. 

   20 Mb

  • B. 

   2 Kb

  • C. 

   2 Mb

  • D. 

   200Kb

 • 41. 
  Vidljivi deo spektra se nalazi u granicama?
  • A. 

   400-700nm

  • B. 

   100-400nm

  • C. 

   450-750 nm

  • D. 

   980-1200nm

 • 42. 
  Primarne (aktivne) boje koje se koriste kod monitora su?
  • A. 

   Crvena,zelena,plava

  • B. 

   Crvena,zelena,zuta

  • C. 

   Cijan,magenta,zuta

  • D. 

   Ne znam

 • 43. 
  Stepeni za napajanje koji se koriste kod PC racunara su:
  • A. 

   Linearnog

  • B. 

   Keramickog

  • C. 

   Prekidackog

  • D. 

   Invertorskog

 • 44. 
  Loga NTC otpornika na ulazu prekidackog stepena za napajanje je da?
  • A. 

   Ogranici pocetnu struju

  • B. 

   Detektuje 220 / 110 V

  • C. 

   Stabilisu ulazni napon

  • D. 

   Bude naponski delitelj

 • 45. 
  Najveca vrednost napona koju daje stepen za napajanje je?
  • A. 

   24 V

  • B. 

   3.3 V

  • C. 

   12 V

  • D. 

   5 V

 • 46. 
  Racunar je iskljucen. Pritiskom na taster za ukljucenje signal PS_ON?
  • A. 

   Prelazi iz logicke 0 u 1

  • B. 

   Ne menja stanje

  • C. 

   Prelazi iz logicke 1 u 0

  • D. 

   Poprima inpulsni oblik

 • 47. 
  Ucestanost prekidanja struje u primaru invertorskog transformatora je (red velicina)?
  • A. 

   50 KHz

  • B. 

   50 Hz

  • C. 

   5MHz

 • 48. 
  Napon anode CRT monitora je?
  • A. 

   25 kV

  • B. 

   250 V

  • C. 

   25 V

  • D. 

   250 kV

 • 49. 
  Uloga trece resetke (G3) katodne cevi je?
  • A. 

   Kontrola intenziteta boje na ekranu

  • B. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • C. 

   Perzistencija

  • D. 

   Ne znam

 • 50. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze video signali crvene, zelene, plave boje?
  • A. 

   5,6,7

  • B. 

   1,2,3

  • C. 

   4,9,8

  • D. 

   3,2,1

 • 51. 
  Ukoliko se na CRT monitoru pojavljuje vertikalna bela linija kvar treba traziti u?
  • A. 

   Losim kontaktima skkretnih kalemova i stampane ploce

  • B. 

   Vertikalnom stepenu

  • C. 

   Horizontalnom stepenu

 • 52. 
  Izlaz DC/DC kovertora TFT monitora od +10 V sluzi za:
  • A. 

   Rad pobudnih kola

  • B. 

   Ukljucenje jedne linije panela

  • C. 

   Napajanja fluo cevi

  • D. 

   Ne znam

 • 53. 
  Formater (kontroler) laserskog stampaca:
  • A. 

   Je odgovoran za transport papira

  • B. 

   Kontrolise stanje fotosenzora

  • C. 

   Kontrolise ASCII podatke o slici

 • 54. 
  NAS (Network Attached Storage)?
  • A. 

   Je obicno bez tastature i displeja

  • B. 

   Nema sopstveni operativni sistem

  • C. 

   Ne podrzava RAID 1

  • D. 

   Ne znam

 • 55. 
  Koliko je potrebno elektronskih topova za prikaz slike u boji kod CRT monitora?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 56. 
  Uloga prve resetke (G1) katodne cevi je:
  • A. 

   Kontrola intezitete boje na ekranu

  • B. 

   Kontrola perzistencije

  • C. 

   Usmeravanje mlaza ka ulju ekrana

 • 57. 
  Arhitektura gde je preko mreze prikljucen udaljeni uredjaj za skladistenje na takav nacin da se diskovi i uredjaji za podatke prikazuju kao lokalni za operativni sistem
  • A. 

   SAN (Storage Area Network)

  • B. 

   DAS (Direct Attached Storage)

  • C. 

   NAS (Netvork Attached Storage)

 • 58. 
  Kod DAS (Direct Attached Storage) sistema podaci su dostupni ___, i podacima moze da se pristupi ___ istovremeno
  • A. 

   Samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, samo jedan korisnik

  • B. 

   Svim racunarima u mrezi, vise korisnika

  • C. 

   Svim racunarima u mrezi, najvise cetiri korisnika istovremeno

  • D. 

   Samo korisnicima (serverima) koji su direktno povezani, vise korisnika

 • 59. 
  Kada se fotoprovodni materijal izlozi svetlosti on postaje ___, tako da oblasti na fotoosetljivom bubnju...
  • A. 

   Elektricki neprovodljiv,ostaje negativno naelektrisan

  • B. 

   Elektricki provodljiv,ostaje negativno naelektrisan

  • C. 

   Elektricki provodljiv, postaju razelektrisani

  • D. 

   Elektricki neprovodljiv, ostaju pozitivno naelektrisane

 • 60. 
  Polarizacioni filter propusta:
  • A. 

   Komponentu svetlosti sa ulaza ciji je ugao polarizacije pod pravim uglom u odnosu na orjentaciju molekula

  • B. 

   Uvek samo horizontalnu komponenzu svetlosti sa ulaza

  • C. 

   Uvek samo vertikalnu komponenzu svetlosti sa ulaza

  • D. 

   Komponentu svetlosti sa ulaza ciji se ugao poklapa sa orijentacijom molekula filtera

 • 61. 
  Koji stampaci mogu istovremeno da prave vise kopija?
  • A. 

   Inkjet stampaci

  • B. 

   Matricni stampaci

  • C. 

   Laserski stampaci

  • D. 

   Ne znam

 • 62. 
  TFT panel u boji rezolucije m x n ima matricu tranzistora sa:
  • A. 

   N redova i m kolona

  • B. 

   M redova i n kolona

  • C. 

   N redova i 3m kolona

  • D. 

   M redova i 3n kolona

 • 63. 
  Kolor laser stampaci sadrze toner kasete sa:
  • A. 

   Crnom,svetlo plavom, ruzicastom i zutom

  • B. 

   Crnom,crvenom,zelenom i plavom bojom

  • C. 

   Crvenom,zelenom i plavom bojom

 • 64. 
  Video signali crvene, zelene i plave boje koje salje video kartica ka CRT monitoru su:
  • A. 

   Digitalni signali

  • B. 

   Sinusoidni signali

  • C. 

   Analogni signali

  • D. 

   Testerasti signali

 • 65. 
  Senzor prisustva / nedostatka papira na ulazu laserskog stampaca je :
  • A. 

   PS202

  • B. 

   PS201

  • C. 

   PS203

  • D. 

   PS207

 • 66. 
  DVI-D konektor se koristi za prenos __ signala,dok se DVI-I koristi za prenos ___ video signala
  • A. 

   Iskljucivo digitalnih, i analognih i digitalnih

  • B. 

   I analognih i digitalnih, iskljucivo analognih

  • C. 

   Iskljucivo digitalnih, iskljucivo analognih

  • D. 

   Ne znam

 • 67. 
  Maksimalna brzina prenosa Fiber Channel (FC) tehnologije je (red velicina):
  • A. 

   8 Gbps

  • B. 

   8 Mbps

  • C. 

   80Mbps